Årsmøte i bondelaget: – Slaget står i vår

FYLKESSTYRET: Fra venstre Hans Kristian Berge, Anne-Helene S. Bruserud, Hege Gonsholt, Silje Eckdahl (nestleder), Anne Birgitte Riis-Johansen, Trude Flatland, Aslak Snarteland (leder), Inger Synøve Johnsen (fra Re), Thomas Pettersen, Mette Bøe (TBK) og Magnus Rød (VTBU). Hans Jørgen Olsen Røren var ikke til stede. Foto: Pressemelding.

– Jonas og Trygve – nå må dere levere!, talte fylkeslederen i Vestfold og Telemark bondelag – klar for kamp for framtida til norske bønder.

Sjekk også: – Jeg gjør all jobben – likevel er det noen andre som tjener mer på denne kålrota enn meg.

Årsmøtet til Vestfold og Telemark bondelag ble holdt på Bø hotell fredag 18. mars 2022. Med over hundre påmeldte ble møtesalen fullstappa av engasjerte tillitsvalgte og gjester.

Et alvorlig bakteppe prega innleggene og debatten. Aslak Snarteland innleda møtet med betraktninger om ei krevende tid for verden med konsekvenser som mangel på råvarer og mat.

– Nå må dere levere!

– For Norge er egen matproduksjon og høyest mulig selvforsyning nøkkelen. Sjøl om vi har penger så det monner, er det etisk uforsvarlig å kjøpe seg ut av kriser og i tillegg ta maten fra de som ikke har samme kjøpekraft som oss, sa han.

– Slaget står i vår, sa Snarteland. – Norsk matproduksjon er staten sitt ansvar og vi skal komme med forslag til hvordan vi mener det kan gjøres best mulig. Vi veit vi produserer god, ren og trygg kvalitetsmat i verdensklasse.

– Skal vi fortsette med det, er inntekt som andre grupper i samfunnet avgjørende, både for den som er liten og den som er stor, den som bor i Haukeli eller den som bor i Sande.

LEDER I VESTFOLD OG TELEMAR BONDELAG: Aslak Snarteland holder leders tale under årsmøtet. Foto: Pressemelding.

– Jonas og Trygve – nå må dere levere!

Deler opp i Vestfold og Telemark igjen

Aslak Snarteland ble gjenvalgt som leder av fylkesstyret. Han får med seg det samme laget, det vil si gjenvalg på hele styret, med noen få endringer. I tillegg kom Thomas Pettersen inn som 3. vara.

Årsmøtet vedtok å gå inn for å dele opp fylkeslaget igjen, i tråd med fylkesstyrets innstilling, som følge av at fylkestinget har vedtatt å dele opp igjen Vestfold og Telemark fylke.

Styret blir sittende fram til ekstraordinært årsmøte i november.

Leserinnlegg: Matproduksjon på dugnad?

ÅRSMØTE: Over hundre delegater møtte til årsmøtet for Vestfold og Telemark bondelag. Foto: Pressemelding.

Sjekk også: Hvem skal produsere maten din?

Les mer om landbruk i Re.

,