Ingen ny asfalt på fylkesveiene i Re

HAR TREDVE MILLIONER TIL NY ASFALT: Trond Haugstad, seksjonsleder for veidrift i Vestfold fylkeskommune. Foto: Vestfold fylkeskommune.

– Her kommer det ny asfalt i år, melder Vestfold fylkeskommune. Men ikke en eneste strekning som er nevnt, ligger i Re. Sak oppdatert – det var visst noe ny asfalt på planen i Re, likevel.

Les også: Att og fram er like langt – men veldig dyrt.

Nå er listen over hvilke strekninger som i år skal asfalteres klar, melder Vestfold fylkeskommune i ei pressemelding i dag, tirsdag 13. februar 2024:

Totalt sett er det satt av tredve millioner kroner til asfalt på fylkesveiene denne sesongen, melder fylkeskommunen i pressemeldinga.

Cirka en million kroner per kilometer vei

– For disse pengene skal det asfalteres om lag tredve kilometer vei, inkludert rundt tre kilometer gang- og sykkelvei, forteller leder for drift og vedlikehold Trond Haugstad.

– Vi jobber for å få flest mulig meter asfalt ut av hver krone. Slik det er nå vil det ta femti år mellom hver gang en vei får ny asfalt, mens anbefalt syklus er ti til tolv år, sier lederen for drift og vedlikehold.

– Budsjettet er omtrent som i fjor, noe som fører til at forfallet på fylkesveiene fortsatt øker. De statlige bevilgningene er for små, og dette påvirker rammene for drift og vedlikehold av fylkesveiene.

Så langt lokalavisa kan se, er ingen av veistrekningene her i Re, det nærmeste er Kopstadveien som får ny asfalt på Horten-sida av kommunegrensa.

Følgende veistrekninger får ny asfalt i Vestfold:

 • Fv. 40 6 strekninger 12298 meter
 • Fv. 303 Skjærnesveien – Bekkeveien 2148 meter
 • Fv .308 Mamut – Kanalbrua Tønsberg 163 meter
 • Fv. 310 Torggata – Strandprommenaden Tønsberg 292 meter
 • Fv. 311 Kilen mellom rundkjøringer Tønsberg 176 meter
 • Fv 325 Hvalenkrysset – Svømmehallen Tønsberg 980 meter
 • Fv. 3052 Eirik Jarlsvei – Mo Tønsberg 176 meter
 • Fv. 3076 Lindhøy – Røssøysund Færder 555 meter
 • Fv. 3104 Halvdan Wilhelmsens allé Tønsberg 657 meter
 • Fv. 3116 Gressbanen – Syrbekkveien Tønsberg 1474 meter
 • Fv. 3120 Jernbanegata Hvalenkrysset Tønsberg 135 meter
 • Fv. 3160 Stokke krk. Frydenbergveien Sandefjord 666 meter
 • Fv. 3186 Kopstadveien – Meum-krysset Horten 3993 meter
 • Fv. 3204 Horten Torv – 310 Horten 1596 meter

Disse gang- og sykkelveiene får ny asfalt i Vestfold:

 • Fv. 303 Gang og sykkelvei Travebanen – Hogsnesbakken
 • Fv. 325 Fortau Fylkeshuset – Hvalenkrysset
 • Fv. 3 052 Fortau Pindsle – MO rkj
 • Fv. 3 120 Fortau Fylkesmuseet – Hvalenkrysset
 • Fv. 305 Gang og sykkelvei Svartsrødveien

I tillegg til nevnte strekninger er vil det bli asfaltert i enkelte kryss og rundkjøringer, og det kan jo forhåpentligvis gjelde noen steder i Re?

Totalt vil 30.720 meter få nytt asfaltdekke inneværende år.

Etter at denne saken ble publisert med den opprinnelige pressemeldinga, har vi fått en presisering fra fylkeskommunen: – Her har det gått litt fort i svingene. Beklager!, skriver Tania Ripoll i Vestfold fylkeskommune.

Hun nevner tre steder i Re som skal få asfalt: Brua ved Meskumski, Sørbyveien og Kopstadveien som går inn i Re. På de to sistnevnte veiene blir det også en del forberedende arbeid, forteller hun.

I tillegg ligger ny gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås inne i planene, som før.

HOVEDFARTSÅRA GJENNOM RE: Bispeveien er den mest trafikkerte fylkesveien gjennom Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: Tønsberg kommune strør ikke om seg med strøsand.

Sjekk også: 13 ruter knust – politiet ønsker tips.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

,