Utvalgsleder: – Det er lett å være etterpåklok

GLAD FOR GREPA SOM TAS: Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes har det politiske ansvaret for helse og omsorg-sektoren i nye Tønsberg kommune. Hun er positiv til det som nå skjer. Foto: Stian Ormestad.

– Man jo si at det kanskje hadde vært lurt å ikke gjort endringene som ble gjort på Re helsehus, sier utvalgsleder Trude Viola Nordli (AP) fra Re. – Men det er lett å være etterpåklok.

Les også: – Vi har mista noe av den effektiviteten og gløden som var i gamle Re.

Utvalgsleder for Mestring, helse og velferd i nye Tønsberg kommune er Trude Viola Nordli (AP) med lang fartstid fra lokalpolikken i gamle Re kommune.

Hun forteller om et godt samspill mellom henne som folkevalgt og administrasjonen, nå som Re helsehus re-innfører Re-modellen.

Tilbake til start

– Dette har administrasjonen sett og gjort, men jeg har blitt vel informert i hele prosessen og fått mulighet til innspill, svarer hun på ReAvisas spørsmål. Og utdyper:

– Man jo si at det kanskje hadde vært lurt å ikke gjort endringene som ble gjort på Re helsehus.

– Men det er lett å være etterpåklok.

Ingen skam å snu

– Det som er bra, er at man nå ser det og gjør den re-innføringen av Re-modellen. Det gir oss nå mulighet til å evaluere seinere hvilken modell som er mest effektiv og hensiktsmessig i framtida.

Utvalgslederen skryter av kommunalsjefen som tar dette grepet nå, et drøyt år inn i den nye kommunen.

Bedre seint enn aldri, si?

Tør å ta grepene som trengs

– Vi har en kommunalsjef som tør å gjøre de grepene som trengs, også de grepene som her – ved å se at det var ikke beste løsningen som ble gjort i sammenslåinga.

Trude mener den nye storkommunen viser med dette å evne å ta ansvar og ledelse administrativt og politisk.

Hun er positiv til det som nå skjer og spent på resultatet av re-innføringen og evalueringen til slutt.

Bakgrunn: – Vi har mista noe av den effektiviteten og gløden som var i gamle Re.

RE HELSEHUS: Sto ferdig i 2014, og samlokaliserte da helse- og omsorgstjenestene i gamle Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Her kommer de første vaksinedosene til Re helsehus.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,