Aktiv energiovervåking lønner seg – i millionklassen

Det ble gått målretta til verks, noe som førte til innsparinger på mange millioner kroner på energiforbruket – så mye som tett oppunder 10 millioner kroner, faktisk.

Grundig og tidkrevende jobb: – Straks siste innspurt.

I 2021 ble det bestemt at all energibruk i fylket skulle overvåkes. Det ble satt i gang energioppfølging ved alle fylkets 34 virksomheter, melder Vestfold og Telemark fylkeskommune i ei pressemelding til ReAvisa:

Målet var å redusere forbruket med 3,4 prosent, men den reelle besparelsen endte på 9,8 prosent sammenlignet med normalforbruket – totalt 9,8 millioner kroner.

Følger utviklinga nøye

RE VGS: Ett av de mange fylkeskommunale byggene i Vestfold og Telemark. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

− Vi lyktes over alle forventning takket være svært dyktige driftsledere rundt om på alle våre bygg, og at dette følges opp ukentlig, sier David Raudberget, rådgiver på eiendomsseksjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Eiendomsseksjonen satt i gang et prosjekt som handla om energiledelse. De ville ha på plass et system for energioppfølging for alle fylkets bygg.

Rambøll ble engasjert for å bistå med prosjektet, og få på plass et fagsystem.

Ukentlig kontroll og kvartalsvise møter

Det ble installert energimålere på virksomheter hvor det manglet online-kobling på energileveransen, og alle målerne ble samlet i et felles energioppfølgingsprogram hvor alt energiforbruk i fylket kan overvåkes.

– Vi satt et energimål for hver virksomhet i fylkeskommunen, og en plan for å følge det opp. Det viser seg at ukentlige kontroll med forbruket og kvartalsvise møter med driftslederne har gitt resultater.

– Dersom det er avvik på forbruket sammenlignet med energimålet, følges dette tett opp.

Rundt 10 prosent nedgang

Energimålet for 2022 ble satt til 3,4 prosent under normalverdien, men graddagskorrigert ble besparelsen på hele 5,7 prosent. Ettersom dette er tall som er korrigert etter hvordan utetemperaturen påvirker energiforbruket, er den faktiske besparelsen på hele 9,8 prosent sammenlikna med normalforbruket.

Med fjorårets energipriser tilsvarer det 9,8 millioner kroner, før moms. Arbeidet med energioppfølging fortsetter i 2023, melder fylkeskommunen.

− Målet for i år er å senke forbruket med ytterlige tre prosent, det har jeg tro på at vi skal klare, sier David Raudberget i fylkeskommunen.

ReAvisa-året i bilder – se vår oppsummering av 2022:

Avisa kommer ikke lenger i postkassa – her finner du ReAvisa:

Les også: Nydelig Nyttårskonsert.

Les også: – For en gjeng!

,