Forsikringsoppgjør: – Ingen høyreregel i Regata

Etter at lokalavisa skreiv om Regata og kryssene inn mot Rema og Meny har vi fått høre om flere forsikringsoppgjør som ikke følger trafikklærerens råd om høyreregel. Tvert om: De som har kjørt ut på Regata har fått all skyld.

Les mer om dette i ReAvisa på papir april 2022 – last ned gratis.

ReAvisa – akkurat som den lokale kjørelæreren og flere ReAvisa-lesere – har ikke lykkes å få avklart hva som faktisk gjelder fra offentlig hold. Les mye mer om dette i ReAvisa, april 2022.

Verken Statens vegvesen eller politiet har noe fasitsvar – før det eventuelt gjøres noen fysiske inngrep i kryssene som avklarer spørsmålet: Høyreregel eller ikke høyreregel.

Flere ulykker med materielle skader

OMDISKUTERT – MED GOD GRUNN: Regata får en vei fra hver side inn på seg, og kjøreskolelærer Christine Hem Pauli ved Kjør trafikkskole på Brår anbefaler høyreregel begge steder. Det vil være lurt for trafikkflyten. Men flere forsikringsoppgjør viser at det ikke lønner seg å kreve sin høyreregel-rett her – i alle tilfellene lokalavisa har fått referert har de som kjører inn på Regata fått all skyld – altså ingen høyreregel. Foto: Stian Ormestad.

Det har så vidt lokalavisa har fått greie på aldri skjedd noen ulykker med personskader her, som ville vekka politiets interesse. Men vi har fått flere tips om ulykker her, om enn bare med mindre materielle skader, og det er snakk om relativt få uhell over en ganske så lang periode.

Men det interessante er at da har forsikringsselskapene sagt sitt. Svaret har i samtlige forsikringsoppgjør vi har fått referert vært det samme: All skyld til den som kjører ut i Regata.

Altså: Forsikringsselskapene har ved hver anledning vi har fått fortalt regna veiene ut fra Rema og Meny som utkjørsler fra parkeringsplass, og ikke en egen vei.

Og der igjen gjelder ingen høyreregel.

Her må du ferdes med forsiktighet

Etter at ReAvisa skreiv om dette har det kokt i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side og henvendelsene har vært mange. Vi vil fortsatt høre fra folk som har bulka her, for å høre deres erfaringer om fordeling av skyld hos forsikringsselskapet.

Skulle vi ikke ha fått høre om en mer alvorlig ulykke der politiet har vært involvert, så vil vi gjerne ha tips om det også.

Etter at saken sto på trykk, får vi tips om at flere prøver å hevde sin svært så diskutable høyreregel-rett her.

Da må vi råde alle våre lesere å lese hele saken og ferdes med forsiktighet, så det ikke skjer flere ulykker.

Forsikringsselskapene er klare i sin sak

For mens det er like mye som taler for en høyreregel som ikke i krysset inn til Rema, er det noe mer som taler for en høyreregel i krysset inn til Meny – der veinavnet er Torggata.

Men erfaringene fra forsikringssakene etter at det har blitt bulka her, er at det ikke regnes med noen høyreregel i noen av kryssene.

Så stirrekonkurransen fortsetter, og usikkerheten for hva som gjelder her er minst like stor som før.

….men ingen kan være skråsikre

Rådet fra en lokal kjørelærer var høyreregel for å få flyt i trafikken. Men all erfaring viser at du kommer til kort hvis det skulle smelle og det blir en forsikringssak.

Ingen som har tipsa ReAvisa om bulking og forsikringsoppgjør her har tatt saken videre med advokat. Alt tyder på at dette ville være interessant advokat-mat.

For så lenge kryssene er utforma som de er, kan ingen være helt skråsikre på hva som faktisk gjelder her.

Sjekk også: Om Regata, Torggata, en navnløs vei, høyreregel eller ikke høyreregel – og stirrekonkurranser på Revetal.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert.

Alt i denne lokalavisa er gratis å lese, men mange vil likevel bidra med en slant.

ReAvisa-vippsen er 54 02 82. Tusen takk!

Les mer om dette i ReAvisa på papir april 2022 – last ned gratis.

Les mer om bil, trafikk og veier.