– Vær så snill, la Solerød skole og Undrumsdal leve!

STERK APPELL: 7. klassingen Olivia Grytnes Thornquist unner alle andre barn å få en så fin skolegang som hun sjøl har fått på Solerød skole. Foto: Stian Ormestad.

Olivia Grytnes Thornquist forteller foran et fullsatt Dalheim om sju gode skoleår på Solerød: – Her har alle det godt, og jeg tror det er fordi vi er en liten skole der alle blir sett. Sjøl om jeg skal slutte nå, så ønsker jeg så inderlig at andre skal være like heldig som jeg har vært.

Bakgrunn: Klare for å kjempe for skolen – igjen.

Folkemøtet på Dalheim med tittelen «La Solerød leve» starta med Solerød-sangen, syngi av Solerød-elever:

«Her i Undrumsdal er det fint å bo», «på Solerød har vi det trygt og godt», «la la la-la yeah! For Solerød er best – ingen protest!»

– Supert at så mange har møtt opp

KOMMUNALSJEF: Espen Riiser er kommunalsjef for oppvekst og læring i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Så fikk kommunalsjef Espen Riiser ordet, og han skryter av sangen og den hyggelige ramma for en ellers alvorlig agenda – framtida til skolen, som betyr så mye for barna i bygda. – Jeg skjønner at dette kan være en belastning, og ikkeno’ særlig hyggelig.

Kommunalsjefen forteller at han har vært med på å legge ned skoler i gamle Tønsberg, og at han tidligere har vært både lærer og rektor.

– Det er supert at så mange har møtt opp, skryter han – før han går inn på administrasjonens arbeid.

Flere ting taler for Solerøds framtid

Som har tatt utgangspunkt i den politiske plattformen for den nye storkommunen, som ble utarbeida i sammenslåinga av Re og Tønsberg. Der står det at dagens skolestruktur skal beholdes, justert ut ifra demografisk utvikling.

– Det er ingenting i så måte som tyder på at Solerød skal legges ned – elevtallet er stabilt. Det vekter for at Solerød skal forbli.

Det vekter også for Solerøds videre eksistens at skolebygningene er i forholdsvis god stand, forteller Riiser.

Verre med Ramnes skole

Da er det verre med for eksempel Ramnes skole, som beskrives som et eldre skolebygg med behov for oppgradering og vedlikehold, er administrasjonens vurdering.

Kommunalsjefen, som også har ansvar for barnehager, viser til at det kan være snakk om – ved eventuelle skolenedleggelser – å gjenbruke bygningene til barnehage.

Riiser viser til mye som har skjedd i gamle Tønsberg, der utfordringene virker mye større enn her i Re når det gjelder for mange eller for få elever på hver skole.

Foreløpig bare «en mulighet»

Han spår at det kommer en sak på politikernes bord til høsten, kanskje så seint som helt oppunder jul – hvert fall innen jul. Men fristen for innspill er satt allerede til 26. juni, så alle som har noe å si har det travelt.

– Dette er ikke for å spare penger, men det er heller for å få kartlagt hvor vi har problemer og hvordan vi kan løse disse problemene på best mulig måte.

– Og da er jo hele grunnen til vi er her i kveld, at en sammenslåing av skolekretsen i Undrumsdal og på Barkåker er nevnt som «en mulighet».

Omdiskuterte prognoser

Det er ifølge prognosene en flat utvikling på Solerød, mens det er synkende elevtall på Barkåker. Dermed er en mulighet å flytte Undrumsdal-elever til Barkåker. Da vil også Undrumsdal-elever gå på Kongseik ungdomsskole, og ikke Revetal ungdomsskole.

Ifølge omdiskuterte prognoser vil elevtallet på Revetal ungdomsskole synke, og tallet vil synke enda mer hvis Undrumsdal-elevene blir justert vekk fra Re.

Prognosene er omdiskuterte, spesielt siden historien viser at Re kommune var den kommunen med størst vekst i Vestfold flere år før sammenslåinga.

– Undrumsdal har en naturlig tilknytning til resten av Re

– Vi her i Undrumsdal har en naturlig tilknytning til resten av Re – vi spiller i Våle skolekorps, sparker fotball for Re FK, håndball for Ramnes. Det vil vært naturlig at våre ungdommer går på Revetal ungdomsskole – ikke Kongseik, sier en engasjert mamma.

– Hvis vi blir justert ut av Re og inn i Tønsberg, vil Barkåker ta over alt – og alt her i Undrumsdal og det vi har i Re vil smuldre vekk. Går ungene på Barkåker skole, vil de spille fotball for Barkåker – og gå på andre fritidsaktiviteter der.

En annen som tar ordet mener problemene med for mange og for få elever på skoler eksisterer i gamle Tønsberg kommune, – da bør dette justeres internt i Tønsberg-skolene.

Stort potensiale i Undrumsdal

– Det er helt lov å mene noe annet enn det dere har fått representert her. Er det noe som er feil, må vi rette opp i det. Det er derfor vi har denne innspill-runden. Prognoser er å kikke inn i kula, det er ikke eksakt vitenskap, understreker kommunalsjefen.

Spesielt prognosene for elevtall på Solerød blir det satt store spørsmålstegn ved. Undrumsdal har et stort potensiale, med mange som vil bygge boliger – hvis de får lov – og snart kommer det en togstasjon «rett borti gata».

– Er dette tatt høyde for i prognosene?, spurte en i salen. – Det tror jeg ikke, svarte kommunalsjefen.

– La Solerød skole – og Undrumsdal – leve

Olivia i 7. klasse avslutta sin appell med en innstendig bønn til de som styrer og steller i den nye storkommunen – det var mange lokalpolitikere tilstede på Dalheim i kveld.

– Vær så snill. La Solerød skole – og Undrumsdal! – leve.

Dette kan bli femte gang en nedleggelse blir foreslått.

SOLERØD-SANGEN: Elever ved Solerød skole åpna folkemøtet med en urpremiere på sangen om skolen deres. Foto: Stian Ormestad.

ØNSKER VELKOMMEN: En av to initiativtakere til folkemøtet «La Solerød leve», Margareth Horn. Foto: Stian Ormestad.

LEGGER FRAM TALLENES TALE: Etter snaut to uker med innbyggerundersøkelse på nett, har 199 svart. Og et stort flertall er i mot at barna skal gå på Barkåker skole, og mange svarer at de vil vurdere å flytte fra Undrumsdal dersom skolen legges ned. Hilde Bråten presenterte de foreløpige resultatene fra innbyggerundersøkelsen. Foto: Stian Ormestad.

KOMMUNALSJEF: Det er flere momenter som kan skape bekymring i Re, i det kommunalsjef Espen Riiser sier på folkemøtet i kveld – ikke bare om Solerød skole, men også Ramnes skole og Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Ønsker innspill til ny skolestruktur i storkommunen.

Les mer om skoler og utdanning i Re.

,