tREffpunkt-vaffelen ble den siste som folkevalgt – Thorvald er ikke lenger lokalpolitiker

SNART FØRTI ÅR SOM FOLKEVALGT: Det har blitt mange møter etter nesten førti år som folkevalgt. Kanskje ble den siste møtevaffelen som folkevalgt fortært på tREffpunktet på Brår for ei uke siden. Thorvald Hillestad (71) mener det har vært viktig å møte folk, og ikke mure seg inne på et kontor. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Vi veit allerede nå en god del om hvilke Re-fjes som vil sitte i det nye kommunestyret. Re-høvdingen Thorvald blir neppe en av dem, etter nesten førti år i lokalpolitkken.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Bjørn Victor og Trond rakk å stemme mellom slakt og fjøsvask.

Thorvald om sin lokalpolitiske karriere: – Mest av alt er jeg takknemlig.

Rundt om i valglokalene i Re ble det tatt i mot stemmer hele valgdagen lang, og det er blitt telt opp stemmer. Resultatene fra Re ble tidlig klart:

De viser at Høyre for første gang er største parti i bygda vår, foran Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Mot normalt, for å bruke en god og gammel frase.

Senterpartiet godt og vel halvert

TO KOMMUNESTYREREPRESENTANTER TIL SP: Og begge er fra Re, med Svein Holmøy (SP) og Karoline Lie (SP). Her på tur på tvers gjennom hele den nye storkommunen vår, med en liten rast på Revetal. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Når det gjelder storkommunen som helhet, får Senterpartiet bare to kommunestyrerepresentanter i den nye kommunestyreperioden. Det betyr at bare de to på toppen av lista, med stemmetillegg fra eget parti, vil komme inn.

Det er Karoline Lie (SP) og Svein Holmøy (SP), begge fra Re. Spenningen var hvem de ville få med seg, for vi kunne forvente flere mandat enn to – og da ville personstemmer og slengere bestemme hvem en tredje og eventuelt fjerde og femte representant ville bli.

Og da tenkte mange på blant annet Thorvald Hillestad (SP), ordføreren gjennom hele Re kommunes eksistens, tidligere også slått til æresborgertittelen Ridder av Re.

– Må jo innrømme at det var en nedtur

IMPONERT: – Det er bare å applaudere, mener Thorvald i prat med de frivillige på tREffpunktet på Brår for ei uke siden. Og det ble ett av de aller siste besøkene hans som folkevalgt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Men siden Senterpartiet får inn bare to – en godt og vel halvering fra fem i det avtroppende kommunestyret, så blir det de to som partiet har gitt stemmetillegg som kommer inn. Dermed vil personstemmer og slengere bare avgjøre hvem som blir vara til kommunestyret.

– Jeg må jo innrømme at kun to mandater var en nedtur, sier Thorvald om valgresultatet for Senterpartiet lokalt. For sin egen del sier han: – At jeg skulle blande meg opp i toppen, det hadde jeg ikke noe trua på.

– Jeg har vært privilegert og fått mange år i lokalpolitikken, skriver Thorvald på chatt med lokalavisa fra ferie på sydligere strøk.

Flere Høyre-folk fra Re?

Når det gjelder partiet med størst vekst, både i Re og Tønsberg kommune som helhet, vil det være flere med Re-tilhørighet med i det nye kommunestyret fra Høyre:

Først og fremst Tove Øygarden (H), som med stemmetillegg fra eget parti er sikra et sete – og kanskje en viktig rolle i styre og stell. Men også Lena Fahre (H), som også har stemmetillegg fra eget parti.

Hun har bodd i Re og vært en forkjemper for Re middelalderdager, som hun også var prosjektleder for tidligere.

Fintelling må te’

STARTA SNUOPERASJONEN: Tove Øygarden (H), ordførerkandidat for åtte år siden, fronta et Høyre i Re som lå nede for telling. Det gjør partiet så absolutt ikke lenger nå. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Høyre har 13 kommunestyrerepresentanter i dag, får en til, og går opp i 14. Dermed er det hele 8 representanter uten stemmetillegg som skal få sitte i det nye kommunestyret.

Da kan Lars Sollie og Henriette Øygarden være blant Høyre-representantene til slutt.

Fasiten på det får vi først på onsdagskvelden.

Avgjort også i KrF

For først på onsdagskvelden blir resultatet av kandidatkåringene klart og offentliggjort – det vi foreløpig har er partienes oppslutning. Men i flere partiet avgjør den, sammen med stemmetillegg fra partiet, hvem som blir valgt inn.

For KrF blir det helt det samme som for Senterpartiet: De får inn to kommunestyrerepresentanter, og partiet har gitt stemmetillegg til to representanter.

Dermed blir det de to, og en av dem bor i Re: Ole Døvik (KrF), og den andre vokste opp i Re: Stine Næss Askjer (KrF).

Fortsatt spenning i MDG

HOLTBONDEN: Roar Lefsaker (MDG) er blitt slått til Ridder av Re, og var en av tre med æresborgertittelen som stilte til valg i år – og den eneste som fortsatt har sjans til å bli folkevalgt i nye Tønsberg etter dette valget. Fasiten får vi først på onsdagskvelden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Da blir det mer spenning om hvem som vil representere MDG, der partiet får inn to representanter og har gitt stemmetillegg til tre. En av de på toppen av MDG-lista må ryke, og da er det velgernes kryss og sleng som avgjør.

Dermed vil spenninga fortsette fram til valgstyrets møte på onsdag der kandidatkåringen blir klart, om hvorvidt Holt-bonden Roar Lefsaker (MDG) blir med i det nye kommunestyret eller ikke.

Ingen uten stemmetillegg vil få mulighet til å representere partiet.

Samme spenning i Venstre

For Venstre blir det nøyaktig samme greia som for MDG – der har tre på topp stemmetillegg fra eget parti, men partiet får inn bare to representanter.

Dermed vil velgernes slengere og kryss avgjøre hvem av de tre som kommer inn, og om det blir listetopp Håvar Bettum eller ikke, opprinnelig fra Re.

Ingen andre Re-navn nedover på lista vil ha sjans til å bli valgt inn, verken Egon Bjune, Espen Sande-Larsen, Oscar Madsen Solvåg eller Vegard Ree Ytterbøe.

Frank Wedde kan puste letta ut

STØTTESPILLER: Frank Wedde (SV) sitt navn på SV-lista var kun en støtteerklæring, ikke et ønske om å bli lokalpolitiker. Og det slipper han også, valgresultatet tatt i betraktning. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

For SV sin del vil også velgernes kryss og sleng på topp fem med stemmetillegg fra partiet avgjøre hvem som blir valgt inn. Partiet får tre seter, og to med stemmetillegg må ryke ut av kampen om kommunestyreplass.

Dermed har ikke de uten stemmetillegg fra partiet nubbesjans til å komme inn, og da trekker nok Frank Wedde, enda en Ridder av Re, et lettendes sukk for å ikke komme inn:

– Stem på SV, men ikke meg, sa han i valgkampen.

Fortsatt usikkert for Trond Ekstrøm

I FrP er alt åpent, der partiet har kun listetoppen med stemmetillegg, og resten stiller så å si likt i kampen om de fire neste FrP-setene. Partiet beholder nemlig dagens fem seter, også i den neste perioden.

Eneste reing på FrP-lista er Trond Ekstrøm (FrP), som kom inn med et nødskrik sist, og er optimist også denne gangen.

Alt avhenger av personstemmer og slengere, når fasiten kommer onsdag kveld.

Nytt parti, ny Re-presentant

HJEMMEKJÆR: Trond Ekstrøm (FrP) valgte å bli hjemme denne valgnatta. Hjemme på Revetal hadde han sin egen, lille valgvake. Svaret på om han sjøl har en plass i det nye kommunestyret, får han først på onsdagskvelden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Nykommeren Industri- og Næringspartiet (INP) står i akkurat samme situasjon som både Venstre og MDG, partiene har gitt stemmetillegg til topp-tre og får inn to.

Dermed vil velgernes personstemmer og slengere avgjøre hvem av de på topp tre som kommer inn, en av de tre er fra Re på INP-lista:

Solveig Haugan Jonsen (INP) på tredjeplass kan bli kommunestyrerepresentant – hvis hun er blant de to som får flest personstemmer.

Flere AP-folk fra Re?

Arbeiderpartiet ser ut til å få 10 representanter, ned tre fra det avtroppende kommunestyret. Blant de vi veit får et sete, er Trude Viola Nordli (AP) og Daniel Ims (AP) som begge har stemmetillegg fra eget parti.

Men de skal også få fire representanter inn, uten stemmetillegg fra eget parti – og da avgjør velgernes kryss og slengere om det blir de lokale AP-veteranene Thordis S. Hovet eller Karl Anders Bråten fra Re.

Eller kanskje Hawri Yousef, Burim Shuti, Lena Anneli Sanner Borge, Marie Langaas, Miriam Holtan Buhl, Sissel Irene Rotmo, Vegard Asdal eller noen andre Re-navn på lista.

Rødt Re

SIKRE PÅ SETER: Trude Viola Nordli og Daniel Ims (begge AP) er sikra plass i det nye kommunestyret, og er spente på hvem andre de får med seg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Rødt dobler kommunestyregruppa si, og blir fullt og helt Re-representert. Partiet går fra en til to kommunestyrerepresentanter.

Og vi veit allerede nå at de to blir de samme to som har stemmetillegg fra eget parti:

Ole Marcus Mærøe (R) og Lotte Uth Gjersøe (R), begge fra Re.

Endelig fasit

Partienes oppslutning må tas med et forbehold om at endelig opptelling fortsatt pågår. Likevel er det grunn til å tro at dette blir det endelige resultatet, basert på foreløpig opptelling på valgkvelden og -natta.

Skulle det bli noen endringer, så er partiet som ligger nærmest an til å miste et mandat i skrivende stund Rødt, og Arbeiderpartiet ligger nærmest an til å vinne ett.

Kandidatkåringa er som sagt klar først onsdagskveld etter valgstyrets møte klokka 18.00, så fasiten får vi først da. Da blir valget godkjent og tallene offisielle.

Thorvald om sin lokalpolitiske karriere: – Mest av alt er jeg takknemlig.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.