Bevilger femti millioner til nye ledlamper langs veiene

NYE LAMPER: Langs den nye gang- og sykkelstien fra Svinevoll til Bakke mølle ble det montert nye ledlamper. Da ble den gamle belysninga på resten av Bispeveien veldig gul og gammeldags i forhold. Bildet er tatt rett etter montering av lampene for tre år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Få steder er forskjellen på gammelt og nytt mer synlig enn langs Bispeveien gjennom Re – der de nye ledlampene lyser hvitt og energisparende, for så å gå over til gamle, gule og energikrevende lamper for resten.

Grundig og tidkrevende jobb: – Straks siste innspurt.

Bispeveien er en av mange fylkeskommunale veier som får nyte godt av en bevilgning fra Fylkestinget på femti millioner kroner til nye ledlamper langs fylkesveiene.

Dette er øremerka midler for å skifte ut resten av den gamle belysningen langs fylkesveinettet.

Massevis med fordeler

I tillegg til bedre lys og enklere vedlikehold er det mange penger å spare på lavere strømregning ved å skifte ut de gamle lysarmaturene, heter det i ei pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Siden 2021 er det blitt skifta ut 3.840 lamper, og det er svært positive erfaringer fra lamper med LED-teknologi. Lyskvaliteten er langt bedre, og det merkes på strømregninga at de nye lampene bruker mindre energi.

Pærene må aldri byttes, og lampene krever dermed mindre vedlikehold. I tida som kommer vil cirka 12.000 gamle armaturer bli skifta ut med nye LED-lamper.

Sparer mye på strømegninga

De nye armaturene med LED-teknologi er også utstyrt med smartstyring. Det vil si at lampene blant annet er programmert til å dimme lyset i et gitt tidsrom om natta, hvor det er lite trafikk.

Ved å senke lysstyrken i perioder gir dette ytterligere utslag på strømregninga. Hva det koster å lyse opp alle fylkesveiene er avhengig av strømprisen.

Den nye teknologien gir en besparelse på minimum 40 prosent.

Mer miljøvennlig på flere vis

Hvis vi opererer med én krone per kilowatt sparer fylkeskommunen 1, 23 millioner kroner i året på lavere strømregning med lampene som allerede er skifta ut. Med dagens strømpriser er besparelsen naturlig nok enda større.

Da prosjektet starta ble nedbetalingstiden for investeringa satt til ni år. Med dagens strømpriser vil nedbetalingen gå enda raskere.

At de nye lampene bruker mindre energi, er også mer miljøvennlig.

Bedre sikkerhet langs veiene

Lampene som er montert allerede gir en besparelse på 286 tonn CO2 som tilsvarer cirka 1, 4 million kjørte kilometer med en bensin- eller diesel-bil. Et annet aspekt, er sikkerhetsaspektet:

LED-lampene lyser bedre, har mer riktig fargetemperatur og gir et mer naturlig lys. Med lyset fra de nye lampene kommer de riktige fargene fra omgivelsen bedre fram enn med de gamle lampene som gir et gulere lys.

Penger spares også som følge av bedre sikkerhet. Bedre – og riktig – opplyste veier gir bedre sikkerhet, og er dermed med på å hindre ulykker.

Les også: Aktiv energiovervåking lønner seg – i millionklassen.

HVITT OG NYTT – GULT OG GAMMELT: De gamle gule lampene skal byttes ut til nye ledlamper. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune.

ReAvisa-året i bilder – se vår oppsummering av 2022:

Avisa kommer ikke lenger i postkassa – her finner du ReAvisa:

Les også: Nydelig Nyttårskonsert.

Les også: – For en gjeng!

,