Leserinnlegg: Kan ikke forsvare bygging av et nytt ungdomshus – og det er mange grunner til det

BEKYMRA: Øyvind Jonassen (H) fra Revetal mener at byggingen av et nytt ungdomshus ikke kan forsvares. Arkivfoto: StIan Ormestad.

Saken handler ikke om å være for eller mot et hus for ungdom på Revetal, den handler om det vi må velge bort for å få dette til, skriver Øyvind Jonassen (H) i dette leserinnlegget.

Les også: Et sjumilssteg nærmere nytt ungdomshus.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Personlig som bosatt på Revetal, med kone og vår sønn Emil på 12 år er dette et tiltak som treffer vår familie veldig godt. Samtidig har jeg vært med i nok tunge budsjettrunder til at jeg vet at andre utsatte grupper betaler prisen i neste omgang.

Det gjør at jeg personlig ikke kan forsvare tiltaket selv om jeg ser at dette vil være et kjærkomment tilbud for Emil og andre ungdommer i fremtiden.

Huset for ungdom ble behandlet i kommunestyre i Re 18.06.2019. Opprinnelig var kostnadsrammen over 42,2 millioner kroner for et bygg tegnet av Snøhetta.

Re kommune gikk allerede underskudd, og salderte sine budsjetter med bruk av fond. I tillegg hadde vi innført eiendomsskatt. Samtidig var det det kutt i mange sektorer for å få budsjettet i balanse.

Det gjorde at Høyre, Frp og Krf og deler av andre partier mente at det var uforsvarlig å pådra oss ytterligere gjeld og driftsutgifter før vi kan levere de basistjenestene innbyggerne har krav på. Det ble så stort press i saken at det ikke var flertall for saken slik den forelå når den kom til kommunestyret.

Når man innså at man ikke hadde flertall for «signalbygget» ble det fremmet forslag om at man skulle gå ut og be om et nedskalert tilbud. Det forslaget som foreligger i dag har en kostnadsramme på 31,5 millioner. Kommunens låneopptak blir ca 15 -16 millioner.

Det er fortsatt langt over hva man fra kommunen hadde estimert. Det gjør også at Rådmannen skriver i saksfremlegget: På den annen siden vil rådmannen påpeke at det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen. Kommunen mottok kun to kvalifiserte tilbud i konkurransen for Re Arkitektur sitt prosjekt.

Disse to pristilbudene ligger langt over administrasjonens eget kostnadsoverslag. Rådmannen mener at en større konkurransedeltakelse mest sannsynlig hadde gitt en lavere pris.

Når man leser vedlegget «verdigrunnlag for huset» så er det skapt skyhøye forventninger som kan bli vanskelige å imøtekomme, og det er ikke mulig innen den rammen som er estimert for drift av bygget i denne saken.

Blant annet nevnes det at «mange ungdommer ønsker seg mat når de kommer rett fra skolen og før de skal på andre aktiviteter», men hvordan dette skal foregå og finansieres er ikke tydelig kommunisert.

Tilbake til vår sønn Emil, så er et av de beste fagene hans på skolen «mat og helse». Det som er kjedelig at de har et budsjett på 10.000 kr, fordelt på et halvår og de er 40 stykker i klassetrinnet. Det er så lite at det utgjør 15-16 kroner pr elev til hvert måltid. Noen ganger blir det derfor teori i stedet.

Det er hverdagen i skolen vår, og Høyre ønsker å prioritere våre lovpålagte basisoppgaver.

Arealutnyttelsen i prosjektet er også kritisk. Dette er noe av den beste matjorda i hele fylket vårt, og når man har gått til det skritt omregulere til næring og boligformål fortjener det så høy utnyttelse som overhodet mulig. Det er i dag regulert for 7 etasjer, mens vi skal bygge et bygg i en etasje.

Det betyr at de boligene som kunne blitt bygget over en næringsetasje vil bli bygget andre steder på sikt og vil sannsynligvis måtte bruke areal som omreguleres et annet sted.

Hele området rundt er bebodd med hovedsakelig eldre mennesker, og det er effektivt for kommunen med mange eldre hjemmeboende i samme område. For denne gruppen er det press på sentrumsnære leiligheter i dag, og nå mister vi mulighet for mange titalls sårt etterlengtede leiligheter til denne gruppen.

Det blir også svært spennende å se hvordan det slår ut i forhold til sameksistensen mellom det etablerte bomiljøet og den aktiviteten som følger av etableringen. Mange er «skråsikre» på at ungdomshuset vil løse utfordringene med konflikter mellom unge og eldre på Revetal.

Mange eldre jeg har snakket med er ikke like sikre. Jeg er nok av de som deler bekymringen til de eldre at dette vil skape nye konflikter, men her håper jeg at jeg tar feil og at de skråsikre får rett.

Vi mener saken ikke har levert slik man forespeilet i vedtaket i Re, noe som også rådmannen mer eller mindre sier når han kommenterer at det saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Uavhengig av vårt syn i saken, ønsker vi fra Høyre sin side at det som blir endelig løsning blir så vellykket som mulig.

Øyvind Jonassen, Høyre.

Et samla ungdomsråd: – Dette fortjener ungdom i Re!

Sjekk det nye forslaget til ungdomshus på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.