Viser til gamle Re kommune for å unngå kutt i nye Tønsberg kommune: – For dette går bare ikke

BLIR IKKE MED PÅ KUTT: Linn Schistad, som representerer SV i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune, og Christina Grefsrud Halvorsen, gruppeleder for SV i Tønsberg kommunestyre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Mens de fleste skal spare og spare, har Linn og Christina penger nok til å beholde skoler, barnehage, og bygge ungdomshus på Revetal, pluss sørge for god bemanning for våre yngste og eldste. De mener vi må se til gamle Re kommune.

Les papiravisa på nettavisa – gratis!

Her finner du avisa i Re og omegn.

– Vi har sett hvor mye positivt det kan utgjøre, og det veit dere her i bygda veldig godt, sier Christine Grefsrud Halvorsen (SV). – Jeg opplever at folk i Re har en god forståelse for hvorfor vi foreslår dette, fordi dere har god erfaring med dette.

– For vi kan ikke stå og se på at det blir snakka om nedleggelse av skoler og barnehager, ingen bygging av ungdomshus på Revetal, kutt i omsorgen for barn og eldre – uten å hvert fall utrede en eiendomsskatt.

Ingen sterke reaksjoner i gamle Re

FAU-LEDER: Veronica Løken Helgeby, FAU-leder ved Solerød skole, i prat med SV-duoen forrige uke. Et leserinnlegg fra en bekymra mor i Undrumsdal var bakgrunnen for besøket. Foto: Sian Ormestad, ReAvisa.

I gamle Re kommune ble det innført eiendomsskatt da Revetal ungdomsskole skulle bygges. Det var akkurat satt opp et splitter nytt helsehus, og kommunen hadde ikke råd til en ny ungdomsskole – uten eiendomsskatt.

Ett eneste parti stemte i mot, det var FrP, ellers var det et samla kommunestyre som gikk for spleiselaget for å sikre ungdommen en trygg skolebygning. Til slutt ble FrP også med, og det var et enstemmig ja til eiendomsskatt.

Det ble heller ikke store oppstandelsen av det, reaksjonene var få og ikke spesielt sterke. – Det var fordi det var helt nødvendig. Og det er det også nå, mener Christina.

Frykter å stå på kuttlista – nok en gang

– Hvert fall å utrede – det må vi bare, sier en engasjert Christina Grefsrud Halvorsen til ReAvisa. Hun er gruppeleder for SV i Tønsberg kommunestyre, og hun har med seg Linn Schistad, som representerer SV i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune, til Solerød skole.

Der er foreldre og barn redde for at deres skole kommer på kuttlista, som så mange ganger før: Fem ganger tidligere har det vært konkrete forslag om å legge ned Solerød skole.

– Vi kan ikke gå med på noe av det som foreslås, uten å hvert fall utrede en eiendomsskatt, sier Christina.

Ønsker en sosial eiendomsskatt

SV ønsker seg, med støtte fra Rødt, å skjerme uføre og pensjonister som har liten inntekt og ingen formue. – Det er ikke vanskelig for oss å lage en lokal løsning med gode fritaksordninger som sparer de som sliter økonomisk.

– Ellers har jeg inntrykk av, hvert fall her i Re, at folk har en forståelse for at de med best økonomi kan være med på å bidra til at vi slipper å kutte og kutte og kutte.

Noe særlig gehør for dette fikk ikke SV i gårdsdagens formannskapsmøte i Tønsberg kommune. Tvert i mot.

Ikke rart det mobiliseres til kamp

Der fikk også SV-eren kritikk for å være med på å spre frykt blant barn og foreldre. Det er ikke spikra at kommunen skal spare så mye som foreslått, og det er bare nevnt to skoler og to barnehager generelt, ikke hvilke spesielt.

Men det er langt ifra rart at barn og foreldre på Solerød skole står klare for å stå på barrikadene, nok en gang, når ordet skolenedleggelse blir nevnt, mener Christina. Det bekrefter FAU-leder ved skolen, Veronica Løken Helgeby: – Vi er klare til kamp, hvis det trengs – enda en gang.

Det var et leserinnlegg fra en bekymra mor i Undrumsdal som nevnte Solerød skole, og SV-duoen hører om flere som er bekymra for skolen. – Derfor har vi behov for å si at vi ikke er med på nedleggelse av NOEN skoler eller barnehager, og i hvert fall ikke før man har utreda hva en rettferdig eiendomsskatt kan gi av inntekter.

Økende elevtall og vekst i grenda

Det er ikke så lange tida siden ReAvisa skreiv om at skolen runda hundre elever, en milepæl for den lille grendeskolen. Det er fortsatt noen små klasser her, men det er på de eldste trinnene.

De yngste klassene er de største, og det vil bli enda flere elever i framtida – i barnehagen er det fullt og ventelister for å få plass, forteller Veronica til ReAvisa. Skolen ligger i ei grend i vekst.

– Undrumsdal vokser med mange småbarnsfamilier som etablerer seg her, med nye byggefelt og ny jernbanestasjon snart rett i nærheten, med mye mer.

– Vi går alltid med en frykt

– Mange flytter hit på grunn av en god og liten grendeskole, det er et godt bygdemiljø her i grenda, og det skyldes mye skolen og alt det rundt skolen med idrettslag, teater, og alt det andre som skjer her.

– Men så går vi alltid med en liten frykt for at dette ikke skal vare, og det er ikke sunt for barna, heller. De plukker opp ting, og de bekymrer seg, forteller FAU-lederen.

– Skolenedleggelse vil ødelegge grenda, og det vil rive bort en av de viktigste grunnene til at mange flytter hit: Det er uten tvil den gode skolen vår.

SV har råd til det meste

Det er nok i Undrumsdal at det er flest nye fjes, sammen med Revetal-området, i Re. Dette er områder med stor tilflytting til bygda vår, og sånn har det vært gjennom ett par tiår.

Og apropos Revetal, SV har også råd til å bygge nytt ungdomshus. Høyre og flertallet med FrP, Venstre og KrF vil ikke bygge, og fikk flertall i formannskapet.

Mindretallet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tapte kampen for et nytt ungdomshus med en eneste stemme. Siste ord har kommunestyret 12. juni.

Potensielt hundretalls millioner

– SV kunne ikke gå for en slik B-løsning som Høyre og flertallet vil ha. Vi vil heller kjempe videre for en rettferdig eiendomsskatt og å tilby et fullverdig ungdomshus, ikke en «nødløsning» som dette forslaget likner på.

Eiendomsskatten i Re – som ikke inkluderte næringseiendom, bare privatbolig – ga for åtte år siden over 12 millioner kroner ekstra i kommunekassa årlig i lille Re.

Ganger vi opp med antall boliger fra Re til Tønsberg, og eventuelt tar med næringseiendommer, så er det potensielt et hundretalls millioner i årlig inntekt der.

Et spleiselag er helt nødvendig

I nye Tønsberg ville et slikt spleiselag kommet godt med, for å slippe all elendighet som nå foreslås fra administrasjonen og diskuteres blant politikerne, mener SV.

– Vi ser hva dere fikk til i gamle Re, sier Christina Grefsrud Halvorsen (SV) til ReAvisa. – Det var nødvendig den gang, og det er nødvendig nå.

Forslaget om å utrede eiendomsskatt fikk bare SV sin ene stemme i formannskapsmøtet mandag 3. juni 2024.

FRYKTER SKOLENEDLEGGELSE: Og det er ikke så rart, mener FAU-leder Veronica Løken Helgeby, som viser til at det har vært konkrete forslag om nedleggelse og kamp for å beholde Solerød skole hele fem ganger tidligere. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fra arkivet: Her faller siste skanse mot eiendomsskatt i Re.

Kommunesammenslåing koster – for Re-familier.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.

, ,