Skolesjefen ønsker innspill til ny skolestruktur i storkommunen; – og det skal han jaggu få!

SOLERØD SKOLE: Her runder skolen snart hundre elever, i ei bygd i vekst. Kommunalsjef Espen Riiser nevner sammenslåing av skolekretsene Undrumsdal og Barkåker som ett alternativ for ny skolestruktur. Da kan det spøke for den minste skolen av de to; Solerød skole i Undrumsdal. Foto: Stian Ormestad / Tønsberg kommune.

Ikke lang tid inn i den nye kommunens eksistens kan det bli omrokkeringer i skolestrukturen. Ett av alternativene som nevnes er å slå sammen skolekretsene Barkåker og Solerød. Dermed kan det spøke for Solerød skoles eksistens – nok en gang?

Les også: – Et være eller ikke være for åpen barnehage i Re.

Sjekk også: – Det er nå vi har muligheten, men så møter vi en tommel ned.

Tønsberg har i dag tretten kommunale barneskoler, fire kommunale ungdomsskoler og to kombinertskoler med både barne- og ungdomstrinn. I tillegg er det fra høsten 2022 seks private grunnskoler i kommunen.

Her i Re har vi fire kommunale barneskoler, en privat barneskole, og en ungdomsskole for hele Re. Men også dette kan stå i spill, i og med at skolekretser for barneskoler kan bli forandra på.

Sammenslåing av skolekretser

Hele den nye storkommunen er delt i seksten skolekretser, og elevene i Husøy krets får skoletilbud i Færder kommune. I Re er det ingen slike permanente løsninger med nabokommunene.

Kommunalsjef Espen Riiser informerer på kommunens egne nettsider at sjøl om kommunen er i vekst, så vil antall barn i skolealder trolig synke. Det kan likevel være noen skoler det blir kapasitet-problemer på.

Ett av alternativene er å slå sammen skolekretser – og da på tvers av gamle kommunegrenser.

Bedre utnyttelse av ressursene

– For barneskolene er et løsningsalternativ å slå sammen kretsene Barkåker og Solerød. Solerød er en liten skole med små klasser, sier kommunalsjefen om barneskolen i Undrumsdal.

Mens på Barkåker ser det ut til å bli en betydelig nedgang i elevtallet i løpet av planperioden, er administrasjonens vurdering.

– En sammenslåing kan derfor gi en bedre utnyttelse av ressursene, sier kommunalsjefen.

Etterlyser innspill fra innbyggere

En justering der Solerød skole risikerer å kjempe for sin eksistens og elevene kan bli sendt til Barkåker, vil også tappe Revetal ungdomsskole for elever.

Så skjer hvis Undrumsdal-elever skal følge sine klassekamerater fra Barkåker videre i skoleløpet til ungdomsskole.

– Nå er det viktig å få inn innspill fra innbyggerne, mener kommunalsjefen.

Flere og flere elever

Og innspill skal bli: Allerede rører det seg i Undrumsdal, får ReAvisa tips om. Der har de kjempa kampen mang en gang før for Solerød skole – som snart runder hundre elever.

Undrumsdal er i vekst, med mange boligprosjekt de siste åra av Re kommunens eksistens – og flere nye boligprosjekt på trappene.

Som riktignok har fått tommelen ned fra administrasjonen i nye Tønsberg kommune.

– Alt skal mot Tønsberg

Flere ReAvisa-lesere forteller at de gjerne blir med og demonstrerer for Solerød skole. Mange trodde det ble ro rundt skolen nå, med så mye tilflytting og stadig økende elevtall.

Flere frykter at folk vil flytte ut av bygda for å få dagene til å gå opp med skolegang utafor gamle kommunegrenser.

– Hadde vi enda blitt hørt og fått bli vår egen kommune, alt skal mot Tønsberg, skriver en ReAvisa-leser.

Det ble sagt at skolestrukturen var freda

Også nedleggelse av Ramnes skole ble diskutert i gamle Re kommune, men det begynner å bli lenge siden. Alle skolene ble freda i den siste kommunestyreperioden.

Mange trodde også skolestrukturen var freda i den nye kommunen, der det heter i den politiske plattformen for sammenslåingen mellom Re og Tønsberg:

«Dagens barnehage og skolestruktur skal opprettholdes». Dette ble framheva som en seier i sammenslåingsprosessen av Re-delegasjonen i Fellesnemnda.

Skal diskuteres allerede til høsten

Men det står også videre i samme punkt: «Og videreutvikles i tråd med den demografiske utviklingen (…)». Så nå skal skolestrukturen diskuteres, allerede i den første perioden i nye Tønsberg kommune.

Administrasjonen har starta på jobben med å lage et faktagrunnlag for sin innstilling nå før sommeren. Våre folkevalgte får siste ord.

Saken kommer etter planen opp til politisk behandling utpå høstparten i år.

POLITISK PLATTFORM: Ett etter ett punkt ryker for Re, av det som ble framstilt som viktige seiere i sammenslåingsdebatten og nedfelt i politisk plattform for den nye kommunen. Nå skal skolestrukturen diskuteres, der det kan spøke for Solerød skole. Men bygda er klar for skolekamp, hvis det trengs – nok en gang. På bildet ser vi gammel-ordførerne i Tønsberg og Re, Petter Berg (H) og Thorvald Hillestad (SP) – med den politiske plattformen. Arkivfoto: Stian Ormestad.

I BRESJEN FOR SAMMENSLÅING: Denne gjengen ville gjerne møte ReAvisa for noen år siden for å fortelle om alt det bra som skjedde i sammenslåingsprosessen – som blant annet fredning av skolestruktur. Som allerede to år inn i den nye kommunen skal revurderes, på tvers av gamle kommunegrenser. I front gammel-ordfører i gamle Re kommune Thorvald Hillestad (SP). Arkivfoto: Stian Ormestad.

Les også: – Et være eller ikke være for åpen barnehage i Re.

Sjekk også: – Det er nå vi har muligheten, men så møter vi en tommel ned.

Sjekk også: – Straks går startskuddet for Sommerles!

Les om barnehager og skoler i Re.

,