Ny plassering – det står om to alternativer?

Gårdstunet på Revetal søndre gård, eller basketballbanen ved Revetal ungdomsskole? Det siste alternativet rett ved ungdomsskolen ser ut til å ha ramla av lasset.

Bakgrunn: Her blir det ikke ungdomshus, likevel.

Det ble vedtatt å bygge nytt ungdomshus på middelaldertomta på Revetal i fjor sommer – som planen hadde vært i snart ti år. Men så, i siste sekund, ble vedtaket velta om til å ikke bygge ungdomshus der likevel, på grunn av innvendinger fra Regionalt planforum.

Nå har kommunen spilt inn tre andre alternativ til plassering av ungdomshus på Revetal, og det har kommet innspill fra planforumet, ungdomsskole-elever, ungdomsråd, med mer.

Tre alternativ – der to virker aktuelle

TRE ALTERNATIVER: Alternativ A ramler helt igjennom, alternativ B får grei støtte, mens alternativ C fikk et overveldende stort flertall da 266 Revetal ungdomsskole-elever sa sin mening om de tre nye alternativene til plassering av et ungdomshus på Revetal. Faksimile.

Der viser det seg at to av tre alternativer virker aktuelle, i det saken kommer opp til politisk behandling i Utvalg for kultur idrett og folkehelse i kveld, tirsdag 31. mai 2022.

Alternativet på Revetal nord, rett ved Revetal ungdomsskole, ramler gjennom i de fleste henseender.

Alternativet der den gamle basketballbanen ved ungdomsskolen ligger, henger fortsatt med.

Plassering på gårdstunet på Revetal søndre gård er kommunedirektørens anbefaling.

Men det er våre folkevalgte som får siste ord – igjen.

Ingen tvil om hva ungdommene sjøl ønsker seg

Sistnevnte fikk et overveldende stort flertall i en avstemming der 266 elever på Revetal ungdomsskole sa sin mening. Deretter basketbane-alternativet. Nesten ingen ungdomsskole-elever stemte for ungdomsskole-alternativet.

I Regionalt planforum informerte kommunen tidligere at den har gått bort fra tidligere alternativ og sett på tre nye.

Det ble tatt i mot som forventa, med noen nye innsigelser.

Bryter med formålet i reguleringsplanen

Det må mest sannsynlig fortsatt noe omregulering til for å få til ungdomshus på Revetal, akkurat som ved det første alternativet som ble forkasta etter først å ha blitt vedtatt.

Arealstatus for ungdomshus på Revetal Søndre-gårdstunet er at «et større areal enn ungdomshuset må sannsynligvis omreguleres fra LNF, men status for landbruket vil sannsynligvis ikke endres».

Arealstatus for utfordreren, basketballbanen-alternativet, er at planavdelingen mener ungdomshuset ligger innafor formålet i områdeplanen, men «likevel er i konflikt med utnyttelsen, i underkant av tjue prosent dersom hele tomta benyttes».

«Bebyggelsen er også lavere enn kravet i områdeplanen (9m)». Typologien endres også, er tenkt som en bygårdsstruktur i områdeplanen», heter det.

Kommunedirektøren anbefaler gårdstunet

Derfor må det jenkes te’, uansett hvor dette ungdomshuset plasseres i sentrum av Re. Kommunedirektørens innstilling til Utvalg for kultur, idrett og folkehelse-møtet i kveld lyder som følger:

«Lokalisering av Huset for ungdom legges til alternativ 1 – gbnr 385/1, teig 2 (gårdstunet Revetal Søndre). Områdene gbnr 385/1, teig 3 (Revetal Søndre) og gbnr 385/4 som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen, selges til gårdsbruk i nabolaget». Det gjelder også området gbnr 385/1, teig 8 (Revetal Søndre).

Møtet i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse kan du følge fra sidelinja på kommunehuset på Revetal eller på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Møtestart er klokka 18.00 tirsdag 31. mai 2022.

Et samla ungdomsråd: – Dette fortjener ungdom i Re!

Les flere saker om nytt ungdomshus på Revetal.

Les mer om politikk, styre og stell.

, , ,