Kommunesammenslåing og forslag til statsbudsjett tapper barnehager i Re for penger: – Klart vi tenker på om det er kroken på døra eller ikke.

DYSTRE ØKONOMISKE SPÅDOMMER: Et kutt på godt over sju prosent av årlig budsjett kommer til å merkes for Linnestad barnehage. Og daglig leder Irene Linnestad er ikke aleine om å være i en trang økonomisk situasjon. Foto: Stian Ormestad.

Å miste 700.000 kroner av et budsjett på godt under ti millioner kroner, hadde nok stikki kjepper i hjula for enhver daglig leder. Ikke rart Irene, ansatte, barn og foreldre på Linnestad er bekymra for barnehagen sin.

Les også: – Jeg måtte stoppe opp og kikke på det gamle klassebilde.

I dag, tirsdag 27. oktober, fikk daglig leder i Linnestad barnehage Irene Linnestad besøk av stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) og administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL) Anne Lindboe – begge også fra Re.

Bakteppe er rett og slett frykt for framtida til private barnehager som denne, hvis regjeringas forslag til statsbudsjett går gjennom.

– En krigserklæring, mener Stordalen om forslaget til sine tidligere regjeringskamerater i Høyre, KrF og Venstre.

LINNESTAD BARNEHAGE: Irene Linnestad, daglig leder. Foto: Stian Ormestad.

– Et sted går grensa

Linnestad barnehage er en liten foreldreeid barnehage med 44 barn fordelt på tre avdelinger. Barnehagen kom til samtidig som Re kommune så dagens lys i 2002.

Og i alle disse 18 åra har Irene vært her, først som pedagogisk leder, så daglig leder.

Hun forteller om ei fin tid i Re, der det var nok med penger og etter hvert sunne innstramminger.

– Vi har sett at vi kan drive billigere og bedre. Men et sted går grensa, sier Irene med en papirbunke foran seg.

Tallene som summeres opp tyder på ei trang framtid, økonomisk.

Romslige Re-tall og trange Tønsberg-tall

STORFINT BESØK PÅ HJEMLIGE TRAKTER: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) og administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL) Anne Lindboe – begge født og oppvokst er i Re. Foto: Stian Ormestad.

– En må jo spørre seg sjøl: Ønsker man å drifte en barnehage en egentlig, når man ikke kan stå bak drifta verdimessig. Vi har flotte ansatte som er opptatt av kvalitet og kjemper for ungene.

– Så vi har allerede hatt diskusjoner som følge av framtidig knappe ressurser.

Og kutta kommer, i en annen skala enn noen gang tidligere: Skulle Linnestad barnehage blitt drifta med Tønsberg-tall i år, ville Irene hatt hele 500.000 mindre å rutte med.

OPPGRADERINGSBEHOV: Bygningsmasse og utearealer trenger en oppgradering, men det har ikke Linnestad barnehage råd til. – Jeg veit ærlig talt ikke hvem som vil gi oss lån, heller, med de økonomiske utsiktene det ligger an til, sier Irene. Foto: Stian Ormestad.

Enn så lenge driftes barnehagene i Re på Re-tall, som er langt romsligere enn Tønsberg-tall.

Krana vris igjen

– Re kommune hadde vi i ryggen. Det ble satsa på barnehage, for det veit vi er viktig for de som bor her og alle som flytter hit. Det vi har hatt rom for i Re, er det neppe rom for i nye Tønsberg.

– Det skjer noe med de offentlige tilskuddene, vi ser at krana vris igjen i nye Tønsberg kommune.

På toppen av dette, kommer forslaget fra regjeringa. Det er røflig regna ut til å utgjøre anslagsvis 200.000 kroner mindre i tilskudd.

Altså totalt 700.000 kroner mindre å rutte med i 2023, etter en gradvis nedtrapping av noen av tilskuddene fra og med neste år.

Det er godt over sju prosent av årlig driftsbudsjett i manko sammenlikna med i dag.

Mer enn «bare» en barnehage

– Det er klart vi grubler og vurderer framtida, når alt vi ser er kutt på kutt på kutt, sier Irene. Og viser til at en barnehage er mye mer enn «bare» en barnehage:

– Dette er en viktig institusjon for lokalmiljøet, en møteplass der unger leker tidlig og seint, en av flere gode grunner til at vi har et attraktivt bomiljø.

De økonomiske bekymringene sprer seg blant foreldrene. Irene har informert.

– Ja, det er en kjent problemstilling. Situasjonen er drøfta i styre og stell.

Gikk i minus i fjor

Det kan være snakk om kortere åpningstid, mer feriestengt, og færre på jobb. Irene har allerede lagt seg på en streng vikarlinje.

– Det er personalkostnader det går an å gjøre noe med. Andre utgifter er en dråpe i havet, for eksempel leker og utstyr. Vi skulle ha gjort noe med bygget og utearealene, men har ikke råd.

I år er det lagt opp til et null-budsjett der det akkurat går rundt med noe bruk av egenkapital for å dekke opp tap.

I fjor gikk Linnestad barnehage i minus.

Spøker for mange private barnehager

Og Linnestad barnehage er langt ifra aleine om å drive helt på vippen økonomisk, påpeker Anne Lindboe.

– Fire av ti private barnehager i landet driver i minus, og så kommer regjeringa med innstramminger på toppen av en allerede vanskelig økonomisk situasjon.

KLAR FOR KAMP: Morten Stordalen (FrP) lover at kampen skal kjempes i budsjettforhandlingene som straks braker løs: – FrP har en stolt historie når det gjelder kampen for private barnehager. Vi kan ikke sitte å se på at dette skjer. Foto: Stian Ormestad.

– Med regjeringas opplegg, spøker det for mange private barnehager.

Frykter for full barnehage-dekning

– Det risikerer å stå mellom – som det gjør for Irene her – så mange kutt at det ikke er et fullgodt barnehagetilbud lenger, eller legge ned eller i verste fall gå konkurs, mener Morten Stordalen.

Han er skuffa over tidligere regjeringskamerater: – Det er spesielt at dette kommer fra en Høyre-leda regjering. Det er rett og slett en krigserklæring, og jeg kan love at jeg og FrP skal kjempe for de private barnehagene i budsjettforhandlingene som ligger foran oss.

Anne mener forslaget er å spenne bein under de private barnehagene.

Det er alvorlig for mange lokalsamfunn, men også for full barnehagedekning i landet på sikt.

Risikerer færre barnehager i Re

For barnehager som sliter, er oppkjøp også et alternativ – eller det vil si det var det: – I 2011 var det henvendelser annenhver uke, forteller Irene, – men sånn er det ikke lenger nå.

Det reelle alternativet, mener Anne og Morten, er at barnehager blir borte, eller at kommunen overtar de private barnehagene som ikke lar seg drive lenger.

Det er ikke noe de ønsker skal skje, verken eller.

Skal dekke de faktiske utgiftene

– I verste fall er det kroken på døra, ja, sier Irene på vegne av Linnestad barnehage.

Tallene på landsbasis er 250 millioner kroner mindre i kapitaltilskudd, pluss redusert pensjonstilskudd på 350 millioner kroner, totalt 600 mill i minus for en sektor som allerede hardt pressa, forteller Anne og viser til PBL sine utregninger.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har sagt i en pressemelding: – Endringen skal sikre at tilskudd går til å dekke barnehagenes faktiske utgifter, og ikke til å dekke andre kostnader eller til å øke overskuddet.

KAFFELUNSJ: Over ett par kaffikopper og ei skål med sjokolade ble det prata om utfordringer for private barnehager i Re og ellers i landet. Foto: Stian Ormestad.

Les flere saker om barnehage, skoler og utdanning.

Les flere saker om kommunesammenslåinga.

,