– Hvordan vil dere gjøre skoleveien vår tryggere?

KONKRETE SPØRSMÅL – LUFTIGE SVAR: Ludvig spurte om skoleveien sin, og hvordan den kan bli tryggere. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Valgkampens mest krevende debatt var nok på Ramnes skole, foran en full gymsal med engasjerte elever. Som ramla litt av lasset da svaret ble «fattigdomsfeller» og «rekkefølgebestemmelser».

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

De politiske partiene hadde ikke tatt lett på forespørselen om å komme til debatt på Ramnes skole, uka før lokalvalget 11. september 2023:

Fire av partiene hadde sendt ordførerkandidaten sin, og alle hadde sendt framskutte folk i lokalpartiapparatet sitt.

Holder ikke med «politikerprat»

FOR LETT? Anne-May Hoksnes (FrP) mener alle må få lov å føle seg som de vil, men at det kanskje blir for lett å skifte kjønn i dag, Det høsta mange replikker fra resten av panelet, Rødt kasta seg først på. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det ble en krevende debatt, der det ikke nytta å komme med «politikerprat»: På spørsmål om tryggere skolevei fra Ludvig, var svaret fra Høyres ordførerkandidat Frank Pedersen (H) at «det er viktig å overholde rekkefølgebestemmelsene».

Ikke akkurat noe som går rett hjem blant barneskole-elever. Dermed kjappa han seg og forklare at det var viktig at sikre gangstier kom på plass først, når det for eksempel skal bygges noe nytt.

Så ble det en prat om at noen veier har staten ansvar for, andre fylket, og andre igjen kommunen, og at det er viktig «å snakke sammen». For eksempel om fartsgrenser.

Politiske skillelinjer

Mer konkret – og med høy temperatur som gikk enhver TV-debatt en høy gang – ble det da våre kommende folkevalgte skulle svare for kjønnsidentitet-undervisning i skolen eller ikke. Da kom noen djupe politiske skillelinjer klart til syne:

Ole Døvik (KrF) fra Undrumsdal mener det er for lett å skifte kjønn i dag, og viser til at gutt og jente er biologisk bestemt med et bestemt sett med kromosomer.

Da tente hele panelet til venstre på alle plugger, og det fyra godt på en del plugger til høyre også.

Enig om å være uenig

ENGASJERT: – Alle skal få være den de er, det er bra vi er forskjellige!, sier Christina Grefsrud-Halvorsen (SV). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Størst applaus i svaret til KrF fikk Christina Grefsrud-Halvorsen (SV): – Alle skal få være den de er, det er bra vi er forskjellige!

– Stort ja til undervisning i dette, sier Frank Pedersen (H). Rødt-representanten Jarl Teig mener at KrF-holdninga viser hvorfor vi må undervise om kjønnsidentitet i skolen:

– Jeg blir litt sinna, men jeg respekterer at andre har andre meninger enn meg. Det er også en viktig del av undervisninga, ja i skolen – at vi kan være enig om å være uenig.

Antydning til buing

Den eneste KrF høsta litt støtte fra, var FrP-representanten Anne-May Hoksnes, som mener at påvirkning i for tidlig alder kan slå feil ut, – det kan bli litt for mye påvirkning om dette.

– Kanskje vi ikke skal ha det i skolen, også?, tenker hun høyt, til antydning til buing. – Men, altså: Det er veldig lov å føle seg i feil kropp.

– Man kan føle seg som hva som helst – men uten å måtte skifte kjønn, vel?

Dusj, dass og kjønnskvotering

MØTTE MOTSTAND: Ole Døvik (KrF) vant aldri særlig fram med argumentene sine. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

KrF-Ole fortsetter å argumentere for «gutt og jente, og sånn er det»: – Hvem skal gå i hvem dusj? Hva skjer med kvotering til styre og stell? Det er noen sånne….., sier han før han blir avbrutt av ordstyrer.

– Ja, jeg tenker det holder, sier ordstyrer Trond Ekstrøm på Ramnes skole. – Ja, dette ble litt tøft, dette nå, innrømmer Ole Døvik (KrF).

Ordstyreren tok politikerne videre, for å svare på neste spørsmål stilt av barneskole-elevene:

– Det er knalldyrt!

– Hvordan kan dere sørge for at alle barn kan være med på fritidsaktiviteter?

Gratis, så rimelig som mulig, «spille på lag med frivilligheten», ungdomsklubb, og så videre er blant svarene over stort sett hele linja. Før FrP-representanten krasjer hele gratis-festen:

– Skal alt være gratis av håndball og fotball og turn og alt det dere snakker om, så da har vi jaggu problemer! Det er knalldyrt!

Trua på fellesskapet eller ikke

MANGE GODE SPØRSMÅL: Ingen enkel debatt for våre kommende folkevalgte, da de tok turen til Ramnes skole uka før valget. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Da kommer enda et politisk skille skikkelig til syne: – Vi må sørge for mer inntekter til kommunen. Vi må ha trua at kommunen, vi alle, sammen, kan hjelpe til med sånt som dette, sier SV-Christina:

– 1.141 barn vokser opp i fattigdom i Tønsberg kommune. Det er bare helt uakseptabelt. De barna har ikke råd, men de må også få være med.

SV-eren viser til at partiet sammen med regjeringa har økt sosialstønaden, gjort SFO gratis for 1. og 2. klassinger, med mer.

– Ikke mer eiendomsskatt-snakk, takk

– Det er en stor forskjell på oss på hver side her; vi på venstresida har trua på fellesskapet, at vi faktisk sammen skal hjelpe de som trenger det, og da må vi skaffe mer inntekter til kom…., så blir SV-Christina avbrutt.

– Ikke mer eiendomsskatt-snakk, takk, sier ordstyrer Trond Ekstrøm. Og åpner for neste spørsmål:

– Det føles utrygt å ta buss fra Farmandstredet i Tønsberg, hva kan dere gjøre med det?

– Sånn skal det ikke være

POLITIKERPRAT: «Rekkefølgebestemmelse», «politiråd», «politikontakt», «snakke sammen» og «snakke sammen igjen» – Høyres ordførerkandidat Frank Pedersen fikk ikke helt tak på publikummet i gymsalen på Ramnes skole. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Her var FrP rett på ballen: – Det skal ikke være sånn at dere føler dere utrygge når dere venter på bussen, sier Anne May Hogsnes (FrP). Hun antar at hun skal få med seg de andre partiene på det.

Frank Pedersen (H) forteller at han er klar over hva som skjer, og begynner å prate om «politiråd» og «politikontakt», der «dette er blitt tatt opp» og «vil bli tatt opp igjen».

Venstre ved Håvar Bettum viser til at det er vedtatt å bygge en ny busstasjon. – Ny busstasjon, nytt sted å henge, parerer FrP. – Dette må vi gjøre noe med.

Fattigdomsfeller

– Hvordan vil dere redusere fattigdom i Tønsberg?, var ett av de siste spørsmålene, av svært mange knallgode spørsmål fra barneskoleelevene.

Arbeiderpartiet mener vi må ta bort «fattigdomsfeller», uten at tilhørerne i barneskolealder blir særlig smartere på hva slags feller det er snakk om.

Etter debatten torsdag 7. september, går Ramnes-elevene i 5. til 7. klasse til valg i dag, fredag 8. september, alt som en del av et prosjekt om demokrati og medborgerskap.

Les også: Flere og flere trenger hjelp – ti flere bare den siste uka.

PANELET: Jarl Teig (R), Christina Grefsrud-Halvorsen (SV), Anne Holm Moen (AP), Karoline Lie (SP), Roar Lefsaker (MDG), Ole Døvik (KrF), Håvar Bettum (V), Frank Pedersen (H) og bak rektor Anne Gry Kalager sitter Anne-May Hoksnes (FrP). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

,