Skroter Solerød-planene: – Lover godt for framtida

OPTIMIST: Hilde Bråten var en av mange som engasjerte seg og la ned et stort arbeid i saken – når Solerød skole var trua nok en gang av nedleggelse. Nå er hun optimistisk for framtida – nok en gang. Bildet er fra da hun la fram tallene fra innbyggerundersøkelsen på folkemøtet tidligere i sommer. Foto: Stian Ormestad.

Kommunedirektøren har bestemt at det ikke skal jobbes videre med planer for en sammenslåing av Solerød og Barkåker skoler.

Bakgrunn: Klare for å kjempe for skolen – igjen.

Det skapte et stort engasjement da det skulle ses på muligheten for en nedleggelse og sammenslåing av Solerød skole i Undrumsdal i gamle Re kommune med Barkåker skole i gamle Tønsberg.

Det ville bety justering av skolekretser og etter hvert også tapping av Re-elever på Revetal ungdomsskole.

Protestene førte fram

STORT ENGASJEMENT: Folkemøtene samla mange folk og ga tydelig tegn på stort engasjement. Foto: Stian Ormestad.

Det ble protestert i lokalavisa og det ble invitert til folkemøte – der alle de gode argumentene for å beholde Solerød skole ble samla og sendt inn som høringssvar.

Undrumsdal er ei bygd i vekst, og Solerød nærmer seg det magiske tallet 100 elever for første gang på mange år.

Nå skal skolen være redda – også for denne gang, uten at saken kommer til noen politisk behandling.

– Bra jobba!

I utvalgsmøtet i forrige uke kom det fram at administrasjonen i nye Tønsberg kommune dropper videre utredning av alternativet de sjøl bragte på bane, og jubelen er stor i Re:

– Herlig, engasjement nytter!, er en av kommentarene i Facebook-gruppa Undrumsdal fra innsiden. – Bra jobba!, skriver en annen.

Hilde Bråten engasjerte seg stort i saken, og hun konkluderer med at dette lover godt for framtida til Solerød skole. 

Stadig økende elevtall

Solerød skole har blitt foreslått nedlagt to ganger i gamle Re kommune, og to ganger i enda gamlere Våle kommune. Dette var første gang forslaget ble lufta i nye Tønsberg kommune.

En gang i tida var Solerød skole barneskolen for Undrumsdal og Revetal, i gamle Våle kommune. Da Re kommune bygde Røråstoppen skole, ble Revetal-elevene flytta hit.

Dermed har elevtallet siden den gang vært lavt på Solerød, men det har samtidig vært stadig økende med utbygginger og vekst i Re-bygda.

KOMMUNALSJEF: Espen Riiser er kommunalsjef for oppvekst og læring i nye Tønsberg kommune. Her på folkemøtet «La Solerød skole og Undrumsdal leve!» tidligere i sommer. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Ønsker innspill til ny skolestruktur i storkommunen.

– Vær så snill, la Solerød skole og Undrumsdal leve!

Les mer om skoler og utdanning i Re.

, ,