Hvor mye mer skal Revetal vokse videre framover?

VIDERE VEKST – ELLER IKKE? Thorvald Hillestad (SP) mener Revetal må vokse videre som planlagt, mens Julie Estdahl Stuestøl (MDG) mener ikke det. Hva er viktigst for deg – videre vekst eller jordvern? Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Revetal har vokst i et forrykende tempo. Det meste av grøntområder videre sørover mot Valleåsen er også regulert til næring og bolig. Noen tar til orde for å ikke bygge ned disse grøntområdene – hva mener du?

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Hva mener du om framtida til Revetal - videre vekst, eller vern av matjord?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Tønsberg kommune har en vedtatt politikk på å tilbakeføre områder som ikke allerede er bebygd til LNF-områder, og det skjer på flere kanter av kommunen.

Det betyr at grøntområder som var tenkt til næring og bolig blir tilbakeført til landbruks-, natur- og fritidsformål – som forkortes NLF-formål.

Sjarmerende liten bygdeby

ET ENORMT ENGASJEMENT: Mange mener mye om Revetal, og det merkes hver gang framtida til bygdebyen vår er tema. Men hvor mye må sentrum vokse, før vi bør sette strek? Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Men dette skjer ikke på Revetal, der veksten i sentrum nødvendigvis må skje på bekostning av matjord og grøntområder. Det er regulert og vedtatt at jordene videre sørover fra dagens bygdeby kan bebygges.

Det setter et mindretall i dagens kommunestyre et stort spørsmålstegn ved, med MDG og utvalgsleder Julie Estdahl Stuestøl (MDG) i spissen.

– Hva om vi setter strek nå, og beholder Revetal som en sjarmerende liten bygdeby – som i dag?, har hun uttalt tidligere til ReAvisa.

Sterke reaksjoner

Forslaget om å regulere de fleste områdene som ikke er bebygd allerede tilbake til LNF-formål, fikk støtte fra MDG, Venstre, Rødt og et splitta SV i siste kommunestyremøte før sommeren.

Det vil si at et mindretall på 9 av 49 kommunestyrerepresentanter støtta forslaget. Dermed fikk ikke forslaget flertall i Tønsberg kommunestyre.

Men bare det å foreslå dette høster sterke reaksjoner fra flere folkevalgte fra Re, som viser til historikken bak bygdebyen vår.

Verdifull matjord

FLAKS I UFLAKS: At flere deler av Revetal fortsatt ikke er bebygd, er flaks – for da kan de tilbakeføres til LNF-formål, mener utvalgsleder Julie Estdahl Stuestøl (MDG). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

En som reagerer sterkt er ordfører gjennom hele Re kommunes eksistens, Thorvald Hillestad (SP): – Forslaget ville i praksis bety å ta ut samtlige områder som er tenkt til videre utvikling. Da blir konklusjonen min: Ikke mer utvikling på Revetal, sier han til ReAvisa.

Viktigere enn utvikling, er vern av den matjorda som fortsatt er igjen på Revetal, mener MDG-Julie: – Den verdifulle matjorda på Revetal er tilsynelatende glemt i prosessen, når områder i Tønsberg kommune tilbakeføres til LNF-formål.

– Jeg savner en diskusjon om hvorvidt Revetal faktisk behøver å vokse så mye mer.

Stor verdi

Det er også snakk om å bevare bygdebyens sjarm, slik den er nå. Det betyr å ikke bygge ned grøntområdene, som ifølge flertallet fortsatt kan bebygges:

– Disse grøntområdene har en stor verdi, understreker Julie Estdahl Stuestøl (MDG).

Thorvald Hillestad (SP) mener Revetal må kunne vokse videre.

Stolte

VIL HA VIDERE VEKST: Hvis områdene som ikke er bebygd i bygdebyen skulle bli tilbakeført til LNF-formål, betyr det bom stopp på all utvikling av Revetal. Hvis vi beholder det som i dag, har vi hvert fall valget også for framtida, enten arealene blir brukt til fortsatt grøntområder, sauebeite, eller nye bygninger med boliger og bedrifter, mener Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi har utvikla det som blir omtalt som Vestfolds første innlandsby, bygdebyen Revetal. Det er jo kjempeflott! Men nå høres det ut som om det er noe vi skal gremmes over.

– Men jeg er stolt av det, jeg. Og mange med meg, har Thorvald Hillestad tidligere sagt til ReAvisa:

– Og jeg tenker at vi skal bare fortsette å være stolte.

Bom stopp

– Hvis dette forslaget blir gjennomgangsmelodien framover, så er det kroken på døra for videre utvikling på Revetal. Det vil slå beina under alt det som er blitt jobba for.

– Et slag i magan på alle som vil ha videre utvikling på Revetal.

Hva mener du? Stem over her, i denne saken.

Sjekk også: – Revetal må komme ut av skapet – som by.

JA TIL VIDERE BEBYGGELSE: Thorvald Hillestad (SP) mener videre utvikling på Revetal er viktig: – Noe annet hadde vært trist. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

JA TIL VERN AV MATJORD OG GRØNTOMRÅDER: Julie Estdahl Stuestøl (MDG) mener videre utvikling av Revetal er mindre viktig enn vern av matjorda her. Hun mener det er trist at dyrka mark bygges ned. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les mer om det SP-Thorvald mener om videre utvikling på Revetal.

Les mer om det MDG-Julie mener om videre utvikling på Revetal.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.

, , ,