Leserinnlegg: 8 av 10 er bekymra for oppvoksende generasjoners naturopplevelser

Mange frykter at dagens nedbygging av natur går ut over barnas og barnebarnas muligheter til å oppleve den, ifølge en undersøkelse, skriver Norsk Friluftsliv.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Fysiske inngrep i naturen, som bygging av veier, hytter og energianlegg, gjør at det blir stadig mindre urørt natur i Norge. Bare i løpet av de siste hundre åra, har villmarka i Norge blitt redusert fra omkring halvparten av landarealet til mindre enn 12 prosent.

En nasjonal Ipsos-undersøkelse viser at hele 86 prosent av nordmenn nå er bekymret for at nedbygging av naturen vil gå ut over deres barn og barnebarns mulighet til å oppleve den.

Unge er mest bekymra

NATUROPPLEVELSER: Bygda vår inviterer til fine naturopplevelser, men også Re bygges ned. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Mange kjenner på kroppen at det begynner å bli vanskeligere å finne stille og urørte steder i skogen, på fjellet og ved sjøen. Med dagens utbyggingsnivå, er det naturlig å spørre seg hvordan det da vil bli for våre barn og barnebarn i framtida, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som er initiativtaker til undersøkelsen.

De fleste i Norge er glade i naturen, og ni av ti går på tur eller driver andre former for friluftsliv. Selv om undersøkelsen viser at de fleste foreldre og besteforeldre kjenner på bekymring for hvordan naturen vår vil se ut i framtiden, gjelder dette spesielt de yngste.

Blant de mellom 18 og 29 år svarer hele 98 prosent at de er bekymret for at deres barn og barnebarn ikke vil få samme naturopplevelser som de selv har hatt.

Hele 28 prosent i denne aldersgruppen karakteriserer seg som svært bekymret. Spørsmålet er kun stilt til personer som har oppgitt at de selv er foreldre eller besteforeldre.

Etterlyser politisk handling

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, med mer enn 5.000 lokale lag og foreninger over hele landet. De håper at folk vil tenke på naturen og de som kommer etter oss ved årets kommunevalg.

Politikerne våre må være bevisste at de har et ansvar for å ta vare på naturen for framtidige generasjoner, og handle deretter. All natur ligger i en kommune, og mange av valgene som påvirker naturområdene våre foregår nettopp på kommunenivå.

Friluftslivsorganisasjonene mener eksempler på gode politiske valg for naturen kan være å utvikle et arealregnskap for kommunen og å sette en utbyggingsgrense ved byer og tettsteder.

Linn Elise Jakhelln, Norsk Friluftsliv

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

,