Mest sannsynlig heter ordføreren vår Pedersen, også etter valget. Men blir det fortsatt rød, eller en ny blå?

Uansett hvem som blir ordfører etter valget, vil det bli med støtte fra minst ett, kanskje flere, andre partier. Og begge de to største ordfører-favorittene heter Pedersen til etternavn.

Hva mener du om framtida til Revetal - videre vekst, eller vern av matjord?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Sjekk også: Karoline (26) er outsider i kampen om ordførerkjedet.

Mandag 11. september 2023 går vi til valg på et nytt kommunestyre i nye Tønsberg kommune, i den andre perioden av den nye kommunens eksistens.

ReAvisa har skrivi mye om lokalvalget, sett med Re-øyne, i den siste papiravisa før valget. Det er også en hel haug med leserinnlegg på nettavisa.

To store favoritter

Anne Rygh Pedersen fra Arbeiderpartiet er regjerende ordfører som styrer med støtte fra Senterpartiet, MDG og KrF. Hennes største utfordrer er Frank Pedersen fra Høyre.

Begge må mest sannsynlig ut og hente støtte fra ett par andre partier eller mer for å sikre seg støtten som trengs for å ta makta i kommunestyret i nye Tønsberg kommune.

Lokalavisa har spurt begge de største favorittene til ordfører-kjedet etter høstens lokalvalg noen kjappe Re-spørsmål.

ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen (AP) er 56 år og bor på Sem. Hun er ordfører i Tønsberg kommune, og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet for en ny periode. Anne har tidligere vært politimester, statssekretær i Justis- og politidepartementet, avdelingsdirektør for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og fylkesordfører i Vestfold. Hun har også vært møtende stortingsrepresentant, som 1. vara i en periode. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Anne Rygh Pedersen (AP) svarer på tre kjappe spørsmål om Re:

– Hvorfor bør folk i Re stemme for «den røde Pedersen» og fortsatt deg som ordfører i Tønsberg etter valget?

– Jeg tenker det er viktig at vi får litt kontinuitet i arbeidet med å bygge vår nye kommune. For oss er det viktig å se alle deler av kommunen vår og få til en balansert utvikling både i de store sentrene våre som sentrum og Revetal, men også på de mindre stedene våre, som for eksempel i Undrumsdal og Brekkeåsen.

– Så er det viktig for oss å tilby likeverdige tjenester til alle innbyggerne vår, både når det gjelder helse, skole og tekniske tjenester, som for eksempel oppgradering av utearealer.

– For Arbeiderpartiet haster det også å få på plass ungdomshuset på Revetal.

– Hva tenker du er Re sine største styrker å bygge videre på?

– Re er helt rå på dugnad, med sine lokalmiljøer. Innbyggerne i denne delen av kommunen er veldig glad i nærmiljøet sitt og tar i et tak for hverandre og på vegne av fellesskapet.

– Jeg opplever også at i denne delen av kommunen er det godt entreprenørskap og gründerånd, noe som gir seg utslag i svært framoverlente næringsdrivende.

– Hva tenker du er Re sine største utfordringer for framtida?

– Utfordringene er slik de er ellers i kommunen vår, vi har for stort utenforskap når det gjelder arbeidsliv, og vi har for mange familier som lever under fattigdomsgrensa.

– Det må vi fortsette å jobbe med i åra framover.

ORDFØRER-UTFORDRER: Frank Pedersen (H) er 60 år og bor i Slagen, vokste opp i Andebu, og er ordførerkandidat for Tønsberg Høyre. Han har siden årsskiftet vært gruppeleder for et Høyre i opposisjon i kommunestyret. Frank jobber som breddesjef i Norges Triatlonforbund, og har en variert idrettsbakgrunn. Han representerte Høyre i bystyret, nå kommunestyret, første gang i 1999. Siden har han vært folkevalgt, unntatt en periode da barna var små. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Frank Pedersen (H) svarer på tre kjappe spørsmål om Re:

– Hvorfor bør folk i Re stemme for «den blå Pedersen» og et skifte av ordfører i Tønsberg etter valget?

– Høyre setter enkeltmennesket i sentrum. Ingen mennesker er like, derfor trenger vi et mangfold av tilbud. Vi vil at Tønsberg skal levere gode kommunale tjenester i hele kommunen, samtidig som vi ønsker gode private og ideelle aktører velkommen.

– Landbruket er viktig. Jeg ønsker å arbeide for at bonden som selvstendig næringsdrivende skal få større mulighet for lønnsom drift, blant annet gjennom å kunne investere i og utnytte egen eiendom.

– Høyre mener at Tønsberg er på sitt beste når folke-valgte spiller på lag med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger. Som ordfører vil jeg reise mye rundt i hele kommunen og lytte slik jeg har gjort det siste året. Ingen sak er for liten eller stor. Jeg mener at vi må utvikle kommunen i dialog med innbyggerne.

– Sammen skal vi ta en aktiv rolle for å utvikle hele kommunen vår. Vi skal legge til rette for at flere kan bo og jobbe i kommunen, og samtidig skape gode lokalsamfunn i hele kommunen.

– Hva tenker du er Re sine største styrker å bygge videre på?

– Re har mange styrker. Jeg vil trekke fram Revetal områdesenter, som har hatt en fantastisk utvikling. Revetal blir et spennende område å følge videre, med stabil tilflytting og muligheter for videre vekst.

– Det å se på muligheten for ledige næringsarealer i Re, som for eksempel Linnestad næringsområde, som gir oss muligheter for flere arbeidsplasser.

– Re har også en levende dugnadsånd, solide idrettslag, kulturhus og ildsjeler i flere grender. Disse ønsker Høyre å spille på lag med.

– Hva tenker du er Re sine største utfordringer for framtida?

– Det grønne skiftet krever mindre transport og mer sentralisering. Men for Høyre er valgfrihet viktig: Vi vil jobbe for boligbygging og arbeidsplasser i hele kommunen, samtidig som vi vil ta vare på bygdene som gode steder å bo.

– Vi har også en jobb å gjøre med fylkeskommunen for å få til et bedre kollektivtilbud.

ORDFØRER-OUTSIDER: Mye dreier seg om det blir den røde eller blå Pedersen etter lokalvalget, men kanskje blir det den grønne Karoline Lie (26)? Hun sjøl holder alle muligheter åpne. – Kanskje jeg sveiper inn fra sida og tar det?, sier hun og ler, på lekeplassen på idrettsanlegget i Bergsåsen – midt mellom en rød og en blå stol. Karoline vokste opp på Revetal og er nå bosatt i Tønsberg. 26-åringen er den yngste av alle ordførerkandidatene blant de etablerte partiene i årets lokalvalg. Les mye mer om henne og lokalvalget sett med Re-øyne i den siste papiravisa før valget. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Sjekk også: Karoline (26) er outsider i kampen om ordførerkjedet.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.