Leserinnlegg: La de hundre hager blomstre!

Revetalhagen er i startgropa – en unik mulighet for samarbeid mellom det private, frivilligheten og det offentlige, mener Holt-bonden Roar Lefsaker (MDG).

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

La de hundre hager blomstre! Gjør byen grønnere og folk gladere! Jeg ønsker at Tønsberg kommune skal satse stort på dette:

Byen, områdesenter, nærsenter, alle skoler, helsehus og tettsteder bør få sine blomstrende mathager! Plener er kjekt å ha, men en blomstrende mathage kan bidra med så mye mer.

LESERINNLEGG: Holt-bonden Roar Lefsaker (MDG) stiller til valg til nytt kommunestyre i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Siden 1991 har vi på Holt gård tilbudt aktiviteter knyttet til landbruk og hagebruk. Opp gjennom åra har vi kokt grønnsakssuppe med flere tusen barn og unge, på råvarer rett fra hagen. Entusiasmen som vises når poteter graves fram og gulrot trekkes opp av jorda er rørende.

Kunnskap om natur, mat og helse er viktigere enn noen gang. I mulighetsstudie om Urbant landbruk skriver fylkeskommunen og statsforvalteren: «Urbant landbruk i regionen skal fremme folkehelse, inkludering, kunnskapsbygging, beredskap, lokal mat og byutvikling“.

Revetal sentrium med så mye matjord bør bli hele Vestfolds byhage! Frukt, bær, grønnsaker, blomster og busker skape liv! Både til de på helsehuset, barne- og ungdomsskolen, restauranter, butikker og naboer.

Et forseggjort veksthus med kafe, som også kan fungere som vinterhage og møteplass på den kalde årstida, ville være supert. Det vil skape både arbeidsplasser og folkehelse!

Mat der folk bor: Korn og kjøtt trenger store arealer og er lett å lagre og frakte over større avstander. Friske grønnsaker, frukt og bær bør derimot dyrkes så nær som mulig der folk bor.

Interessen for andelshager, markedshager, parseller med mer, er økende – og det bør være i samfunnets interesse at det kan vokse. I byplanlegging ønsker vi at folk skal kunne gå og sykle til butikken, de bør også kunne gå og sykle til sin nærhage!

En urealistisk visjon? Ja kanskje, men er de ikke mer urealistisk å fortsette som nå? Jord og fjord forurenses, matjord forringes og mange folk er ensomme.

Grønne lunger og urbant landbruk kan bidra til bedre folkehelse, fysisk aktivitet, matproduksjon, beredskap, kunnskap, mangfold og så videre. Dette kan organiseres uten store offentlige utgifter!

Et samarbeid med private gartnergrundere, frivilligheten og det offentlige. Det offentlige kan være med å øke kunnskapen for «by-bønder“ som vil drifte slike hage, det har allerede vært et prosjekt for skolering til markedshage.

Det offentlige kan forplikte seg til å kjøpe en del av produktene som produseres til kantiner, skoler, helsehus med mer. Det er allerede sentrale føringer for mer bruk av økologisk og kortreist mat.

Det ekstra som produseres kan selges til restauranter og private husholdninger. Som «by-bønder“ kan de også fungere som veiledere og kursholdere for andre, og hjelpe til å drive skolehager.

«Vårt mål med urbant landbruk er (…) å øke kunnskapen om norsk matproduksjon i befolkningen, og at urbant landbruk skal være en brobygger mellom landbruket og befolkningen. Tradisjonell gårdsdrift i og rundt byer og tettsteder, utvikling av andelslandbruk og ulike urbane dyrkingsaktiviteter er derfor viktig», skriver  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

La de hundre hager blomstre!

Roar Lefsaker,
3. kandidat Tønsberg MDG.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.