Regjeringsskiftet: – Dette gir framtidstro for bonden

OPTIMIST: – Grunnlaget er godt, sier Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag; – nå må dette omsettes i praktisk politikk! Foto: Pressemelding.

– Vi har fått gjennomslag for et mål om økte inntekter til bonden, sier leder i Vestfold og Telemark Bondelag Aslak Snarteland om regjeringsplattformen. – Dette er et godt og forpliktende utgangspunkt for å løfte inntektene i landbruket til samme nivå som resten av samfunnet.

Sjekk også: Landbruks- og matministeren på gårdsbesøk i Re.

Onsdag denne uka la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram sin regjeringsplattform. Bøndene i Vestfold og Telemark har vært svært spente på innholdet.

I valgkampen kom disse partiene med konkrete løfter om en opptrappingsplan for inntektene i jordbruket, noe som nå står svart på hvitt i Hurdalsplattformen. Dette legger grunnlaget for regjeringens landbrukspolitikk i de neste åra.

Nødvending med opptrapping i en alvorlig situasjon

For å kunne produsere god og trygg mat til egen befolkning, må bonden ha en inntekt å leve av, mener – og slåss – bøndene for.

– Nedgang i inntekter og stor kostnadsvekst gir en alvorlig situasjon for bøndene, sier fylkesbondelagslederen; – inntektene må opp dersom vi skal få rekruttering til yrket og muligheter til å investere og fornye driftsapparatet vårt.

– Dette har Bondelaget jobba for i lang tid, og jeg er glad for at vi nå har fått gjennomslag. Dette er et markant skifte og jeg håper det vil gi unge bønder tro på framtida.

Godt utgangspunkt, men det haster

– Dette er et godt utgangspunkt for et samarbeid med ny regjering, men det haster – og vi forventer at arbeidet med planen starter umiddelbart, understreker fylkesbondelagslederen.

Bondelaget har pekt på mange rammebetingelser som må forbedres: Tollvern, markedsbalansering, investeringsvirkemidler og bondens makt i verdikjeden er alle viktige områder som er omtalt på en god måte i plattformen, mener fylkesbondelaget i ei pressemelding til ReAvisa.

I tillegg er det løfter om en investeringspakke utenom jordbruksoppgjøret, noe som Bondelaget har etterspurt i flere år.

Les også: Dette redder livet til den lille rådyrkalven.

Les mer om landbruk i Re.

,