Kort om personstemmer og slengere – sjekk hvordan dine favoritter kan bli folkevalgte etter valget

STEMMELOKALE PÅ RE-TORVET: Du kan allerede nå avlegge din stemme, her på Re-torvet. Les mye mer om folka som stiller til valg fra Re i papiravisa 17. august 2023. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Partiene bestemmer først, og du bestemmer resten. For i tillegg til parti, kan du også stemme fram enkeltpersoner som du vil at skal representere de forskjellige partiene. Her får du en kjapp forklaring på personstemmer og slengere, altså tillegget du kan gi til de du heier på.

Sjekk også: Nå kan du stemme i Re – Asbjørn var førstemann.

Mandag 11. september 2023 er det lokalvalg, der vi i Re skal velge hvem som skal representere oss i kommunestyret i nye Tønsberg kommune de neste fire åra.

Mye mer om valget og folka fra Re som stiller til valg, kan du lese om i papiravisa som kommer ut torsdag 17. august 2023. Papiravisa kan lastes ned på nettavisa, og du vil finne den i avishyller overalt i Re.

To måter å gi dine favoritter en boost

Så kort om dine muligheter til å påvirke hvem som sitter i det nye kommunestyret, i tillegg til hvilket parti du vil stemme på:

  • Personstemmer er krysset du kan sette ved en eller flere kandidater i det partiet du stemmer på.
  • Slengere vil si at du fører på navn fra en annen liste enn fra det partiet du stemmer på.

Vi starter med personstemmer:

På hver valgliste kan partiet velge å gi stemmetillegg til opptil seks av sine kandidater (ført opp i uthevet skrift på stemmeseddelen). Alle disse personene får en kvart personstemme fra samtlige velgere som stemmer på deres parti.

I tillegg kan du gi en personstemme til så mange av kandidatene som du ønsker ved å sette kryss ved navnet deres. Hver avkrysset kandidat får én personstemme.

De som allerede er gitt personstemme av partiet får da et tillegg på 1,25 stemmer – altså en kvart fra partiet, pluss en hel fra deg.

Partiene bestemmer først, så bestemmer du

Stemmetillegg fra partiet, pluss personstemmene (og slengere, som du kan lese mer om lenger nede i saken) er fullt ut bestemmende for hvilke kandidater som skal sitte i setene partiene får ut ifra oppslutning i valget.

Anne Rygh Pedersen (førsteplass på Tønsberg Arbeiderpartis liste) stiller så å si like sterkt som Daniel Ims fra Re (fjerdeplass på samme liste, begge med stemmetillegg fra partiet).

Hawri Hogr Yousef fra RE som står på sjuendeplass på Arbeiderpartiets liste har ingen fordel av det framfor Vegard Asdal også fra Re på 43. plass (begge uten stemmetillegg).

Unntaket er hvis begge får nøyaktig like mye stemmetillegg fra velgerne, da vil rekkefølgen telle.

Personstemmer og slengere gjør alltid utslag

Utover stemmetillegg fra partiet, er det hvem som får flest personstemmer (og slengere) som avgjør hvem som kommer inn i det nye kommunestyret, blant de plassene hvert parti får tildelt gjennom oppslutningen i valget.

Så hva betyr dette i praksis? For det første: Det er nesten umulig for en uten stemmetillegg fra partiet å passere noen av de med stemmetillegg.

I små kommuner skjer det fra tid til annen, som det nesten skjedde i Re i kommunens siste valg:

Thorvald står helt nederst på Senterparti-lista

Harald Bjerkesti Løken (H) raste oppover Høyre-lista fra 13. til 3. plass og pusta kandidatene med stemmetillegg fra partiet i nakken. Og Harald ble kommunestyrerepresentant med god margin i Re kommunes siste kommunestyreperiode. Så det er aldri noe som heter «listefyll» i lokalvalg.

Det å rase oppover lista er egentlig et helt feil uttrykk. Thorvald Hillestad er ingen ukjent kar her i Re, som ordfører gjennom hele Re kommunes eksistens. Han stiller helt nederst på Senterpartiets liste i årets lokalvalg.

Men han har egentlig så å si like god mulighet til å bli valgt inn som første kandidat uten stemmetillegg fra eget parti, altså tredjeplassen på lista.

Fra nederst på lista til en plass i kommunestyret

Å fyke opp fra sisteplass til en tredjeplass og kanskje være sikra et sete i det nye kommunestyret, er dermed fullt mulig – og det har skjedd før og vil skje igjen. Men å passere de to på toppen, Karoline Lie og Svein Holmøy fra Re (med stemmetillegg fra partiet), er så å si umulig for de uten stemmetillegg fra partiet.

I større kommuner, som nye Tønsberg, blir det i praksis umulig for en uten stemmetillegg fra partiet å få så mange personstemmer fra velgerne at det veier opp. Men som oftest er det færre med stemmetillegg fra partiet, enn det totale antall representanter som velges inn i kommunestyret.

Så Senterpartiet vil mest sannsynlig få inn flere representanter enn de to på topp med stemmetillegg, dermed stiller resten av lista så å si likt i kampen om resten av setene partiet kan få. Også Thorvald, helt nederst på lista.

Så litt om slengere:

Du kan også gi personstemmer i form av slengere, det vil si at du skriver inn navn på kandidater fra andre partier enn det du stemmer på. Personstemmeaspektet av dette fungerer nøyaktig likt – hver slenger gir en personstemme til kandidaten.

Men i motsetning til kryssing innad på lista til partiet du stemmer på, har slengere også en effekt på fordelingen av stemmer mellom partiene: Hvis du stemmer på MDG, men gir en slenger til Frank Wedde (SV), vil MDG få 42/43-del av din stemme.

SV vil få overført den siste 43-delen (tallet 43 kommer av at det blir totalt 43 seter i det nye Tønsberg kommunestyre). Og Frank Wedde vil få en ekstra personstemme, enda du ikke stemte på hans parti.

Du kan påvirke andre partiers representasjon

Det gjør ørsmål utslag i forhold til partiene, så det viktigste med slengere er muligheten til å endre rekkefølgen i partiet slengeren presenterer. Vedkommende kan passere andre på lista, og det kan avgjøre hvem som inntar setene i det nye kommunestyret i nye Tønsberg for hvert parti.

Husk at du kan gi ubegrenset antall personstemmer – både til de med stemmetillegg fra partiet og de uten. I praksis vil det da kunne være med på å omrokkere rekkefølgen innenfor de to kategoriene (de med stemmetillegg fra partiet, og de uten).

Husk også at i motsetning til personstemmer, som er ubegrensa i antall, så har du et begrensa antall slengere tilgjengelig.

Ubegrensa antall personstemmer, og maks ti slengere

Du vil på stemmeseddelen finne tallet på hvor mange slengere du kan føre på fra andre partier. Da det var 49 kommunestyrerepresentanter som skulle velges inn ved forrige lokalvalg var det 12, nå er det 10, siden antall kommunestyrerepresentanter reduseres til 43. I gamle Re var antall slengere 6.

Slengere «kan gis til et antall kandidater som tilsvarer en fjerdedel av det antall medlemmer som skal velges til kommunestyret», heter det i valgloven. 43 kommunestyremedlemmer totalt delt på 4 er 10,75 – altså har vi maks 10 slengere tilgjengelig.

Vi ønsker alle våre lesere et riktig godt valg!

Sjekk også: Nå kan du stemme i Re – Asbjørn var førstemann.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.
,