Skolebussen havarerte – førte til flere trafikkfarlige situasjoner: – Jeg reagerer kraftig på hele greia

BEKYMRA FORELDRE: Margareth Horn fra Undrumsdal er en av foreldrene som klager på det som skjedde da en skolebuss havarerte mandag forrige uke. Her er hun i full gang med å dirigere trafikken forbi sammen med andre tilfeldig forbipasserende. Bussen ble forlatt uten nødblink og ingen varseltrekant. Foto: Privat.

Skolebussen ble bare forlatt av bussjåføren, mens elevene ble overlatt til seg sjøl. Det førte til flere farlige situasjoner, mener foreldrene. – Ingen dramatikk, mente VKT først. Men så….

Les også: Skroter Solerød-planene.

Forrige uke nøsta ReAvisa opp i en merkelig sak, der en havarert skolebuss rett og slett ble forlatt på Hengsrudveien i Verpdalen mandag for ei uke siden, 22. august.

Skoleelevene ble sendt ut av bussen og måtte klare seg på egenhånd. Store grupper gikk langs den trafikkerte Hengsrudveien med 80-sone, der det verken er gangsti eller store veiskuldra å snakke om.

Foreldrene: – Flere farlige situasjoner

BOM STOPP: Sjåføren skal ha fått opp en motorlampe, mista trekkraft, og der ble bussen stående. Uten nødblink, ingen varseltrekant, men ifølge første melding fra Tide «ikke til hinder for annen trafikk». Foto: Privat.

Det ble ikke satt på nødblink på bussen, og det ble ikke satt opp varseltrekant. Verken bussjåfør eller elever hadde på seg refleksvest, forteller forbipasserende.

Flere tilfeldig forbipasserende tok ansvar for å varsle andre trafikanter og dirigere trafikken forbi den forlatte bussen som sto farlig til.

For mens alt dette foregikk, satte bussjåføren seg i en annen buss og forsvant fra stedet ikke lenge etter havariet.

Bussen sto igjen midt i den ene veibanen, i 80-sone, mellom to svinger.

Busselskapet: – Ikke noe dramatikk

En forelder kom til stedet, og reagerer på vegne av flere foreldre på det som skjedde. Hun fikk sagt ifra til elevene langs veien at de ikke måtte gå flere i bredden.

ReAvisa har fått se hele avviksmeldinga foreldrene har sendt til VKT. Der dokumenteres det i detalj flere av de farlige momentene ved denne hendelsen.

Da ReAvisa spurte VKT om en kommentar, kom en helt annen versjon: – Ifølge Tide så har det ikke vært noe dramatikk, svarte Trond Myhre i VKT.

Kan det være samme sak vi snakker om, stussa lokalavisa, og foreldrene vi hadde snakka med, på.

Ble ikke tatt på alvor

Men det var den samme saken, og etter litt att og fram mellom foreldre og VKT, og lokalavisa, VKT og Tide, så får vi et helt annet svar. Mer om det seinere.

For utryggheten foreldre og skolelever følte var stor. Likevel ble de ikke tatt på alvor, verken av politiet eller VKT. Hvert fall ikke i første omgang.

VKT ble ringt, og de lova å ringe opp igjen – noe de aldri gjorde, forteller barn og foreldre. Politiet ble ringt hvert fall tre ganger.

Ved siste oppringning ble situasjonen tatt på alvor. Da kom politiet – og ble der til bussen var fjerna fra veien.

Ingen alternativ transport

Busshavariet skjedde på skolebussen hjem etter skoletid, men først i 16.45-tida kom det en politibil til stedet. Da ble politiet der for å dirigere trafikken fram til bussen ble berga.

De fleste passasjerene på bussen, som var skoleelever fra flere skoler i Re, gikk hjem langs 80-sone-veiene eller ble henta av foreldre og familie her og der langs veien.

Noen alternativ transport fra VKT så ikke de noe til.

Tide: – Kommunikasjonsproblemer

De fikk ikke informasjon om reservebussen som ble sendt til stedet, den fikk de først vite om i svaret fra Tide til ReAvisa i dagene etter hendelsen.

– Dette bunner nok i kommunikasjonsproblemer, sier Glenn Rudi Baan, Tide buss, avdeling Vestfold.

Bussen som bussjåføren satte seg i, var ment til alle passasjerene også.

Men de fikk ikke vite om det.

– Det skal ikke være sånn som dette

Tide buss mener det største problemet er at elevene ble sendt ut av bussen. Men det var bare en av flere feil i forbindelse med motorhavariet.

– Vi har en stående ordre på at vi ikke skal slippe ut barn av bussen, med mindre det er en alvorlig hendelse som tilsier at alle må ut.

– Vi går opp prosedyrene med våre ansatte, det skal ikke være sånn som dette. 

– Absolutt ikke, understreker Tide-talsmannen.

– Beklager

Han innrømmer at det har skjedd flere feil i dette tilfellet, og at det første svaret fra Tide om «ingen dramatikk» ikke stemte helt. – Den opplevelsen foreldre og barn sitter igjen med, den stemmer nok.

– Vi beklager, dette har blitt tatt tak i, og vi går opp våre rutiner så det ikke skal skje igjen. Vi må beklage hele situasjonen. Det skal ikke være sånn, gjentar Glenn Rudi Baan.

– Så må jeg si at vi må takke for all hjelp med dirigering av trafikk og at noen tok ansvar – når vi svikta med å ta vårt ansvar.

– For det er helt klart vårt ansvar, egentlig.

– Buss skal oppleves trygt

Også Trond Myhre i VKT, som har Tide til å kjøre skoleruta for seg, snur på flisa etter at hendelsen er blitt gått litt grundigere etter i sømmene.

– Vi beklager hendelsen. Buss skal oppleves trygt, og foreldre og foresatte skal ikke måtte uroe seg når barna reiser med bussen.

– Vi følger derfor opp denne saken tett med Tide buss avdeling Vestfold som kjører denne avgangen for oss.

Ikke spesielt imponert

En av foreldrene som tok tak i saken, både da bussen sto farlig til og elevene gikk langs trafikkfarlige veier, er Margareth Horn fra Undrumsdal.

Hun er ikke spesielt imponert over håndteringa, verken da det skjedde eller rett i etterkant, innrømmer hun i prat med ReAvisa:

– Det var jo et helt annet svar!, sier hun om det Tide og VKT nå sier til ReAvisa.

Etter det ReAvisa har fått greie på, skal det ha vært elever fra flere barneskoler, Revetal ungdomsskole og Re VGS på bussen.

– Mamma, hva gjør vi nå?

Tina Lilleby hadde to sønner på bussen, og hun fikk telefon: – Mamma, hva gjør vi nå?, forteller hun til ReAvisa. – Da hadde de gått et stykke langs veien, overlatt til seg sjøl. For der bussen stoppa, var det ikke dekning.

– Da jeg kom dit, reagerte jeg på at bussen sto farlig til, den kom veldig brått på – dette kunne fort blitt alvorlig hvis ikke noen hadde varsla og dirigert trafikken forbi.

– Det sto foreldre og tilfeldig forbipasserende og dirigerte i timevis, uten at dette ble tatt på alvor av VKT eller politiet, reagerer Tina på.

– Ingen varseltrekant, ingen nødblink – og elever overlatt til seg sjøl uten dekning og null beskjed om hva som skulle skje videre.

Stort læringspotensial

– Jeg reagerer kraftig på hele greia. Vi veit at tillit og ærlighet skal ligge til grunn, og at vi skal være gode rollemodeller for generasjoner etter oss.

– Her har vi eksempel på det motsatte, og det er flaut, mener Margareth. Hun og Tina mener det første svaret fra Tide via VKT er kritikkverdig.

Som bekymra foreldre håper de at VKT og Tide har rett i at dette ikke skal skje igjen. De er glade for at de tok en ekstra runde.

– Det er bra hvis de lærer noe av dette, og at de ikke vil pynte på sannheten hvis noe sånt skjer en annen gang.

FORLATT: Uten at det ble satt ut varseltrekant og ingen nødblink. Og ingen beskjed til barna og ungdommene på skolebussen om hva som skulle skje videre. Foto: Privat.

Les også: Skolebuss-krasj med store materielle skader.

Les også: Skummelt å vente på skolebussen.

– Ikke enda en vinter i frykt for dette?

Les mer fra politiloggen.

, ,