Re-barnehage scorer aller best i hele Tønsberg

Foreldre med barn i Ramnes private barnehage i Bergsåsen har gitt barnehagen en total tilfredshetsscore på 4,9, der maks score er 5. Det viser foreldre-undersøkelsen for i fjor.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir mars 2022.

Re-barnehager ligger både på topp og i bånn av lista over hvor fornøyde foreldrene er med tilbudet i sitt eller sine barns barnehage.

Se hele lista over barnehagene i den nye storkommunen i ReAvisa på papir mars 2022.

Ramnes private barnehage scorer aller best

Bare en annen barnehage i den nye storkommunen tangerer toppscoren til Ramnes private barnehage, det er Stiftelsen Regnbuen på Nedre Råel i gamle Tønsberg kommune.

Men sjøl om Ramnes private barnehage og Stiftelsen Regnbuen får samme totalscore, så scorer Re-barnehagen bedre på flere av delkategoriene.

Det dreier seg om barnets utvikling, informasjon, medvirkning, henting og levering pluss ute- og innemiljø.

Re på topp – og bånn

Mens en Re-barnehage troner på toppen, så er det også en Re-barnehage helt i bånn av undersøkelsen: Vivestad barnehage scorer lavest av alle barnehagene i Tønsberg kommune.

Minst fornøyd er foreldrene med henting og levering, mens mest fornøyd er foreldrene med barnets trivsel. Også Brekkeåsen barnehage legger seg lenger nedover på lista.

Tønsberg kommune som helhet scorer litt under landssnittet.

Brukes som ei rettesnor

Foreldreundersøkelsen skjer hver høst og det er helt frivillig å være med for både foreldre i barnehagene og for den enkelte barnehage.

Resultatene er ment til å brukes som hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet, ifølge Utdanningsdirektoratet.

MEST FORNØYDE FORELDRE I HELE STORKOMMUNEN: Ramnes private barnehage scorer best. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad.

Les også: Kommunesammenslåing tapper barnehager for penger.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir mars 2022.

Les flere saker om barnehage, skoler og utdanning.

,