Leserinnlegg: Grønnvaska stopp på Revetal?

ORDFØRERKANDIDAT: Karoline Lie (SP) gikk Tønsberg kommune på tvers tidligere i sommer, og møtte ReAvisa på Revetal. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ordførerkandidaten savner en forståelse for historien bak områdene rundt Revetal: – I beste fall er dette mangel på kunnskap.

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Sjekk også: – Slag i magan på alle som vil ha utvikling på Revetal.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Senterpartiet (Sp) ønsker et sterk Tønsberg med muligheter for utvikling i HELE kommunen vår. Derfor vekker MDG, SV (delt), Rødt og Venstres forslag til kommuneplanens arealdel bekymring hos oss.

Forslaget var merka med «den grønne pakka» og hadde som formål å regulere tilbake en rekke områder fra «sentrumsformål» på Revetal og «bolig/forretning/kontor» tilbake til Landbruk, Natur og Friluftsliv (LNF).

Senterpartiet kunne sikkert støtta noen av forslagene som kom i pakka, og ønsker gode arealer også der folk bor som kan brukes til rekreasjon, friluftsliv og landbruk.

Men intensjonen og helheten bak denne pakka betyr også et nei til videre utvikling i distriktene og de gamle senterne og grendene i kommunen vår. Det reagerer vi ganske kraftig på.

Områder i Vivestad, Åsgårdstrandsveien, Barkåker og Undrumsdal som var satt av til bolig ønskes også tilbakeført i den samme pakka. Dette er grender som for videre utvikling og vekst er avhengig av arealer avsatt til videre boligutvikling.

Skal vi kunne holde kommunal infrastruktur i hele kommunen, er vi også avhengige av at vi avsetter arealer til denne typen utvikling. Senterpartiet er opptatt av næring og mener at vi må kunne være foroverlente for å tilby attraktive arealer i kommunen vår til bedrifter og andre som ønsker å slå seg ned her.

Det er utvikling for kommunen vår! Derfor vil en tilbakeføring av attraktive næringsarealer tilknyttet allerede eksisterende næring på Lundteigen og Linnestad i verste fall bety at vi mister store bedrifter fra kommunen vår.

“Den grønne pakka” argumenteres med som en klima og miljøpakke og dette støtter vi intensjonen i. Men vi må ikke med dette hindre vekst og utvikling i kommunen vår så fort man trer foten utenfor bykjernen.

Ved å legge til rette for bedrifter og næring lokalt tilfører vi kommunen lokale arbeidsplasser og inntekter. Ved å legge til rette for boligutvikling i allerede eksiterende sentrum med korte avstander til mye av kommunens infrastruktur skaper vi muligheter for barnefamilier og andre til å bo utenfor bysentrum og fremdeles kunne sette fra seg bilen oftere.

Utvikling av HELE kommunen trenger ikke være klima- og miljøfiendtlig, men det må gjøres med en helhetlig plan for områdene, slik som eksempelvis Revetal har vært bygget opp over lang tid.

Det som vi synes er trist og svært betenkelig er helheten og tendensen bak hele dette forslaget: Utvikling skal ikke foregå ute i distriktet av kommunen. Å omregulere tilbake til LNF høres godt ut for klima og miljø ved første øyekast, men er det virkelig det?

Savner også en forståelse for historien bak for eksempel områdene rundt Revetal. I beste fall er dette mangel på kunnskap.

At Revetal for en stor del er bygget på dyrket mark er riktig. Men dette er også sjekket godt ut og godkjent av statsforvalter og myndigheter den gang. Jordvern er jo ikke et nytt fenomen.

Det ligger en langsiktig tankegang bak valgene man gjorde da dette ble regulert. Det ble også pekt på og godkjent Revetal som et satsingsområde i den såkalte Regionale planen for bærekraftig Arealplanlegging (RPBA), som ble kjørt i Vestfold den gang.

Det ble for eksempel beslutta å bygge i høyden og fortette, i og med at man benytta dyrket mark til dette. At noen ønsker å regulere tilbake nå etter kun noen får år er ganske leit.

Senterpartiet mener det er svært viktig for Tønsbergs innbyggere at man har vekst og utvikling på tilsvarende tettsteder som Revetal, Barkåker, Sem, Vear, Tolvsrød, Eik, og så videre.

De aller fleste av oss bor jo på et slikt sted. Derfor bør denne «grønne pakka» bekymre svært mange og bør bety noe for hva man kommer til å stemme i høst.

Karoline Lie, ordførerkandidat, Tønsberg Senterparti
Svein Holmøy, 2. kandidat for Tønsberg Senterparti

ORDFØRERKANDIDAT: Karoline Lie (SP) gikk Tønsberg kommune på tvers tidligere i sommer, og møtte ReAvisa på Revetal. Med seg på deler av turen fikk hun 2. kandidat for Senterpartiet i høstens lokalvalg Svein Holmøy. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: – Slag i magan på alle som vil ha utvikling på Revetal.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

Les mer om politikk, styre og stell.