Et samla ungdomsråd: – Dette fortjener ungdom i Re!

RE-REPRESENTANTER I TØNSBERG UNGDOMSRÅD: Marie Langaas (17) fra Undrumsdal og Alexander Brudvik (19) fra Revetal sitter i ungdomsrådet i nye Tønsberg kommune. I et samla ungdomsråd mener ungdom fra både Re og Tønsberg at ungdomshuset på Revetal bør bygges. Foto: Stian Ormestad.

Marie satt i ungdomsrådet i Re, og sitter nå i ungdomsrådet i Tønsberg – og hun har Alexander og hele det nye ungdomsrådet med seg når hun mener: – Det viktigste nå er at huset blir bygd.

Les også: Et sjumilssteg nærmere nytt ungdomshus.

Ungdomsrådet hadde ungdomshus-saken oppe til diskusjon helt på tampen av mai. Og siden da har våre folkevalgte med et stort flertall stemt for å bygge huset, både i utvalg og formannskap.

Siste ord har kommunestyret i Tønsberg onsdag til uka. Nå er ungdommen spente og veldig forventningsfulle – nok en gang.

Et enstemmig ungdomsråd: «Dette fortjener ungdom i Re»

TOMTA KLAR: Re kommune eide tomta der ungdomshuset skal bygges allerede før oppkjøpet av Revetal søndre gård. Alt tyder på at det bygges et ungdomshus her – omsider – og i så fall står det klart innen våren 2024. Da får ungdommene noe mer enn bare en benk å sitte på. Foto: Stian Ormestad.

Marie Langaas (17) fra Undrumsdal og Alexander Brudvik (19) fra Revetal sitter i ungdomsrådet i nye Tønsberg kommune. Marie var også med i ungdomsrådet i gamle Re kommune. De håpa allerede den gang at ungdomshuset skulle bli noe av.

Nå er de glade for at de også har med seg ungdommen i gamle Tønsberg. Ungdomsrådet, med ungdom fra Re og Tønsberg, står samla bak møtereferatet:

«Ungdommene mener at dette fortjener ungdom i Re. De har jobba lenge og venta lenge på dette».

I et enstemmig vedtak går ungdomsrådet for bygging av et nytt ungdomshus på Revetal, og da aller helst Snøhetta-alternativet.

Ikke så rart ungdomsgenerasjonen er utålmodig?

– Det viktigste er at det blir et ungdomshus, understreker Marie og Alexander. Lokalavisa møter Re-representantene i ungdomsrådet på tomta der ungdomshuset kan stå ferdig innen våren 2024.

– Vi har venta lenge!, sier Marie og viser til den lange historien med blant annet den kommunale ungdomsklubben som ble lagt ned for ti år siden.

– Nå er dette på tide, og det er ikke så veldig merkelig at ungdomsgenerasjonen er utålmodig nå?, spør Marie retorisk.

HÅPER: Alexander Brudvik (19) mener våre folkevalgte ikke kan surre bort denne muligheten, enda en gang. Foto: Stian Ormestad.

– Og den sjansen vi har, så lenge det er støtte å hente i ti millioner-klassen, den må vi ikke surre bort!, mener Alexander.

Et smart bygg

En ting er å bygge huset, en annen ting er å drifte det. Mindretallet i utvalg og formannskap mener det blir for dyrt, og det reagerer Re-ungdommene på:

– Strøm koster i idrettshaller og andre kommunale bygg, også. Hvorfor skal det bli et så stort problem først når det er snakk om dette huset?

– Dessuten blir det solceller og smarte ting, som er veldig bra og helt sikkert besparende.

Ungdomskoordinatoren får et ungdomshus å være på

Noen tror at det følger med masse utgifter til nye ansatte og folk som skal holde huset gående. Det stemmer ikke, poengterer ungdommene.

Stillingen som ungdomskoordinator i Re ble oppretta på tampen av Re kommunes eksistens. Denne stillingen var – og er – tiltenkt en viktig rolle på ungdomshuset.

I dag har vi en ungdomskoordinator – men uten et ungdomshus å være på, slik det var tenkt.

Vil ikke bruke mer penger enn allerede budsjettert

Så lønna ligger allerede inne i budsjettet. Ungdomskoordinatoren skal bare være mer der det var ment at hun skulle være – på ungdomshuset på Revetal.

Det samme gjelder andre kommunale tjenester og kommunalt ansatte som jobber med ungdom, som i ungdomshelsetjenesten, Ung i Tønsberg, med mer.

De skal bruke huset innafor de rammer som allerede gjelder for hvert deres felt, kommer det fram av saken.

Alle som jobber for og med ungdom samles

– Dette dreier seg om få et sted der alle kan samles: Ungdommen sjøl, og alle som jobber for og med ungdom, poengterer Marie og Alexander:

– Disse folka er jo allerede ansatt og får lønna si – det blir bare veldig mye enklere for dem og ungdommen å komme i kontakt med hverandre, på et ungdomshus.

OPTIMISTER: Det å få et hus for ungdom vil bare føre bra ting med seg, mener representantene i ungdomsrådet i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Det samme gjelder lag og organisasjoner i bygda. De er også tiltenkt en viktig rolle på huset, og flere foreninger står klare.

Frivilligheten står sterkt i Re

– Frivilligheten står sterkt i Re, det veit vi. De er helt sikkert glad for å bli invitert med inn i ungdomshuset og kunne gjøre enda mer bra for ungdom, der ungdom møtes.

– Dette går begge veier: Kommunen og frivillige lag og foreninger kan gjøre seg mer synlig for ungdommen.

– Og vi unge kan bli bedre klar over alt som finnes i bygda vår.

Lavere terskel

– Tenk et eget hus for ungdom, der du veit at alle som er der jobber for ungdom – enten som ansatt eller som frivillig. Det vil gjøre det mye lettere for ungdom å oppsøke tilbud og tjenester, tror Marie.

For ungdom kan terskelen være høy når det gjelder å oppsøke lag og foreninger, kommunale tjenester, eller å søke hjelp – og å få hjelp.

Et kontor på ungdomshuset – eller et foreningsbesøk på ungdomshuset – vil helt sikkert føre til en mye lavere terskel.

MILLION-GAVEN: Bjørn Rune Gjelsten ga Re kommune en avskjedsgave, da Re gikk inn i Tønsberg og Langøya ut av Re og Tønsberg. Gaven lyder på over ti millioner kroner til ungdommen i Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

– Dette har vi mangla i mange, mange år

Det å få et hus for ungdom vil bare føre bra ting med seg, mener representantene i ungdomsrådet i Tønsberg: Alle de positive ringvirkningene som vil komme er kanskje enda større enn det vi makter å forestille oss?

– Dette blir et sted å møtes for alle som bare vil møtes. Uten at du må på trening eller kamp – hit kan alle komme, uten noen spesiell grunn, annet enn å være sosial.

– En sånn arena har Re-ungdom mangla i mange, mange år!

– Veldig på overtid nå!

Mange unge føler bare at de blir jaga fra sted til sted i Re, at de ikke er velkomne noe sted. Uten trygge rammer – som på et ungdomshus – kan noen få ødelegge for de mange med bråk og forsøpling.

– Et ungdomshus blir et sted å henge for alle som ikke driver med et organisert tilbud, pluss alle de som driver med noe organisert – og trenger noe mer, sier Re-ungdommene.

– Vi håper så innmari at dette blir noe av nå. Det er veldig på overtid nå, og vi kan ikke surre mer sånn at vi risikerer at det aldri blir noe av.

Sjekk også: Nye generasjoner, samme gamle problemer…

RE-REPRESENTANTER: Alexander Brudvik (19) representerer Re VGS i nye Tønsberg kommunes ungdomsråd, og Marie Langaas (17) representerer Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

Gjelsten gir million-gave: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Gaven står ved lag – så sant millionene brukes til det de er gitt til.

Sjekk det nye forslaget til ungdomshus på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

,