– Dette er skummelt, rett og slett. For våre minste.

HÅPER ALVORET SYNKER INN: Irene Linnestad, Linnestad barnehage, og Gunhild Lie, Ramnes private barnehage, forteller om trange kår i nye Tønsberg kommune – her har våre folkevalgte prioritert langt mindre penger til barnehage enn det gamle Re kommune gjorde, og det sammenliknbare kommuner og nabokommuner gjør. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Dette er veldig utfordrende for alle barnehagene i nye Tønsberg kommune, men spesielt for oss her i Re – og det er vi reinger som har begynt å bråke litt.

Les også: – Vi føler oss nedprioritert.

Re og Tønsberg var så å si på hver sin ende av skalaen, når det gjaldt pengebruk på barnehager før kommunesammenslåinga.

Også på dette området har det vært utfordrende å «harmonisere» nivået for de to gamle kommunene i den nye – med flere kutt på toppen av det allerede lave nivået i Tønsberg.

Kutter i allerede lave tilskudd

KJEMPER FOR PRIVATE BARNEHAGER: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) fra Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Tønsberg-barnehagene har opplevd kutt etter sammenslåinga, men ikke på langt nær så store som Re-barnehagene. Vi sa det tidligere, og vi ser det nå: Vi skjønner ikke hvordan Tønsberg-barnehagene har klart å drive.

Det sier Irene Linnestad til alle de frammøtte på Revetal bibliotek tirsdag denne uka. Irene og Gunhild Lie i Ramnes private barnehage og alle de andre private barnehagene i nye Tønsberg kommune hadde invitert politikere, administrasjon og presse.

– Hvorfor skal ikke nye Tønsberg kommune satse like mye på barn som kommunene rundt oss?

Frykter færre barnehageplasser

Irene driver private Linnestad barnehage som fyller tjue år i år. Hun har sagt at med tilskudd på Tønsberg-nivå er det fare for kroken på døra. Det er det også for Gunhild og Ramnes private barnehage. Til sammen står de private for 150 barnehageplasser her i Re.

– Vi har et stort mangfold av barnehager i nye Tønsberg; kommunale, private, noen store, og noen små, viser hun til:

– Vi kan ikke drive i underskudd, da blir det kroken på døra og færre barnehageplasser i kommunen.

Vil bety nedleggelser

– Noen må legge ned nå snart, andre kan klare seg litt lenger. Men det å legge ned blir uansett løsninga, med de rammebetingelsene vi har per i dag, er den dystre rapporten til våre folkevalgte som har strupa inn pengesekken.

Tønsberg kommune ligger helt i bunn av sjiktet når vi sammenlikner med sammenliknbare kommuner både lokalt og sentralt:

Vi bruker langt mindre penger på barnehage enn våre nabokommuner, og vi ligger helt nede på en 168. plass i landet.

– Skummelt for våre minste

– Vi har vesentlig dårligere forutsetninger for å levere et barnehagetilbud med høy kvalitet til våre barn, enn barn i andre kommuner. Dette er trist lesning – og vi ønsker å belyse dette.

– Vi som står i dette daglig, ser utfordringene og ønsker en satsing på barn og unge. Vi vil kjempe for mer penger til barnehagene, sier Irene.

– Dette er skummelt, rett og slett. For våre minste.

Bekymra for all barnehage-drift

Representantene fra de private barnehagene snakker ikke bare på sine egne vegne, de er bekymra for barnehage-drifta i hele kommunen – også de kommunale barnehagene.

ReAvisa veit at overgangen fra Re til Tønsberg har vært veldig utfordrende for kommunale barnehager, også. Kuttene har vært vel så store der.

Men der er det ikke så mange som snakker høyt om det.

Drifter sitt første år på Tønsberg-tall

Tilskuddene til de private barnehagene regnes ut i forhold til hva kommunen sjøl bruker på sine kommunale barnehager, og dette har en forsinkelse på to år.

Det vil si at de private barnehagene drifter nå sitt første år på Tønsberg-tall etter sammenslåinga i 2020.

De offentlige barnehagene har allerede hatt så trange kår i ett par år.

Ligger langt lavere enn nabokommuner

Irene og Gunhild har tidligere gått ut i ReAvisa med de dystre tallene, der de har fått henholdsvis 580.000 og 800.000 kroner mindre å drive for i Tønsberg sammenlikna med Re-tall.

Regnestykker som blir vist fram denne kvelden viser at gapet er stort i tilskudd, også når det gjelder sammenliknbare barnehager i nye Tønsberg kommune og barnehager i nabokommuner:

I Færder får en tilsvarende barnehage over en million kroner mer. I Horten får den nesten en million kroner mer. Også Sandefjord ligger godt over Tønsberg-nivå.

Reinger har begynt å bråke

– Dette er utfordrende for alle barnehagene i nye Tønsberg kommune, men spesielt for oss reinger – det er vi som har begynt å bråke litt, sier Irene Linnestad til politikere og administrasjon, i håp om at alvoret synker inn.

Hun viser til konkrete tiltak for å klare å hente inn noe av de lavere inntektene: Reduserte åpningstider, lengre feriestengt, store kutt i vedlikehold av bygg og uteområder, færre vikarer, med mer.

– Vi i barnehagene er kjempegode på å verne barn og foreldre mot de økende utfordringene. Men det er grenser for hvor lenge dette går.

Mindre attraktiv kommune

Det var flere forskjeller mellom de to kommunene som en gang var to: Re kommune hadde full barnehagedekning, det hadde ikke gamle Tønsberg kommune. Sentrumsområdene i by’n har fortsatt underskudd på plasser.

Den store frykten er at private barnehageplasser forsvinner, da blir det for få plasser – også i Re-delen av kommunen. Færre plasser og kortere åpningstider er ikke en god invitasjon til innflyttere:

– Skal vi få barnefamilier til å bosette seg her og bli boende, så må vi satse på barnehagene, sier Irene og viser til gamle Re kommune:

Der ble det satsa på barnehage, Re kommune lå på befolkningsvekst-toppen i Vestfold gjennom alle år.

Tidlig innsats er viktig

Blant de oppmøtte var politikere fra både posisjon og opposisjon i nye Tønsberg kommune, og det var også en stortingsrepresentant på plass: Morten Stordalen (FrP) fra Re, som gjerne kjemper for de private barnehagene:

– Når jeg hører om trange kår hjemme i min egen kommune, så tar jeg turen – og jeg har fulgt saken, sier Morten, som også møtte ReAvisa i Linnestad barnehage i sakens anledning i fjor.

– Tidlig innsats, den starter ikke på ungdomsskolen eller barneskolen – den starter allerede i barnehagen. De første åra former et menneske.

– Derfor er dette så viktig.

Tverrpolitisk enighet om kutt

Og noe særlig mer politisk enn som så ble ikke stortingsrepresentanten, utenom å heie veldig på de private barnehagene. Lokalpolitikerne, derimot, de starta en aldri så liten valgkamp:

Anne Holm Moen (AP) viste til at Arbeiderpartiet så gjerne vil satse på barnehager, akkurat som de lova i valgkampen, men så måtte det kuttes over hele linja i den nye storkommunen med «Handlingsplan 2024».

– Dette var det tverrpolitisk enighet om, viser hun til.

Tverrpolitisk enighet om økte tilskudd?

– Ikke så tverrpolitisk enighet, kontrer Mathias Willassen Hanssen (H), som peker på uenighet i forbindelse med flere enkeltpunkt i den store kuttplanen «Handlingsrom 2024». For eksempel var det uenighet rundt kortere åpningstid i barnehagene.

– Jo, tviholder Anne Holm Moen (AP) på: – Det var tverrpolitisk enighet om kutt, akkurat som det nå er tverrpolitisk enighet om å styrke denne sektoren igjen – når vi har skaffa oss handlingsrommet vi trenger for å få til det.

– Ja, dette er noe av det partiene nå skal ta stilling til i utforming av valgprogram – Høyre ser på dette som en investering – forebygging i beste forstand, sier Frank Pedersen (H), Høyres ordførerkandidat.

– Mange tegn på det vi advarer mot

– Så skal vi vel ikke ta valgkampen nå, sier Anne Holm Moen (AP). Hun understreker at hun forstår alvoret, administrasjonen har i sin tilstandsrapport uttrykt bekymring for sårbare barn, forteller Anita Schjelderup i Tønsberg kommune.

Representantene fra barnehagene forteller at de er bekymra for alle barn – ikke bare de sårbare, hvis dagens tilskudd – det vil si mangel på tilskudd – opprettholdes.

– Vi ser at Tønsberg-barnehagene sliter med få søkere til ledige stillinger. Det er også et tegn på alt det vi advarer i mot.

– Og alt dette gjelder både private og offentlige barnehager – alle. Vi drifter på de samme tallene.

Et inderlig ønske om levelige rammebetingelser

Irene Linnestad oppsummerer i prat med ReAvisa et følelsesladd møte der representantene for barnehagene holdt flammende innlegg med inderlig ønske om bedre rammevilkår for barnehagene i den nye storkommunen:

– Bra oppmøte av politikere, gode innspill, diskusjoner og refleksjoner. Vi føler vi fikk belyst utfordringer i barnehagesektoren og ble møtt med forståelse.

– Jeg tror vi fikk åpna noen øyner. Alle parter takka for gode innspill og et godt møte.

Lover å ta det med seg

I den grad det ble gitt noen politiske løfter, så lova hvert fall lokalpolitikerne at de skulle ha dette med seg i arbeidet med budsjettet nå i høst og mot valget neste år, forteller Irene til ReAvisa.

På møtet var også representanter fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet, i tillegg til representanter for administrasjon og folkevalgte i Tønsberg kommune.

Møtet fant sted på Revetal bibliotek tirsdag 20. september 2022.

VIKTIG MØTE: På Revetal bibliotek, med politikere, administrasjon, fagforbund og presse, invitert av de private barnehagene i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: – Klart vi tenker på om det er kroken på døra eller ikke.

Kutt på kutt: 150 barnehageplasser risikerer å forsvinne i Re.

Les også: Re-barnehage scorer aller best i hele Tønsberg.

Les flere saker om barnehage, skoler og utdanning.

Les flere saker om kommunesammenslåinga.

,