Re-innfører Re-modellen: – Vi har mista noe av den effektiviteten og gløden som var i gamle Re

TAR GREP: Kommunalsjef Mette Vikan Andersen møter ReAvisa på Re helsehus. Vi veit at nyheten allerede har skapt begeistring blant ansatte på Re helsehus, som allerede er blitt informert internt. Foto: Stian Ormestad.

Da Re og Tønsberg ble slått sammen, ble Tønsberg-modellen mer eller mindre tredd over hue på oss i Re. Nå snur kommunalsjefen på flisa, og mer blir som det var i gamle Re kommune.

Les også: – Det er lett å være etterpåklok.

Kommunalsjef Mette Vikan Andersen møter ReAvisa i et fortsatt merkelig stille Re helsehus.

Korona gjør at det aller meste av det som ellers skjer her fortsatt er avlyst.

Skaper begeistring

Men nyheten som lokalavisa nå har fått nyss i, har allerede skapt begeistring blant de allerede innvidde ansatte ved Re helsehus:

Nå blir det egentlig tilbake til start på Re helsehus – slik det var før kommunesammenslåing med Tønsberg.

I tillegg vil helse og omsorgssektoren i flere deler av den nye kommunen bli mindre topptung, mer lik slik vi organiserte sektoren i gamle Re kommune.

Splitta opp Re helsehus

Da nye Tønsberg ble til, ble hele kommunen organisert etter modellen fra gamle Tønsberg. Det betydde en stor organisatorisk endring i Re, redegjorde kommunalsjefen på utvalgsmøte sist uke.

Fra å være én enhet med én leder, ble helsehuset delt opp i hovedsakelig to deler med hver sine ledere, hvert sitt budsjett, hver sine kjøreregler.

Hovedtillitsvalgt for Delta på Re helsehus Kristine Møller Nilsen forteller at det ble kjempa mot endringen fra Re-hold før sammenslåingen.

Tønsberg «spiste opp» Re

Hun er full av lovord ovenfor den relativt ferske kommunalsjefen som snur på flisa og gir Re-modellen en mulighet igjen:

Re-modellen ble nemlig vraka uten noen som helst evaluering eller vurdering av fordeler og ulemper før den ble avslutta i nye Tønsberg kommune.

Dette veit vi i lokalavisa at skapte dårlig stemning og en følelse av at «å bli spist opp av Tønsberg», helt uten «å ta det beste fra hver kommune», som det ble sagt i sammenslåingsdebatten.

Mista det gode skyvet i Re

Uforholdsmessig mange har sagt opp jobben sin ved Re helsehus. De forteller om dårligere miljø og mindre fellesskap. Dette er et problem den relativt ferske kommunalsjefen for området har snappa opp.

– Det vi har sett i det første året i den nye kommunen, er ansatte som savner én ledelse på huset. Og dette merkes også, tror vi, blant innbyggerne.

KOMMUNALSJEF: Mette Vikan Andersen. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har mista noe av den effektiviteten og gløden som var i gamle Re.

Alle dro lasset sammen

Hovedtillitsvalgt Kristine Møller Nilsen mener at mye av det som var hensikten med Re helsehus ble rivi vekk med sammenslåinga:

Det tok fem år å bygge opp noe veldig bra etter samlokaliseringa av helse og omsorgstjenestene i gamle Re kommune på Revetal fra slutten av 2014.

Dette opplevde de ansatte, beboerne og pårørende at ble veldig bra, med et solid fellesskap og et stort fagmiljø – der alle dro lasset sammen.

Ble advart i mot – flere ganger

– Vi hadde akkurat innarbeida oss og så alle fordelene av å få alle tjenestene under samme tak. Det var veldig synd å sette en stopper for det. Og det ble advart mot å gjøre det.

Hovedtillitsvalgt forteller at det med splittelsen ble mer tungvint å jobbe på Re helsehus:

– Du kunne ikke lenger springe borti gangen og spørre om noe lenger.

Fellesskapsfølelsen forsvant

– Korona har nok ødelagt mye, men likevel har også organiseringa mye å si, mener både kommunalsjef og hovedtillitsvalgt i prat med ReAvisa.

– Dette har langt på vei spolert den gode fellesskapsfølelsen på huset, og heller skapt konflikter.

HOVEDTILLITSVALGT: Kristine Møller Nilsen er tillitsvalgt på flere nivå, også hovedtillitsvalgt for Delta på Re helsehus. Foto: Privat.

– Det ble dem og oss, ikke vi, forteller hovedtillitsvalgt.

Ett helsehus, med én felles ledelse

– Sammen med tillitsvalgte har vi valgt å organisere Re slik det nesten var i gamle Re kommune, forteller kommunalsjefen i prat med ReAvisa:

– Ett Re helsehus med én felles ledelse, og en samordning med de virksomhetene som er der i dag.

– Det tror vi blir veldig bra.

Tas godt i mot

Målet er å måle noen effekter over en toårsperiode. En virksomhetslederstilling for hele helsehuset skal lyses ut, unntatt tildelingskontoret og ett par andre helsetilbud som fortsatt vil sortere direkte under andre virksomheter i Tønsberg.

– Så langt er dette bare tatt godt i mot. På Re helsehus, i gamle Re kommune, og i gamle Tønsberg, forteller kommunalsjefen. Og hun får støtte fra hovedtillitsvalgt på helsehuset:

– Det er et nytt skyv i Re, akkurat som før alt dette her.

Korter ned avstanden fra topp til bånn

Og det er ikke bare på Re helsehus det tas etter gamle Re kommune: Også innafor psykisk helse og rus vil det bli mer likt sånn det var i gamle Re kommune, forteller kommunalsjefen i prat med ReAvisa.

Organisasjonen vil også her bli mindre oppsplitta og topptung, som den ble med Tønsberg-modellen. – Vi fjerner avdelingslederne, og får med det ett ledd mindre i ledelsen både på Brår og på Revetal – som det var i gamle Re kommune.

Det betyr kortere avstander fra topp til bånn, og at lederne kan være tettere på.

Fordel å være «ny» på feltet

– Det er sånn jeg liker å ha det, og tenker at det er mye bra med sånn gamle Re kommune var organisert, sier kommunalsjefen som starta i stillingen i april i fjor – godt inn i den nye storkommunens eksistens. Fram til da hadde hun hatt ansvar for oppvekstsektoren.

Derfor vil ikke Mette Vikan Andersen svare på spørsmål om det som nå gjøres i helse og omsorgssektoren burde vært gjort den gang – før sammenslåingen.

– Jeg vil se framover, se muligheter, og at vi får til ting. Det tror jeg vi kan klare med de grepa vi tar nå. Da er det kanskje en fordel å være «ny» på feltet.

Hvis det funker, så funker det!

Og når det gjelder funn fra prøveprosjektet over to år, så er det ingenting i veien for å videreføre Re-modellen på Re helsehus, mens gamle Tønsberg fortsetter som de har gjort:

– Kanskje ender vi sånn, å drifte på ulike måter. Det kan være at vi skal ha to forskjellige modeller i en og samme kommune, sier kommunalsjefen.

– Det er egentlig ikke noe i veien for det, hvis det funker bra.

Spent på resultatene

Det kommer an på økonomi, men ikke bare det. Det ligger harde innsparinger foran oss i den nye storkommunen, men grunnen til å sette i gang dette prosjektet er ikke bare kroner og øre:

– Det er fordi Re-modellen aldri ble evaluert. Klarer vi å effektivisere mer? Får vi økt brukertilfredshet? Opplever vi mer tverrfaglig jobbing? Får vi flere fulle stillinger på huset?

– Det er mange sånne spennende indikatorer som vi vil kartlegge.

Det lønner seg med fornøyde ansatte

Og når det gjelder økonomi, så er det penger spart å ha ansatte som trives:

– Det vi veit er at motiverte ansatte gir en stor gevinst. Og i vår kommune skal folk trives på jobben, det er mye av drivkraften for dette prosjektet.

Hovedtillitsvalgt Kristine Møller Nilsen forteller at de ansatte føler seg hørt med denne snuoperasjonen.

– Lurt å høre på oss på gølvet!

Det å bli hørt er en god følelse, og en helt motsatt følelse av den de ansatte og tillitsvalgte hadde før og under sammenslåinga:

– Det kan være lurt å høre på oss på gølvet, sier Kristine med et stort smil om munnen i prat med ReAvisa.

– Nå skal vi vise at det er lurt å gjøre det som vi gjorde i gamle Re!

Utvalgsleder: – Det er lett å være etterpåklok.

RE HELSEHUS: Sto ferdig i 2014, og samlokaliserte da helse- og omsorgstjenestene i gamle Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Her kommer de første vaksinedosene til Re helsehus.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,