– Slag i magan på alle som vil ha utvikling på Revetal

REAGERER KRAFTIG: Respekten for Re og det vi har fått til på Revetal blir mer og mer borte i nye Tønsberg kommune, mener Thorvald Hillestad – som sjøl var en stor pådriver for sammenslåing i sin tid. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Hvis dette blir gjennomgangsmelodien framover, så er det kroken på døra for videre utvikling på Revetal. Det vil slå beina under alt det som er blitt jobba for.

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Sjekk også: Enda en million bevilges til uteområdene i bygdebyen vår.

Thorvald Hillestad (SP) reagerer sterkt på forslaget i det siste kommunestyremøtet før sommeren med MDG i spissen, der flere områder som ikke allerede er bebygd skal tilbakeføres til LNF-formål.

Det betyr at det som i dag er regulert til bolig og næring videre sørover på Revetal skal tilbakeføres til Landbruks-, natur- og friluftsområder.

Gamle kommunegrenser kommer til syne

JA TAKK, BEGGE DELER: Hvis områdene som ikke er bebygd i bygdebyen skulle bli tilbakeført til LNF-formål, betyr det bom stopp på all utvikling av Revetal. Hvis vi beholder det som i dag, har vi hvert fall valget også for framtida, enten arealene blir brukt til fortsatt grøntområder, sauebeite, eller nye bygninger med boliger og bedrifter, mener Thorvald. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det var tydelig at gamle kommunegrenser kom til syne igjen i voteringa. Forslaget fikk stemmene til MDG, Venstre, SV og Rødt – minus Heming Olaussen (SV) sin stemme, på tvers av resten av partiet.

– Heming stemte imot, han har jo vært med på dette, i Re – så det sa han at han skulle, og det gjorde han.

Thorvald viser til en deal gamle Re kommune fikk med landbruksmyndighetene.

Kunnskapsløshet i nye Tønsberg kommune

DEN GANG DA: Ordførerne i de to gamle kommunene Tønsberg og Re, Petter Berg og Thorvald Hillestad, fikk mye fint ned på papir i sammenslåingsprosessen. Mye av det sprekker i praksis, kort tid inn i den nye storkommunens eksistens. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Han mener forslaget vitner om kunnskapsløshet i nye Tønsberg kommune om gamle Re kommune. – Det virker som om de ikke aner noe om hva vi har drivi med her oppe.

– Vi har utvikla det som blir omtalt som Vestfolds første innlandsby, bygdebyen Revetal. Det er jo kjempeflott! Men nå høres det ut som om det er noe vi skal gremmes over.

– Men jeg er stolt av det, jeg. Og mange med meg. Og jeg tenker at vi skal bare fortsette å være det.

Utvikling eller ikke utvikling, det er spørsmålet

Thorvald beskriver utviklingen av Revetal som et sterkt og viktig sentrum for Re og resten av innlands-Vestfold som en av sine største ting som ordfører gjennom hele kommunens eksistens.

– Når det gjelder jordvern, så var spørsmålet følgende: Ønsker vi utvikling på Revetal, eller ønsker vi det ikke? Hvis svaret er «ja, vi ønsker det», så må vi ta av jorda. Vi har ikke noe annet valg, her på Revetal.

Rundt årtusenskiftet var det mye møtevirksomhet med fylkeslandbruksmyndighetene, mimrer Thorvald tilbake til.

Re fikk det te’

FIKK FLERTALLET MED SEG: Forslaget om å tilbakeføre områdene til LNF-områder på Revetal falt med et stort flertall i mot, men Thorvald mener å i det hele tatt foreslå noe sånt vitner om en kunnskapsløshet når det gjelder Re og Revetal. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi fikk til en deal der vi kunne utnytte arealene sørover veldig godt, både bygge ned i bakken og opp i høyden, mot at vi setter en absolutt grense nordover.

– Ellers skulle vi føre en svært streng jordvernpolitikk i kommunen forøvrig. Alt dette har vi siden forholdt oss til.

Thorvald forteller at andre kommuner ble misunnelig på det Re fikk te’.

– Med vettug argumentasjon vant vi fram

– Fordi vi fikk strenge rammer – som vi overholdt til punkt og prikke – så fikk vi lov til det kanskje andre ikke fikk lov til. Vi fikk visse kriterier, som vi har holdt oss godt innafor.

– Vi slutta å lokke bekken, vi lagde livlige planer for å både beholde bekk og grøntarealer, og utnytte arealene best mulig til bolig- og næringsutvikling.

Thorvald regner den kampen som ferdig kjempa. – Det var en skikkelig runde, men med vettug argumentasjon så vant vi fram.

Respekten for Re og Revetal er borte

ALENEGANG: I gamle Re kommune var det ikke sjeldent at Heming Olaussen (SV) sto helt aleine, i nye Tønsberg kommune bryter han også med sitt eget parti og stemmer i mot tilbakeføring til LNF. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Nå er vi en del av en ny storkommune. Der er dette en vedtatt politikk, som nå blir fulgt opp i praksis ved å tilbakeføre mange områder til LNF-formål overalt ellers i storkommunen. Hvorfor ikke på Revetal?

– I sammenslåingsprosessen var det en veldig respekt fra Tønsberg-hold for det vi fikk til i Re, her på Revetal. Nå opplever jeg noe helt annet, sier Thorvald:

– Nå opplever jeg ikke den samme forståelsen for skyvet vi har her og den dealen vi hadde da vi slo oss sammen.

Slår beina under alt som er blitt jobba for

– Heldigvis fikk ikke forslaget så veldig stor oppslutning. Det fikk ni stemmer i kommunestyret og falt. Så det gikk heldigvis ikke igjennom denne gang.

– Men hvis dette blir gjennomgangsmelodien framover, så er det kroken på døra for videre utvikling på Revetal, føler Thorvald å advare mot.

– Det vil slå beina under alt det som er blitt jobba for.

Fortsatt plass til begge deler på Revetal

FORSLAGSSTILLER: Her og flere andre steder er det regulert til næring og bolig, men Julie Estdahl Stuestøl (MDG) spør om ikke vi bare skal beholde det som grøntområder, beite og dyrkbar mark. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Thorvald mener forslaget om å tilbakeføre til LNF-formål vil bety bråstopp for videre utvikling på Revetal. – Da vil vi ikke ha valget engang for framtida.

– Jeg sier ikke at alt skal bygges ned, men sånn som det er nå kan vi fortsatt velge om det skal være grøntområder eller bolig og næring.

Sauebeitet, flere parker og lekeområder, pluss stier langs bekken – alt dette skal vi også få plass til på Revetal, mener Thorvald.

Bom stopp for videre utvikling

– Jeg håper folk blir klar over at ordførerkandidatene til både MDG og Venstre ved høstens kommunevalg ikke ønsker en videre utvikling på Revetal, er Thorvalds påstand i prat med ReAvisa:

– Forslaget ville i praksis bety å ta ut samtlige områder som er tenkt til videre utvikling. Da blir konklusjonen min: Ikke mer utvikling på Revetal.

– Det tenkes utvikling på arealer som allerede er bebygd – men der er det jo ikke plass til mer, der står det jo allerede et bygg.

Kunne gjort noen ting annerledes

BYGDEBY: Spørsmålet er når vi skal sette strek og si at nok er nok, når det gjelder hvor stor bygdebyen vår skal bli. Thorvald og Senterpartiet mener vi må ha muligheten til å legge beslag på enda mer dyrka mark på Revetal. MDG og et mindretall i siste kommunestyremøte før sommeren mener ikke det. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Hva med byggene langs Bispeveien sørover, med Eurporis, Monter, med mer – der det ble gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om å bygge både parkeringskjeller og i høyden?

– Det er klart at vi noen steder sikkert kunne utnytta plassen enda bedre enn det vi gjorde den gangen, det skal jeg ikke benekte, sier Thorvald til ReAvisa.

– Men vi har de arealene vi har, og til lenger tid som går blir det mindre og mindre igjen. Vi har ikke noe annet valg enn å bruke dem godt.

Verd å merke seg foran årets lokalvalg

– Vi valgte at vi ville ha utvikling på Revetal. Jeg håper at vi fortsatt vil det framover. Det håper jeg da inderlig. Noe annet synes jeg ville vært veldig trist.

Thorvald beskriver MDG-forslaget som et slag i magan for alle som jobber for utvikling på Revetal.

– Verd å merke seg foran høstens lokalvalg, mener Thorvald som sjøl står på Senterparti-lista.

STOLT: – Det vi har fått til på Revetal, er nok det jeg er mest stolt over av alt vi fikk til i Re-tida, sier ordføreren gjennom hele Re kommunes eksistens. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Hva skjer i sommer? Tips ReAvisa.

,