Klare for å kjempe for skolen – igjen

INVITERER TIL FOLKEMØTE: Solerød-foreldrene Hilde Bråten og Margareth Horn inviterer til folkemøte på Dalheim mandag 13. juni klokka 19.30: «La Solerød leve», er overskrifta for møtet. De håper mange møter opp, både fra Undrumsdal og resten av Re. Foto: Stian Ormestad.

Hilde og Margareth inviterer til folkemøte, fordi de frykter for framtida til Solerød skole – nok en gang. Diskusjonen det nå inviteres til rundt skolestruktur i den nye storkommunen bør vekke bekymring for flere i Re.

Bakgrunn: Ønsker innspill til ny skolestruktur i storkommunen.

Hilde Bråten har to barn på Solerød skole, Margareth Horn har hatt to tidligere og har ett barn her nå. De er begge brennende engasjert for Solerød skole, akkurat som resten av bygda – gjennom alle år.

– Jeg husker jeg som elev sjøl var med på demonstrasjon foran det gamle kommunehuset i Våle, på Sørby. Da ville gamle Våle kommune legge ned skolen, forteller Hilde.

HAR KJEMPA HELE LIVET FOR SOLERØD SKOLE: Da skolen var nedleggingstrua på 1990-tallet var Hilde Bråten elev her sjøl. Nå er hun klar for å kjempe for Solerød skole som forelder til to av snart hundre elever her, 30 år seinere. Foto: Stian Ormestad.

Nedleggingstrua for femte gang

Det begynner å bli en stund siden. Men historien viser at det er for femte gang at skolen kan bli nedleggingstrua nå. Forslaget kom på politikernes bord to ganger i gamle Våle kommune, og to ganger i den ikke fullt så gamle Re kommune.

Og nå kommer den kanskje opp i nye Tønsberg kommune, allerede i den første perioden i den nye kommunen. Solerød skole er nevnt som et mulig forslag til «endringer».

– Vi veit jo ikke hva administrasjonen vil foreslå, men vi må jo forberede oss på det verste.

– Tidligere har veldig gode argumenter for å beholde skolen vinni fram.

Frykter en tøffere kamp i nye Tønsberg

– Men vi frykter at det kan bli en tøffere kamp som en del av Tønsberg, vi må jo bare si det, sier Hilde og Margareth som møter ReAvisa utafor Solerød skole en sein sommerkveld denne uka.

Høyt over Solerød skole hviler noen mørke skyer denne kvelden. Det er ikke første gang, og det viser seg – tross lovnader i sammenslåingsdebatten – at det ikke blir siste gang?

– Vi veit ikke sikkert hva det blir til, men det er dramatisk nok det som er nevnt som mulige løsninger allerede nå innledningsvis, understreker Hilde og Margareth:

Hvis Solerød foreslås nedlagt, kan skolekretsen bli overført til Tønsberg og Undrumsdal-elevene skal ikke lenger til Revetal ungdomsskole.

Tapper Revetal ungdomsskole for elever?

– Det er så mye hvis-om-atte, og i verste fall blir våre unger sendt til Barkåker og Tønsberg, og det blir færre elever på Revetal ungdomsskole. Det er Re og Revetal vi tilhører, noe annet er helt unaturlig for de aller, aller fleste.

– Undrumsdal er en del av Re, og når vi leser antydninger om at skolekretsen kan justeres ut av Re, så er det provoserende å lese. Det er Revetal vi bruker og Re vi har tilknytning til – og på Revetal har vi den nye ungdomsskolen vår.

Det er med grunnlag i en innbyggerundersøkelse Hilde og Margareth kan si dette; allerede har 173 svart på spørsmål som dreier seg om bygda og skolen.

Der svarer færre enn 1 av 3 at de vil bli boende i Undrumsdal hvis skolen legges ned. Hele 9 av 10 som har svart vil ikke sende ungene til Barkåker.

Historien viser en enorm vekst

– Vi frykter alle alternativer til Solerød: At barna blir spredd på flere forskjellige skoler, for eksempel. Skolen er limet i bygda, så vi er fryktelig redde for å miste det flotte samholdet vi har her.

I den siste runden i gamle Re kommune var argumentet for skolenedleggelse det samme som nå, det forventes liten vekst i Undrumsdal.

– Den gang valgte våre folkevalgte å ha is i magen, og se hva som har skjedd:

– En enorm vekst!

Alle de gode gamle argumentene – pluss flere nye

KLARE TIL KAMP: – Vi veit ikke gangen videre. Vi kan ikke forskuttere hva administrasjonen innstiller på, eller hva politikerne vedtar. Men vi kan forberede oss på det verste, så vi er klare til kamp – igjen. Foto: Stian Ormestad.

Elevtallet er nesten dobbelt så høyt i dag enn da skolen var nedleggingstrua første gang i gamle Re. – Vi leser av det skolesjefen skriver at det ikke forventes særlig vekst framover i Undrumsdal.

– Til tross for ny jernbanestasjon rett borti gata om ikke så lang tid, og en god vekst over lang tid, sier Hilde og Margareth hoderistende i prat med ReAvisa.

– Her kan foreldrene sykle til toget og barna sykle til skolen – mer bærekraftig enn det får du det ikke.

Det viser at de gode gamle argumentene gjelder fortsatt, pluss mange flere nye, mener Margareth.

«Freda» skolestrukturen i den nye storkommunen

Solerød skole er i god stand, med blant annet et splitter nytt skolekjøkken. Og skolen scorer hele veien langt over snittet på nasjonale prøver og i elevundersøkelser. Her er det godt å være, og godt å lære.

Elevtallet har gått fra rett over femti til tett oppunder hundre elever i dag. Optimismen var stor for skolens framtid, spesielt med det som ble sagt i sammenslåingsprosessen med Tønsberg.

I den politiske plattformen for nye Tønsberg kommune heter det: «Dagens barnehage- og skolestruktur skal opprettholdes».

Dette ble framheva som en seier i sammenslåingsprosessen av Re-delegasjonen i Fellesnemnda.

Forbereder seg på det verste

FOR FEMTE GANG PÅ 30 ÅR? Dette bildet henger på veggen hjemme hos Hilde Bråten, fra da hun og medelevene demonstrerte for skolens framtid på 1990-tallet. Foto: Privat.

Men det står også videre i samme punkt: «Og videreutvikles i tråd med den demografiske utviklingen (…)». Så nå skal skolestrukturen diskuteres, allerede i den første perioden i nye Tønsberg kommune.

– Vi veit ikke gangen videre. Vi kan ikke forskuttere hva administrasjonen innstiller på, eller hva politikerne vedtar. Men vi kan forberede oss på det verste, så vi er klare til kamp – igjen.

Derfor inviteres det til folkemøte på Dalheim mandag 13. mai klokka 19.30. Kommunalsjefen med ansvar for skoler, Espen Riiser, kommer for å snakke og svare på spørsmål.

– Vi håper folk kommer i hopetall. Det er nå vi må legge slagplanen for alle scenarioer framover, sier to engasjerte Re-damer.

Regner med et folksomt folkemøte

Målet for møtet er å få innspill og opprette ei arbeidsgruppe, som kan jobbe videre med saken og følge godt med på det som foreslås og eventuelt kommer opp til politisk behandling. Det blir en jobb å gjøre – nok en gang.

Og det akkurat 30 år etter at den aller første kampen for den gamle grendeskolen ble kjempa, tilbake i 1992. Så i 1995, og så to ganger til i gamle Re kommune.

Nå gjør undrumsdølingene seg klare til en ny kamp – hvis det blir et nytt nedleggingsforslag for femte gang.

Og de kjemper gjerne kampen sammen med resten av Re.

SOLERØD SKOLE: Her runder skolen snart hundre elever, i ei bygd i vekst. Kommunalsjef Espen Riiser nevner sammenslåing av skolekretsene Undrumsdal og Barkåker som ett alternativ for ny skolestruktur. Da kan det spøke for den minste skolen av de to; Solerød skole i Undrumsdal. Foto: Stian Ormestad / Tønsberg kommune.

Les også: – Et være eller ikke være for åpen barnehage i Re.

– Det er nå vi har muligheten, men så møter vi tommel ned.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les om barnehager og skoler i Re.

,