Krever mer penger til fylkesveiene: – Dette handler om folks trygghet på veiene der de ferdes daglig

KLAR TALE: Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP) mener det er uholdbart at fylkesveinettet bare fortsetter å forfalle. Det trengs mer penger til å tette vedlikeholdsetterslepet på over 8 milliarder kroner, bare i fylket vårt. Foto: Pressemelding.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP), sammen med samtlige fylkesordførere i landet, krever at regjeringen gjør noe med tilstanden på fylkesveinettet.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

– Etter den ulykkessommeren vi har hatt, og når vi vet at ni av ti ulykker skjer på fylkesvei, og samtidig ser at fylkesveinettet ikke bare er dårlig, men stadig blir dårligere – ja, da er simpelthen staten nødt til å ta grep, sier fylkesordføreren i ei pressemelding.

I et brev underskrevet av ham og den øverste politiske ledelsen i alle landets fylkeskommuner bes regjeringen prioritere fylkesveinettet i statsbudsjettet for 2024.

Dobla vedlikeholdsetterslep på ti år

ULYKKEBELASTA: Bispeveien gjennom Re er en av mange fylkesveier i bygda vår. Totalt sett har alle fylkets fylkesveier et estimert vedlikeholdsetterslep på over 8 milliarder kroner – en dobling på de ti siste åra. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Nye beregninger fra Statens vegvesen viser at manglende vedlikehold på fylkesveinettet – det såkalte vedlikeholdsetterslepet – har doblet seg på de siste ti åra.

For Vestfold og Telemark betyr dette at fylkesveinettet nå trenger å få tilført over 8 milliarder kroner (i 2023 kroner) for å få en tilfredsstillende standard, heter det i pressemeldinga.

Her i Re har vi mange fylkesveier, og den mest omdiskuterte er den ulykkesbelasta og trafikkerte Bispeveien. Her har statlige ekstrabevilgninger sørga for en helt nødvendig sikring av veien i det siste, med blant annet flere busslommer.

Dårlig veistandard = høyere ulykkesrisiko

Men det gjenstår drøyt 8 milliarder kroner i vedlikeholdsetterslep, og da er det snakk om at vi kommer tilbake til den standard veiene en gang var bygd for, – ikke nødvendigvis dagens standard, sier fylkesordføreren.

– Dagens standard vil kreve enda mer, understreker han. – Dette handler om folks trygghet på veiene der de ferdes daglig.

Dette ser vi klart på ulykkesstatistikken.

Forskjellene bare øker

ULYKKEBELASTA: Bispeveien gjennom Re er en av mange fylkesveier i bygda vår. ReAvisa har skrivi mange saker om kampen for en tryggere Bispevei. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Manglende vedlikehold på fylkesveiene er medvirkende årsak til at risikoen for å bli drept eller hardt skadd er nesten 90 prosent høyere enn på riksvei. Samtidig har staten prioritert riksvei over fylkesvei. For hver krone som går til fylkesvei går 1,6 kroner til riksvei.

Denne differansen fører til en økende forskjell i etterslep på riks- og fylkesveinettet, heter det i pressemeldinga fra fylkeskommunen.

– Denne prioriteringen kan ikke fortsette, mener fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP).

ULYKKEBELASTA: Bispeveien gjennom Re er en av mange fylkesveier i bygda vår. Totalt sett har alle fylkets fylkesveier et estimert vedlikeholdsetterslep på over 8 milliarder kroner – en dobling på de ti siste åra. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.

,