Leserinnlegg: Er det evne og vilje til å skape gode helsetjenester?

Sykepleiermangelen er stor i Norge. Siste tall fra NAV er på 5.600. Statistisk Sentralbyrå slår fast at det i dag er 17.000 sykepleiere som jobber utenfor helsetjenestene, skriver Margareth Horn, fylkesleder NSF Vestfold og Telemark, og Unni Kiøsterud Tufte, nestleder NSF Vestfold og Telemark.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Det er ingen tvil om at helse og eldreomsorg er en av de store temaene i ulike debatter i forbindelse med årets lokalvalg.

De siste 6 åra har Norsk Sykepleierforbund kartlagt årlig avviket mellom planlagt turnus og hva som har vært den faktiske bemanningen i helse- og omsorgstjenestene:

LESERINNLEGG: Margareth Horn, fylkesleder NSF Vestfold og Telemark, og Unni Kiøsterud Tufte, nestleder NSF Vestfold og Telemark. Margareth er fra Undrumsdal og Re. Foto: Privat.

100.000 planlagte sykepleiervakter på om lag 1.200 arbeidssteder over hele landet har blitt kartlagt. I snitt har 1 av 5 planlagte sykepleiervakter stått ubemannet eller bemannet av personell med lavere kompetanse.

Sykepleiermangelen er stor i Norge. Siste tall fra NAV er på 5.600. Statistisk Sentralbyrå slår fast at det i dag er 17.000 sykepleiere som jobber utenfor helsetjenestene.

Sykepleiere er verken seigmenn eller engler, og kan ikke erstattes uten konsekvenser for svakere beredskap og økt dødelighet. Dette har også direkte konsekvenser for spesialisthelsetjenesten, som må ivareta en økende andel pasienter fra kommunene, og som opplever overbelastning og redusert kapasitet.

I Vestfold og Telemark er situasjonen omtrent som i resten av landet. I Nord Norge er situasjonen enda mer prekær. Dette skaper en utfordrende dynamikk der kommuner som ikke klarer å ta imot sine egne pasienter, belaster spesialisthelsetjenesten ytterligere, noe som kan føre til lengre ventetider, redusert kvalitet på behandlingen og økte kostnader for hele helsevesenet.

I lovverket står det klart og tydelig at kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at pasienter og brukere gis et helhetlig og verdig tjenestetilbud, og at personellet som utfører tjenestene kan overholde sine lovpålagte plikter og at tilstrekkelig fagkompetanse sikres.

Når flere tusen sykepleiervakter står udekket hvert år og det er stor mangel på formell kompetanse, er dette en stor trussel mot pasientsikkerheten.

Tilgangen på sykepleiere er avgjørende for at mennesker skal kunne bo og leve i hele landet. Konsekvensene for spesialisthelsetjenesten blir tydelige når kommunene ikke kan ta imot alle pasientene de skal.

Resultatet blir overbelastning, ressursmangel og en svekket evne til å håndtere mer komplekse tilfeller. For å ha evne til å gjøre en forskjell må vi ha kunnskap. For å bruke kunnskapen til å gjøre en forskjell må det være vilje.

Det er avgjørende at de som tar beslutninger forstår og tar hensyn til konsekvensene av mangel på sykepleiere, både på kommunalt og regionalt nivå. De må også vite hvordan dette påvirker pasientsikkerheten og tilgangen på gode helsetjenester.

Det handler om å sikre kompetansen og å skape gode rammebetingelser for å opprettholde og fornye et bærekraftig helsevesen. Norsk Sykepleierforbund i Vestfold og Telemark er opptatt av å skape gode og likeverdige helsetjenester i hele landet og i vårt fylke.

Relevante spørsmål til ordførerkandidater og andre politikere som stiller til valg 11. september 2023:

  • Har våre ordførerkandidater og andre politikere evne og vilje til å prioritere gode helsetjenester?
  • Hvis ikke – hvilken evne mangler de?
  • Eller er det viljen det kommer an på?
  • Har de nok vilje til å ta vare på og beholde det helsepersonellet vi allerede har?
  • Har de nok vilje til å skape helsefremmende arbeidsplasser slik at de 17.000 sykepleierne som har forlatt yrket ønsker seg tilbake?

Margareth Horn, fylkesleder NSF Vestfold og Telemark
Unni Kiøsterud Tufte, nestleder NSF Vestfold og Telemark

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.