Leserinnlegg: Matproduksjon på dugnad?

LEDER I VESTFOLD OG TELEMAR BONDELAG: Aslak Snarteland holder leders tale under årsmøtet. Foto: Pressemelding.

Norske bønder produserer mat i verdenstoppen, med lite bruk av medisiner og lite bruk av plantevernmidler. Skal vi fortsatt gjøre det, må årets jordbruksoppgjør gi bønder et betydelig inntektsløft, heter det i en resolusjon fra årsmøtet i Vestfold og Telemark bondelag.

Sjekk også: – Jeg gjør all jobben – likevel er det noen andre som tjener mer på denne kålrota enn meg.

Jordbruksoppgjøret nærmer seg og bønder i Vestfold og Telemark har høye forventninger.

Regjeringa har gjennom Hurdalsplattformen sagt de vil øke selvforsyningsgraden og redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Dette er og forsterket gjennom vedtak i Stortinget.

Vi forventer at de holder det de lover!

Krig, klimaendringer, høye kostnader og et verdensmarked som skjelver, setter en ramme ingen ønsker. Men denne rammen viser også tydelig hvor viktig mat er.

Den beste matberedskapen er et aktivt landbruk med en sunn økonomi. Den norske bonden har hatt lavere inntektsvekst enn samfunnet for øvrig over mange år.

Matproduksjon er en viktig oppgave, men den kan ikke drives på dugnad.

Vestfold og Telemark bondelag krever en målrettet styrking av økonomien i landbruket over hele landet og i alle produksjoner så fort som mulig.

Samtidig må det føres en politikk som kommer den aktive bonden til gode, slik at økte inntekter tilfaller den som produserer maten.

Norsk landbruk må rigges for framtida. Unge mennesker må få trua på at norsk landbruk blir satsa på.

Dette innebærer først og fremst økte inntekter, men også bedre velferdsordninger, økte investeringstilskudd og friske midler til klimatiltak.

Norske bønder produserer mat i verdenstoppen, med lite bruk av medisiner og lite bruk av plantevernmidler.

Skal vi fortsatt gjøre det, må årets jordbruksoppgjør gi bønder et betydelig inntektsløft.

Matproduksjon kan ikke drives på dugnad!

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Vestfold og Telemark bondelag.

Årsmøte i bondelaget: – Slaget står i vår.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Les mer om landbruk i Re.

,