Nå risikerer Re middelalderdager å forsvinne helt: – Det står på politisk vilje

MIDDELALDER-MORO: En familiefestival i februar helt siden oppstarten i 2008, men nå risikerer Re middelalderdager å forsvinne helt i nye Tønsberg kommune? Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det blir neppe Re middelalderdager i 2024, heller: – Forsvinner festivalen helt, vil det være et tydelig uttrykk for at Re-identiteten ikke anerkjennes eller settes pris på i den nye storkommunen.

Bakgrunn: – Her virker det som om Re blir litt nedprioritert – igjen.

Middelaldersatsinga risikerer å ende opp med tursti og ett par skilt.

Det mener Heming Olaussen (SV), som har etterlyst en plan for Re middelalderdager i den nye storkommunen flere ganger. Nå er han oppriktig bekymra for at familiefestivalen med fokus på bygdas egen historie aldri kommer tilbake.

Vi rakk å arrangere en festival av dette slaget i nye Tønsberg kommune, i februar 2020 – det siste store som skjedde før pandemien slo til.

2020-festivalen blir den siste?

SLÅSS FOR RE MIDDELALDERDAGER: Heming Olaussen (SV) mener Re middelalderdager bør bestå. Tønsberg SV har programfestet det. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Så ble det to år korona-avlyst, før mange gleda seg stort til middelalderfestival i Re igjen i 2023 – comebacket etter korona, nok en gang med tusenvis av folk samla på Revetal. Det ble det ikke noe av:

«Etter pandemien har vi ikke sett noe til Re middelalderdager, som var en særegen festival for Re, arrangert i februar hvert år, skriver Heming Olaussen i en interpellasjon til utvalgsmøte seinere denne måneden.

Han har fulgt saken og stilt spørsmål om manglende middelalderdager i Re flere ganger det siste året. Videre står det i interpellasjonen:

Ikke satt av penger i 2024, heller

«På initiativ fra SV i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse (UKIF) har administrasjonen svart at de ikke har sett seg tid og råd til å prioritere å arrangere to middelalderfestivaler i nye Tønsberg kommune, og Re middelalderdager har således ikke stått på de vedtatte budsjetter for 2023.

SV mener det er et stort nederlag for sammenslåinga av de to tidligere kommunene Re og Tønsberg, og befolkninga og skoleelevene i Re spesielt, om denne festivalen nå bare skal legges i glemmeboka».

Det blir heller ingen festival i 2024, da planlegging av en slik festival trenger lenger tid enn to måneder – tida fra budsjettvedtak i desember og festival i februar».

En sterk Re-identitet

«Den var på mange måter en suksess, som en unik vinterfestival, som mobiliserte befolkninga i Re og ikke minst skoleelever til en flott felles kulturell innsats, som satte det viktige slaget på Re på dagsorden, levendegjort i et eget spel.

Den er savnet av mange, som har en sterk Re-identitet, eller bare rett og slett er opptatt av kultur, og middelalderen, der slaget på Re har sin egen plass, levendegjort i Snorres kongesagaer.

En eventuell endelig gravlegging av Re middelalderdager vil i tilfelle være et tydelig uttrykk for at noen slik Re-identitet ikke anerkjennes eller settes pris på i den nye storkommunen».

Slåss for Re middelalderdager

Heming forteller at SV vil prioritere de nødvendige midler til gjenoppliving av Re middelalderdager – og partiet søker gjerne støtte fra flere i å sette av penger i økonomiplanen i høst. Da ville arrangementet hvert fall vært sikra for 2025.

– I dette ligger det jo en slags utfordring til de andre partiene: Det står på politisk vilje. Men altså, jeg er ikke optimist, for å si det sånn, sier Heming til ReAvisa.

Han hadde en bekymring for Re middelalderdager i den nye storkommunen, og den bekymringen viste seg dessverre å være reell.

Alle forutsetninger for å få det til

TRANGERE BUDSJETT: Ida Johre, virksomhetsleder for kultur og idrett i Tønsberg kommune, sto i bresjen for Re middelalderfestival i gamle Re kommune. Nå prioriteres ikke denne festivalen i nye Tønsberg kommune. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

SV har i sitt program at kommunens to middelalderfestivaler bør samordnes og drives videre på det nivå det var på før kommunesammenslåinga. Tidligere har Heming advart mot det han så frykter skal skje:

– Jeg er redd for at Re middelalderdager reduseres og kanskje forsvinner. Det rimer dårlig i en kommune som har satt seg som mål å bli ledende på middelalder, sa han på et utvalgsmøte tidligere i år.

– Vi har alle forutsetninger for å få til det med Re OG Tønsberg, men her virker det som om Re blir litt nedprioritert – igjen – og det blir BARE Tønsberg.

Re ligger for usentralt til

– Tønsberg middelalderfestival skal fortsette mer eller mindre som før, det vil i klartekst si: Prioritere Tønsberg, nedprioritere Re. Middelaldersatsinga i Re risikerer å ende opp med tursti og ett par skilt.

Ida Johre fortalte på vegne av administrasjonen at den usentrale plasseringa er blant grunnene til at det kuttes i Re middelalderdager: Det blir langt for alle skoleelevene i den nye storkommune å komme seg hit.

Før var alle skoleklassene i Re invitert til skoledager, i en ny storkommune bør ifølge administrasjonen alle skoleklassene også i gamle Tønsberg inviteres, ble det sagt i møtet.

Trakk tusenvis til Re

Re middelalderdager har helt siden oppstarten for femten år siden vært arrangert i februar, og det har vært aktiviteter for skolene i de siste ukedagene før middelalderhelga.

På vinterfestivalen har bygdas barn lært om vår historie, der slaget på Re er skrivi inn i norgeshistorien. I løpet av middelalderhelga, etter skoledagene, har folk i tusentall trekki til Re.

Hemings interpellasjon er varsla til Utvalg for kultur idrett og folkehelse som møtes tirsdag 22. august 2023.

ØDE OG FORLATT: Slik så det ut på middelalderplassen på Revetal den helga det skulle vært Re middelalderdager i år, i februar. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: Avslutningen på slaget varsler en Re-volusjon?

Se bildene fra de foreløpig siste middelalderdagene.

Fra ReAvisa-arkivet: Velkommen til lille, rare Re!

Les også: – Ikke høgg hue av flere enn du må.

Les mer om Re middelalderdager.

Les mer om kultur i Re.

, ,