Leserinnlegg: Hvem skal produsere maten din?

Snart starter årets vekstsesong. Våronna legger grunnlaget for årets avlinger, som igjen er vår selvforsyning av matvarer. Svært mange bønder er i tvil om hvilke valg de skal ta, skriver Aslak Snarteland på vegne av Vestfold og Telemark bondelag.

Les også: – Dette gir framtidstro for bonden.

I Vestfold og Telemark produserer vi over tjue prosent av Norges matkorn, 25 prosent av grønnsakene og 30 prosent av eplene. Vi forvalter store beiteområder som utnyttes til melk og kjøtt.

Vår oppgave er å produsere mat til den norske befolkning, – trygg, variert og med høy kvalitet. Den norske bonden bidrar hver dag til norsk selvforsyning. Det ønsker vi å fortsette med!

DYRERE Å PRODUSERE MAT: Mange bønder teller på knappene for om det svarer seg å være bonde. Den landlige idyllen slår sprekker med stadig større utgifter – også for bøndene. Foto: Vestfold og Telemark bondelag.

Nå utfordres matvaresikkerheten i Norge. Kostnadene for bonden har steget kraftig det siste året som en følge av global uro og sterk prisøkning på råvarer internasjonalt.

Kina og Russland stopper eksport av gjødsel for å sikre mat til egen befolkning. Det er sterkt økte priser på innsatsfaktorer som handelsgjødsel, kraftfôr og bygningsmaterialer.

På toppen av dette har vi flerdoblede strømpriser. Matproduksjonen kan ikke skrus av og på, og vi kan ikke spare på strømmen til dyr og planter.

Landbruket har også begrensede muligheter til å sende kostnadene videre i verdikjeden. Mange bønder ble derfor svært letta da regjeringen fikk på plass en strømkompensasjon for landbruket.

Det avhjelper den akutte økonomiske situasjonen for bonden, og den er et skritt i retning av å sikre norsk matproduksjon. Vestfold og Telemark Bondelag unner annet næringsliv lignende kompensasjonsordninger, men forstår at dette hindres av EØS-regelverket. Landbruket har et unntak som vi er glad politikerne utnytter.

Snart starter årets vekstsesong. Våronna legger grunnlaget for årets avlinger, som igjen er vår selvforsyning av matvarer. Svært mange bønder er i tvil om hvilke valg de skal ta.

Tvilen handler i stor grad om hvilke vekster som skal dyrkes og hvor mye innkjøpt gjødsel som er forsvarlig å bruke. Situasjonen gir helt nye regnestykker:

Et av våre medlemmer som produserer matkorn i Tønsberg har vist oss regningene sine. Han kjøper alltid gjødsel i god tid for å få gunstig pris. I 2020 kjøpte han gjødsel for vekstsesongen 2021. Det kostet 400.000 kroner.

Samme gjødselmengde kjøpt i juli 2021 for bruk i årets vekstsesong, hadde en kostnad på 587.000 kroner. Dagens pris på samme gjødseltype og mengde har steget til 900.000 kroner.

I løpet av halvannet år har gjødselkostnaden for en bonde steget med ei årslønn! Bonden er derfor i tvil om det nå lønner seg å produsere matkorn.

Mange bønder som pleier å produsere korn til mat, vurderer nå og heller velge et kornslag som trenger mindre og billigere gjødsel, for eksempel bygg eller fôrhvete. Dette kan imidlertid ikke brukes til baking av brød, men er godt egnet til kraftfôr til dyr.

Resultatet blir en svekking av norsk selvforsyning. Bonden kan ikke lastes for dette. Vi er selvstendig næringsdrivende og må ta hensyn til egen økonomi og risiko. Matberedskap er et politisk og samfunnsmessig ansvar.

Styret i Vestfold og Telemark Bondelag er svært bekymret for den situasjonen som nå preger næringa. Den er svært tøff for mange bønder. Vi er bekymret for den enkeltes økonomi og for landets selvforsyning.

En svekket norsk selvforsyning er bekymringsfull, spesielt i en situasjon preget av geopolitisk uro. Det kan bli mindre å få kjøpt fra land som normalt har en betydelig eksport av landbruksvarer.

Vestfold og Telemark Bondelag forbereder seg nå til årets jordbruksoppgjør. Forventningene er store og berettiget. I tillegg til kompensasjon av kostnader, forventer bøndene at regjeringen holder sine løfter om at inntektene til bøndene skal opp på nivå med andre grupper i samfunnet.

Dette er nødvendig for den enkelte bondefamilie, men er også avgjørende for at vi skal produsere maten din i framtida.

Norsk mat – din trygghet!

For styret i Vestfold og Telemark Bondelag
Aslak Snarteland

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Les mer om landbruk i Re.