Her er fasiten: – Ingen høyreregel i Regata

200 METER VEI – OG LIKE MANGE MENINGER? Regata går fra rundkjøring til rundkjøring, og har to avkjørsler – ikke kryss – inn på seg. Her gjelder ingen høyreregel, avklarer ansvarlig myndighet, nemlig kommunen. Foto: Stian Ormestad.

– Vi vil anbefale at alle følger dette og at avkjøringene inn på Regata blir behandla som nettopp avkjøringer, som da har vikeplikt fra begge retninger, sier Knut Bartho Hansen, fagansvarlig for veier i Tønsberg kommune.

Bakgrunn: Høyreregel, eller ikke høyreregel?

Dermed er fasiten: Ingen høyreregel i Regata, som i krysset ut fra Rema 1000. Det er kommunen som bestemmer, men de får likevel ikke lov til å gjøre som de vil.

Kommunen ville nemlig sette opp vikepliktskilt ut fra avkjøringene for å fjerne all tvil, men det sier de at de ikke fikk lov til av skiltmyndighetene i Statens vegvesen.

Veldig mye att og fram

REGULERINGSPLAN: Veier i grått, avkjøringer i skravert grått. Faksimile: Tønsberg kommune.

Det er lov å bli forvirra av hele denne saken. Lokalavisa har skrivi om det som teller for og i mot høyreregel her – lenge sto det uavgjort mellom høyreregel eller ikke høyreregel.

Først skreiv vi om kjøreskolelæreren som mener at krysset er utforma som et kryss – og dermed bør høyreregelen gjelde. Hun fikk støtte i form av en klar anbefaling fra Statens vegvesen.

Så skreiv vi om flere forsikringsoppgjør, der vi bare har fått høre om oppgjør som tilsier ingen høyreregel. Altså det helt motsatte. Det mener også kommunen, som ansvarlig veimyndighet.

REGATA: Går øst-vest på Revetal, med avkjøringer til Re-torvet og Rema 1000. Foto: Stian Ormestad.

Kjent problemstilling

– Vi er klar over at det har vært litt misforståelser rundt rettigheter i disse avkjøringene, da disse ikke er så enkle å se at er avkjøringer, sier Knut Bartho Hansen, fagansvarlig for veier i Tønsberg kommune.

Men det er avkjøringer, understreker han i svaret til ReAvisa. 

Han viser til områdets reguleringsplan.

Vil egentlig sette opp vikepliktskilt

– I reguleringsplan vises avkjøringene ganske tydelig, og de har ikke grå farge som veiene, men skravert grå. Avkjøringer har vikeplikt for kommunalveier, og det er derfor ikke høyreregelen som gjelder for disse.

Kommunen retta en henvendelse til skiltmyndigheten i Statens vegvesen for å klargjøre dette.  – Spørsmålet var om vi kunne sette opp vikepliktskilt i disse avkjøringene.

Det fikk ikke kommunen lov til, forteller Knut Bartho Hansen. Dette ligger ett par – tre år tilbake i tid.

– Lov i spesielle tilfeller – som vi mener vi har her

– Vi mener skilthåndboka og skiltreglene gir mulighet til å sette opp vikepliktskilt i spesielle tilfeller, som vi mener vi har her, men det fikk vi da beskjed om at vi ikke fikk lov til.

– Det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet for disse skiltene, og vi må derfor søke Statens vegvesen for å få lov til å sette opp disse skiltene – kommunen er bare skiltmyndighet for noen skilt på kommunal vei, og resten må vi søke Statens vegvesen om tillatelse til.

– Det må også påpekes at veiforvaltning ikke kan overstyre en vedtatt reguleringsplan, og på egenhånd regulere dette til for eksempel kommunale veier.

Ikke midler til å gjøre om krysset til en utkjørsel

– Vi vil derfor anbefale at alle følger dette og at disse avkjøringene blir behandlet som nettopp avkjøringer, som da har vikeplikt fra begge retninger.

– Utkjøringene er i dag utforma som kryss, vil de bli fysisk endra for å ta bort tvil om hva som gjelder? Så de får utforming som utkjørsel?

– Vi har dessverre ikke midler til å endre veier som er bygd.

– Kan være at vi vil sjekke dette igjen ved en seinere anledning

– I utgangspunktet er adkomst og kryss bygd ganske likt opp, så det er veldig små justeringer – som nok ikke ville merkes betydelig av de kjørende, sier Knut Bartho Hansen.

– Det viktigeste forslaget vårt ville være vikepliktsskilt, men det må vi som nevnt få tillatelse til fra Statens vegvesen, og i en uformell henvendelse rundt 2019 fikk vi beskjed om at vi ikke fikk til dette.

– Det kan være at vi vil sjekke dette igjen ved en seinere anledning.

Stirrekonkurranse

Da ReAvisa første gang skreiv om Regata og kryssene – eller det vil si avkjøringene – fra den 200 meter lange veisnutten på Revetal, hadde vi ikke anelse om hvor mye skriverier det skulle bli ut av dette.

Og det siste ordet er neppe sagt. For stirrekonkurransen er fortsatt i full gang langs Regata, der mange er veldig usikre på hva som gjelder. De færreste har reguleringsplanen for hånden for å sjekke om veier er grå som veier eller skravert grå som avkjørsler.

Så lenge kryssene – unnskyld, avkjøringene – er som de er i dag med utforming og skilting – manglende, som sådan – vil usikkerheten fortsatt råde.

Anbefalingen enn så lenge er uansett klar fra kommunen: Ingen høyreregel.

Hva praktiserer du i krysset Regata og veien inn til Rema 1000?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les mer om dette i ReAvisa på papir – last ned gratis.

Les mer om bil, trafikk og veier.

,