Mener slaget står nå: – Middelaldersatsinga i Re risikerer å ende opp med en tursti og ett par skilt

Nedskaleringa følger samme spor som NAV i Re og et bemanna kommunehus på Revetal; – først lager man tilbudet til noe halvveis og dårlig, for så i neste omgang begrunne avvikling med dårlig interesse.

Bakgrunn: – Virker som om Re blir litt nedprioritert – igjen.

Så sier Heming Olaussen (SV), som får skryt fra flere av sine med-folkevalgte i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse i tirsdagens møte på Revetal.

Heming løfta saken i ReAvisa, og stilte som varsla flere spørsmål i møtet – og fikk støtte fra flere hold i sin bekymring over framtida til Re middelalderdager.

Ikke utvikling, men avvikling?

SLAGET PÅ RE: Hvert år gjenskapes Slaget på Re, med noen lokale og moderne vrier i stykket: «Re, navnet har bestått i mere enn tusen år. Nå har Re blitt sammenslått, storkommunen rår. Nytt revir med Tønsberg gir ny inspirasjon. Kanskje vil det føre til en RE-volusjon?» Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det står at vi ønsker utvikling, men er ikke dette heller en avvikling? Fra flere dager til en? Flytte fra februar til ei travel førjulstid i desember?, ramser SV-eren opp i en tirade av spørsmål.

– Enten videreføres Re middelalderdager som før, eller så blir det en avvikling – ikke en seigpining, som Heming mener det blir med de foreslåtte endringene.

– Kultursjefen etterlater ikke noe tvil i ReAvisa – det er penger det står på. Der framstilles det som et forsøk på å redde Re middelalderdager.

– Men dette er i nok heller starten på slutten.

Balanse mellom Re og Tønsberg

Lena Fahre (H) overtar ballen: – Det er kanskje ikke noen overraskelse at jeg er opptatt av denne saken, sier den aller første Slaget på Re-prosjektlederen.

– Hvis det er penger det står på, så har vi i vårt program at vi skal satse på dette – og Høyre er opptatt av Re middelalderdager.

– Og vi håper at det sørges for en balanse mellom satsinga i Re og Tønsberg.

Det er en lissepasning til Heming Olaussen (SV):

Prioritere Tønsberg, nedprioritere Re

Han mener det er merkelig at Tønsberg middelalderfestival beholder sine dager som før, mens Re middelalderdager må kutte ned til en eneste dag.

– Tønsberg skal fortsette som før, så der kom også den katta ut av sekken: Prioritere Tønsberg, nedprioritere Re. Si det rett ut.

– Middelaldersatsinga i Re risikerer å ende opp med en tursti og ett par skilt.

– Det er i tilfelle mot SVs vilje og prioritering.

Dyrere med skoledager i Re

Ida Johre forteller på vegne av administrasjonen at den usentrale plasseringa er blant grunnene til at det kuttes i Re middelalderdager.

Før var alle skoleklassene i Re invitert til skoledager, i en ny storkommune må alle skoleklassene også i gamle Tønsberg inviteres.

Det blir mange flere elever og skoleklasser, større avstander – og det er dyrere å få alle til Re enn til Tønsberg.

Ett forslag fra våre folkevalgte er å la skoledagene gå på omgang, og bare invitere noen skoleklasser.

Fire linjer i en veldig stor plan

Et annet forslag er å kutte ned til to dager, ikke en – det blir ytra ønske fra flere partier om å få en ny sak på dette med flere alternativer.

Lars Jørgen Ormestad (AP) innrømmer at han er overraska over forslagene, og han synes de er lite begrunna i saken.

– Er det meninga, som det står i saken, at dette skal gi Re middelalderdager et løft?, spør han retorisk:

– Dette er bare fire linjer i en veldig stor plan. Vi må se på det i et større perspektiv.

Dette er for bra til å legges ned

Lena Fahre (H) minner om hensikten med middelaldersatsinga i nye Tønsberg, som grovt sett er todelt: Ta vare på det lokale og den lokale identiteten, men også skape en felles identitet i den nye storkommunen.

Middelaldersatsinga kan binde Re og Tønsberg sammen. Men med kutt vi risikerer å miste noe av formidlingspotensialet og identitetsarbeidet.

– Det er viktig for identiteten i Re å bygge videre på middelaldersatsinga, som er utvikla gjennom de siste åra på en veldig, veldig god måte.

– Dette fortjener en ordentlig diskusjon og et ordentlig budsjett. Dette er rett og slett for bra til å legges ned.

Prioriteringssak

Administrasjonen minner om at hvis våre folkevalgte vil satse på Re middelalderdager, så må noe annet skaleres ned. Det reagerer Heming Olaussen (SV) på:

– Må vi sette Re middelalderdager opp mot satsing på vikingtid eller middelalderfestival i Tønsberg? Vi kan vel heve blikket litt og se på prioriteringer i hele kulturbudsjettet?

Da forteller administrasjonen at også Tønsberg middelalderfestival har fått flere kutt, sjøl om det ikke går utover antall dager.

Det hele ender med at politikerne sender saken tilbake til administrasjon, som lager en ny sak på dette til neste møte.

FESTIVALSJEF: Ida Johre, virksomhetsleder for kultur og idrett i Tønsberg kommune og festivalsjef for Re middelalderdager i alle år, forteller at dårlig vær er grunnen til at festivalen foreslås flytta fra februar til desember. Det forslaget har møtt om mulig enda dårligere vær. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: Avslutningen på slaget varsler en Re-volusjon?

Se bildene fra de foreløpig siste middelalderdagene.

Fra ReAvisa-arkivet: Velkommen til lille, rare Re!

Les også: – Ikke høgg hue av flere enn du må.

Les mer om Re middelalderdager.

Les mer om kultur i Re.

 

, , , ,