Mette Vikan Andersen (54) er vår nye kommunedirektør: – Jeg vil være en lagleder

Den nye kommunedirektøren trives best med mange baller i lufta samtidig, og hun vil gjerne at folk kaster baller i hennes retning.

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Les også: Mer å finne på gjennom Re-sommeren – sjekk hva.

Her i Re kjenner vi henne best som den som reverserte oppsplittinga av Re helsehus, og gjeninførte Re-modellen. Det var i våres at et enstemmig ansettelsesutvalg innstilte kommunalsjef Mette Vikan Andersen til stillingen som ny kommunedirektør i Tønsberg kommune.

Sist høst varsla kommunedirektør Egil Johansen at han ønsker å ga av med pensjon, og seksten søkere meldte interesse da stillingen ble lyst ut i januar.

– Må jobbe sammen som et lag

NY KOMMUNEDIREKTØR: Mette Vikan Andersen (54) er i dag kommunalsjef for mestring og helse i Tønsberg kommune, en stilling hun har hatt siden april 2020. Her i en tidligere prat på Re helsehus – om Re helsehus – i ReAvisa. Til uka, tirsdag 1. august 2023, tiltrer hun som ny kommunedirektør i Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Jeg er så stolt av alt det solide arbeidet som gjøres i kommunen, men vi må bli enda flinkere til å jobbe sammen som et lag for å møte de utfordringene som ligger foran oss, sier Mette Vikan Andersen i ei pressemelding fra Tønsberg kommune.

Tirsdag 1. august tiltrer hun som kommunedirektør i Tønsberg kommune. Mette er utdanna vernepleier, og har lang erfaring fra forskjellige lederjobber i kommunal sektor.

54-åringen har blant annet vært kommunalsjef for både oppvekst- og helsesektoren i Tønsberg kommune, og nå blir hun øverste leder for over 4.500 ansatte.

– Liker å lede andre

– Jeg liker å lede andre, og jeg er en leder som liker at det kommer ideer og initiativ fra organisasjonen om nye måter å løse oppgavene våre på. Samfunnet rundt oss er i kontinuerlig endring, og da må vi som kommune også være villig til å endre oss.

– Jeg tror at en av mine styrker, er evnen til å iverksette og sette gode ideer ut i live, sier den nye kommunedirektøren, som trives best med mange baller i lufta samtidig, og hun vil gjerne at folk kaster baller i hennes retning.

– Jeg heier på gode initiativ, og jeg ønsker å videreutvikle kulturen for innovasjon og nytenking i kommunen vår.

Et stort lag å lede

– Vi er et stort lag med kommunefolk i Tønsberg kommune, og vi har et felles oppdrag om å levere gode tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor i kommunen vi er ansatt. Det lykkes vi best med hvis vi klarer å jobbe sammen som et lag, og så er det min jobb å være laglederen.

– Alt henger sammen med alt. «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune» er en setning som blir brukt sammen med kommunens visjon, og for meg er ordet «sammen» helt sentralt.

– En åpen kommune som legger til rette for et blomstrende næringsliv, frivillig innsats og et levende kulturliv, vil være en kommune som legger til rette for en positiv samfunnsutvikling som er bra for alle.

Skal være en god kommune å bo i

Næringsliv, kulturliv og frivilligheten blir også nevnt i pressemeldinga, og den nye kommunedirektøren mener som sin forgjenger at alt dette er helt avgjørende for at Tønsberg kommune skal være en gode kommune å bo i.

Mette Vikan Andersen overtar jobben som kommunedirektør etter Egil Johansen. Johansen hadde først ansvar for sammenslåingen av Re og Tønsberg til én kommune, og tiltrådte som rådmann i den nye, sammenslåtte kommunen i 2020.

Nå går Egil av med pensjon.

Takker sin forgjenger

– Jeg vil si tusen takk til Egil for fantastisk innsats, både med sammenslåingen og med å lede den nye kommunen fra 2020 og fram til i dag.

– Han har gjort en solid jobb med å bygge organisasjon, og ikke minst med å sikre kommunen en mer robust økonomi, oppsummerer Mette.

– Nå skal vi som er igjen utvikle kommunen videre, og så ønsker jeg Egil alt godt i en litt roligere tilværelse som pensjonist.

HAR LEDA TO SAMMENSLÅINGER: Både da Ramnes og Våle ble til Re, og da Re og Tønsberg ble til nye Tønsberg kommune. Egil Johansen går nå av med pensjon. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

NY KOMMUNALSJEF: Mette Vikan Andersen (54) er i dag kommunalsjef for mestring og helse i Tønsberg kommune, en stilling hun har hatt siden april 2020. Her i en tidligere prat på Re helsehus – om Re helsehus – i ReAvisa. Til uka, tirsdag 1. august 2023, tiltrer hun som ny kommunalsjef i Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Starta på scooter til små og store saker rundt i Re – nå er Re-jenta med på å starte ei splitter ny lokalavis.

Tårevåt siste dag på jobb: – Du gir hundre prosent.

Les også: Mer å finne på gjennom Re-sommeren!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om folk i Re.

,