– Hvor er effektiviseringsgevinsten?

180816_FOLKEMOTE_VALE_7

SPURTE, MEN FIKK IKKE SVAR: Arne Nåtedal fra Hengsrød følte ikke han fikk svar på sitt helt konkrete spørsmål. – Det var et realt «god dag mann økseskaft-svar», mener en skuffa reing etter folkemøtet i Våle. Foto: Stian Ormestad.

VÅLE: Denne karen har prøvd å manøvrere seg gjennom forskjellige grafer og regnestykker, uten å bli særlig klok. Han ble heller ikke klokere av svarene han fikk på folkemøtet i Våle.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Det fjerde folkemøtet av totalt fem var lagt til Våle samfunnshus. I Våle ble det også et klart nei i fjorårets folkeavstemning, som i alle sogn unntatt Vivestad.

Noen mener kanskje det var overraskende at sognet lengst nord ikke var mer positive til en sammenslåing i den retningen. Men også flertallet av Våle-sokninger var i mot.

I fjor var det bare ett alternativ: Nordover med Hof, Holmestrand og kanskje Sande. Nå er det tre alternativ: Nordover med Hof, Holmestrand og garantert Sande, østover med Horten, eller sørover med Tønsberg.

Det er ikke lenger et alternativ å stå alene. Ja- eller nei-spørsmålet vil ikke bli tatt opp til folkeavstemning. Også i Våle kom irritasjonen blant reingene til syne.

180816_FOLKEMOTE_VALE_11

KONKURRERER FORTSATT MED FINVÆRET: Folkemøtene i Re trekker godt med mennesker, tross en stadig konkurranse med et strålende seinsommervær. Foto: Stian Ormestad.

Arne Nåtedal fra Hengsrød tok ordet, og var skeptisk til gjettingen om innsparelser i en enda større kommune enn Re.

I info-brosjyra som er sendt til alle reinger står det: «Vi ser at det er en markant sammenheng mellom kostnader per innbygger og antall innbyggere, som flater ut ved ca. 30.000 innbyggere».

I samme rapport er det også henta inn en graf basert på KOSTRA-tall fra 2015.

– Her er det tydelig at det er en stor forskjell på kommuner med for eksempel 5.000 og 10.000 innbyggere, mens fra 10.000 flater det ut, ikke fra 30.000 som PWC skriver i infobrosjyra, viser Nåtedal til.

– Tilsvarende graf finnes på side 104 i Inger Christensens rapport om «flersenterkommunen», basert på 2013-tall. Denne har en litt annen skalering og går ikke lenger enn til 20.000 innbyggere, men den flater også ut ved rundt 10.000 innbyggere.

– Uansett viser alle grafer jeg har sett at det er minimalt med besparelse fra 9-10.000 – der Re er – og oppover til en eventuell sammenslått kommune på kanskje over 50.000, som vi snakker om nå?

Både representanten fra konsulentfirma som laga rapporten og flere folkevalgte svarte, uten at Nåtedal var særlig tilfreds med svarene, forteller han til ReAvisa etter møtet.

Info-brosjyra, som er rapporten fra PwC i kortversjon, har fått kritikk tidligere. Inger Christensen fra Våle, og næringssjef i Holmestrand, peker på det hun mener er flere faktafeil og mangler. Rådmann i Re svarte kjapt på kritikken

180816_FOLKEMOTE_VALE_2 (2)

MENER DET ER MER Å SPARE: Re kommune sparte mye i forhold til å drifte både gamle Ramnes og gamle Våle kommune. Ordfører Thorvald Hillestad (SP) mener det er enda mer å spare på en enda større kommune. Foto: Stian Ormestad.

Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) dro den gode, gamle historien om innsparelser for Re, etter å ha blitt slått sammen av gamle Ramnes og Våle.

– Vi sparte den gangen 10,8 millioner kroner i årlige administrative utgifter, og det er da noe, mener ordføreren.

Uten at det var noe som helst svar på Nåtedals spørsmål, som gjaldt ytterligere innsparelser med en enda større kommune – fra Res snart 10.000 innbyggere til en storkommune på over 30.000 eller over 50.000 innbyggere, avhengig av hvem av byene vi velger å slå oss sammen med.

At småkommuner sparer penger ved å slå seg sammen, som Ramnes og Våle gjorde, er godt dokumentert. I motsetning til tallene for videre besparelser, med enda større kommuner enn Re som snart når et innbyggertall på 10.000. Der er fagfolk uenig.

Med endringer i inntektsystemet og gulrøtter som følger med kommunereformen – der det for det aller meste er snakk om å beholde inntekter kommunene har i dag – vil store kommuner, og da aller helst nylig sammenslåtte kommuner, komme heldigere ut enn i dag.

180816_FOLKEMOTE_VALE_9

MÅ BENYTTE SEG AV MULIGHETEN: Stor i seg sjøl gir ikke en automatisk innsparing, men det gir store muligheter for innsparing, mener Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H). Foto: Stian Ormestad.

Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) mener det ikke gjør seg sjøl å spare penger i en ny og større kommune, men det må hardt og målretta arbeid til. Størrelsen er ikke alt.

– Det er mulighetene for å effektivisere og sånn sett få mer penger til tjenesteyting som er det interessante. Så er det opp til politikerne i den nye kommunen å gjøre det beste ut av mulighetene som blir gitt dem.

Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) viser til sammenslåingen av Tønsberg og Sem, som ble til en større, mer slagferdig og bedre kommune. Horten-ordfører Are Karlsen (AP) viser til at et en større kommune kan føre en bedre og mer helhetlig arealpolitikk, og få bedre vekstmuligheter.

Ordførerne fra Tønsberg, Horten, Holmestrand og Hof gjentok i det hele tatt mye av det som ble sagt på folkemøte i VivestadUndrumsdal og Revetal tidligere i uka.

180816_FOLKEMOTE_VALE_3

KRASS KRITIKK TIL HOLMESTRAND: Ivar Heum fra Våle er skuffa over framgangsmåten til Holmestrand når det gjelder grensejustering-saken i Snekkestad- og Mulvika-området. Det var også ordfører Thorvald Hillestad (SP) i fjor høst. Foto: Stian Ormestad.

Når det gjelder retningsvalget, var det også i Våle innspill for og i mot alle alternativene. Men her – i sognet nærmest Holmestrand reint geografisk – kom også det klart krasseste innlegget i mot Holmestrand.

Ivar Heum fra Våle er skuffa over oppførselen til en tidligere god nabo mot nord.

– Det ble nei i folkeavstemningen i Re, og ikke mange dagene etter kommer dere for å stjele deler av Re? Maner det til videre samarbeid? Jeg må si jeg blei så skuffa.

Holmestrand-ordfører Svele er ivrig på å svare. I ordvekslinga som følger er det ikke så viktig om ordstyreren rekker helt fram med mikrofonen før man begynner å prate.

– Jeg har håpa på at det spørsmålet skulle komme på tre folkemøter allerede – endelig kom det!

– Kommunereformen har to faser: Først avklare eventuelle sammenslåinger, så se på eventuelle grensejusteringer. Med en gang vedtaket ble fatta om at Re skal bestå, var det på tide å starte på fase to.

– Hvert eneste år blir det søkt om skolegang i Holmestrand for barn i Snekkestad-, og Mulvika-området. Det har ikke vært mulig. Ikke på grunn av at Holmestrand har sagt nei, men fordi det nærmest er blitt et prinsippvedtak i Re å si nei.

Svele forklarer at Holmestrand har venta tålmodig helt til Re fatta sitt selvstendighetsvedtak, da kunne ikke Holmestrand vente lenger – av hensyn til innbyggerne som bor i områdene.

En innbyggerundersøkelse viser at et stort flertall vil fra Re til Holmestrand i Snekkestad- og Mulvika-området. – Så er de tallene mer Re sitt problem enn vårt, sier Svele.

Heum mener Svele kunne takla dette mer elegant enn som så, og ikke lage konflikt og dårlig stemning. – Tenkte du aldri på å vente litt? Kanskje det hadde vært taktisk lurt?

180816_FOLKEMOTE_VALE_4

VANSKELIG Å BESTEMME SEG: Kristine Solheim Andresen (17) og mamma Bibbi Solheim (42) fra Revetal mener egentlig at Re burde bestått som egen kommune. Nå som folkets medbestemmelsesrett er redusert til retningsvalget i en innbyggerundersøkelse – der bare noen av oss blir oppringt – er det vanskelig å vite hvilken retning som er den rette for Re. Foto: Stian Ormestad.

Mens det har vært så å si fritt for ungdommer på de forrige tre møtene – og en av de ytterst få valgte å gå fra folkemøte i protest – var det noen flere ungdommer å se på samfunnshuset i Våle.

Kristine Solheim Andresen (17) fra Revetal var med mamma og bestemor på folkemøte.

– Jeg mener fortsatt nei til sammenslåing, men sånn som dette er blitt må jeg jo finne ut hva jeg vil. Men det er ikke lett!

– Tønsberg er byen vår, vi tenker ikke engang på å dra til Holmestrand, liksom. Men vi kan jo shoppe, gå på kino og bruke Tønsberg likevel, uansett om vi slår oss sammen med Tønsberg eller ikke.

– Holmestrand er jeg kanskje mest skeptisk til, siden Sande er kommet med. Da sier det seg sjøl at Holmestrand blir sentrum i en ny kommune, og Re blir en skikkelig utkant.

– Jeg begynner å falle mer og mer for Horten. Det hadde jeg ikke trodd. Nei på papiret har blitt mer og mer til et ja i praksis. Horten-ordføreren er flink til å prate for seg, og jeg tror ham på at Horten prioriterer kultur og små bygdesamfunn.

– Dessuten vil Re pluss Horten ikke bli så altfor stort. Da vil vi kanskje ha litt kontroll fortsatt, men jeg tror Re og Revetal vil bli nedprioritert i en ny kommune uansett.

– Det beste hadde vært å forbli Re, og da snakker jeg på vegne av mange ungdommer, forteller 17-åringen.

Mens folkemøtet i Vivestad og Undrumsdal alt overveiende var positive i tonen, fikk folkemøtet på Revetal og i Våle et langt mer kritisk preg når det ble åpnet for innspill fra salen.

Tirsdag 23. august er det siste folkemøte av totalt fem denne seinsommeren. Det er lagt til Vonheim i Fon, møtestart klokka 18.30.


 

Les også om det første folkemøtet i Vivestad: Populær kar på folkemøte om kommunesammenslåing

Les også om det andre folkemøtet i Undrumsdal: – Hvorfor ikke gjøre dette skikkelig, med en gang!?

Les også om det tredje folkemøtet på Revetal: – Jeg skjønner ikke at dere tør!

180816_FOLKEMOTE_VALE_6

GODT OPPMØTE: Folkemøtene samler greit med folk denne seinsommeren. Inneklima på Våle samfunnshus minna mest om badstu utover den flotte seinsommerkvelden. Foto: Stian Ormestad.


 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –