Et sjumilssteg nærmere nytt ungdomshus – alle partier stemte for, unntatt ett

SER UT TIL Å BLI EN REALITET: Ti år etter at ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned, kan en ny møteplass for ungdom ta form. Illustrasjon: Re arkitektur / Tønsberg kommune.

– Dette er en skikkelig gla’sak, mener Eivind Yrjan Stamnes (AP), – det eneste som ikke er gla’sak med denne saken er at vi behandler den nå og at den ikke ble vedtatt allerede da den var oppe første gang. Og at Høyre går i mot.

Sjekk det nye forslaget til ungdomshus på Revetal.

Det nye forslaget til nytt ungdomshus på Revetal var oppe til behandling i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse tirsdag 1. juni. En eventuell bygging vedtas endelig av kommunestyret seinere i juni.

Men alt tyder på at det blir et nytt ungdomshus på Revetal – omsider.

Pipa har fått en annen og mer positiv lyd

«AVSKJEDSGAVE»: I forbindelse med kommunesammenslåinga forsvant Langøya ut av Re og Re inn i nye Tønsberg kommune. Som et takk for godt samarbeid vil Bjørn Rune Gjelsten bidra med ti millioner kroner til et nytt ungdomshus i Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Helt på tampen av Re kommunes eksistens kunne ungdomshuset blitt en realitet, men flertallet av våre folkevalgte mente forslaget den gang ble for dyrt – sjøl med rause gaver fra private givere.

EN SKIKKELIG GLA’SAK: Eivind Yrjan Stamnes (AP) stemmer så til de grader for et nytt ungdomshus på Revetal sammen med resten av Arbeiderpartiet. Foto: Privat.

Med et nytt, nedskalert og rimeligere forslag på bordet har pipa fått en annen og mer positiv lyd. Hos alle partiene, unntatt ett: Høyre er fortsatt i mot.

– Det er ikke det at vi ikke vil satse på ungdommen, det kan gjøres gjennom ulike handlingsplaner, taler Lena Fahre (H) i utvalgsmøtet.

Høyre: – For dyrt, tross rause gaver

Høyre går i mot bygging av ungdomshus, fordi det blir for dyrt – og viser til en investering på over tredve millioner kroner, uten å nevne alle fratrekk i gaver og støtte.

Den største gaven er fra Gjelsten holding AS, etter at Bjørn Rune Gjelsten inviterte gammel-ordfører Thorvald Hillestad til Aker brygge og la millioner av kroner på bordet til dette formålet.

Først sju, og enda mer hvis det trengtes – beløpet ble høyna til ti millioner over bordet når det viste seg at bygget ble dyrere enn først beregna.

En kampsak gjennom mer enn ett tiår

Lars Jørgen Ormestad (AP) forteller at dette har vært en hjertesak for Re Arbeiderparti i mange år, og det har blitt gjentatt som en av de viktigste kampsakene i valgkamp etter valgkamp lokalt.

– Allerede for ti år siden ønska Arbeiderpartiet og AUF i Re seg et hus for ungdom på Revetal. Vi tørte nok ikke tenke så stort som vi gjør nå, men det er mulig med Gjelsten-millioner.

– Sjøl om vi snakker en investering på over tretti millioner kroner, så er det viktig å ha i bakhue alle gaver, midler og støtte som kommer i fratrekk.

Et møtested for all slags ungdom

ET STED Å HENGE: Ungdom føler seg ikke velkommen noe sted på Revetal. Det vil et hus for ungdom endelig få en slutt på, mener Cathrine Bøhle (SP). Arkivfoto: Stian Ormestad.

Cathrine Bøhle (SP) viser også til den lange historien om manglende ungdomsklubb og så de etter hvert så spenstige planene om et ungdomshus her i Re. Hun regner med at huset skal bli en møteplass for all slags ungdom:

– Jeg har også prata med motorungdommen som henger på Revetal. De vil bare kjøre, men sier også at de ikke har noe annet sted å henge enn Revetal ungdomsskole. Om de skal kjøre fra A til B, så har de ikke noe B å dra til. 

– Jeg ser for meg at ungdomshuset kan bli deres sted å dra til og der kan også de henge. Dette blir stedet for ungdom som allerede driver med organiserte aktiviteter, og de som ikke gjør det.

Setter ungdommen i sentrum – bokstavelig talt

Ungdomsrådet i nye Tønsberg kommune er helt på linje med ungdomsrådet i gamle Re kommune: De anbefaler nå som da forslaget fra Snøhetta, som ble for dyrt i forrige runde.

Flertallet i utvalget mener det rimeligere forslaget fra Re arkitektur er å foretrekke. Uansett vil innholdet i huset være det samme, som i det opprinnelige forslaget.

– Dette vil bety mye for et bedre lokalmiljø for Re-ungdommen, mener Cathrine Bøhle på vegne av Senterpartiet.

Kommunestyret får siste ord

– Dette er en skikkelig gla’sak, mener Eivind Yrjan Stamnes (AP), – det eneste som ikke er gla’sak med denne saken er at vi behandler den nå og at den ikke ble vedtatt allerede da den var oppe første gang. Og at Høyre går i mot.

Rådmannens forslag om å bygge ungdomshus, versjon to som foreslått av Re arkitektur, ble i utvalget vedtatt med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, FrP, Venstre og MDGs åtte stemmer for, mot Høyres tre stemmer imot.

Siste ord og votering skjer i kommunestyremøtet 16. juni 2021. Med mindre flertallspartiene snur på hælen, blir det bygd et nytt ungdomshus på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

SISTE ORD: Alt tyder på at det går mot bygging av nytt ungdomshus på Revetal, men saken blir endelig avgjort først i kommunestyremøtet 16. juni 2021. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Fra arkivet: – Ønsker et sted å henge med mekking, gaming og mat.

Gjelsten gir million-gave: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Sjekk også: – Dette går på psyken løs – bare hør på dette bråket!

Les også: Nye generasjoner, samme gamle problemer…

 

,