Her blir det ikke ungdomshus, likevel

FØRST JA – SÅ NEI: – Her skal det bygges ungdomshus, skreiv ReAvisa i sommer. Sånn blir det likevel ikke, med kveldens kommunestyrevedtak, der flertallet fra den gang snudde på hælen – mindre enn et halvår etter vedtaket om å bygge. På bildet ser vi ungdomsrådsrepresentanter fra Re i nye Tønsberg kommune, som kan se langt etter et ungdomshus bli realisert i sin ungdomstid. Som så mange ungdomskull før dem her i Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Bråstopp for ungdomshus-planene på middelaldertomta midt på Revetal. Det bestemte kommunestyre i nye Tønsberg kommune i kveld.

Bakgrunn: Kjepper i hjula for nytt ungdomshus på Revetal.

I sommer vedtok flertallet i kommunestyret å bygge ungdomshuset på Revetal. Da det ble varsla mulige innsigelser til utnyttelsesgraden på tomta, skapte det usikkerhet.

Det eneste som er sikkert etter kveldens kommunestyremøte, er at en ti års lang kamp for ungdomshus blir enda lenger.

Må «optimalisere» plasseringa

Tomta midt på Revetal, som kommunen eier og som ble satt av til ungdomshus for åtte år siden, duger visst ikke likevel. Varsel om mulige innsigelser får flertallet fra så seint som i sommer til å rakne helt.

– Høyre er tilfreds med at Statsforvalteren er kritisk til utnyttelse av tomta, sier Lars Sollie (H). – Men vi skal ikke bruke dette til en omkamp om ungdomshus eller ikke.

– Det er plassering som må optimaliseres, sier Sollie på vegne av Høyre.

Skjelver i buksene

Det ble varsla mulig innsigelse på utnyttelsen av sentrumstomta midt på Revetal, i Regionalt planforum. Sjøl om det bare er et varsel om en mulig innsigelse, og sjøl om planforumet ikke har noen beslutningsmyndighet, kan man ikke ta sjansen på å overse det som ble sagt der, mener Thorvald Hillestad (SP).

For også gammel-ordføreren i gamle Re kommune, som har stemt for et ungdomshus her hele veien – og som jubla hemingsløst da det ble vedtatt i sommer, mener at planene må stoppes nå.

– Når det er varsla innsigelser, kan vi ikke se bort ifra det. Administrasjonen peker nå på tre alternative plasseringer, og nå er det viktig at det vurderes plusser og minuser ved alle alternativene, i dialog med ungdommen.

År etter år etter år etter…

– Det har gått noen år nå, innrømmer Thorvald. – Dette ønsker ungdommen seg veldig, dette er det behov for, og dette fortjener ungdommen i Revetal-regionen.

Også Arbeiderpartiet, som i alle år i gamle Re kommune kjørte et hus for ungdom som toppsak i valgkampene, går for å droppe de allerede vedtatte planene om ungdomshus.

– Men vit dette, vi kommer ikke til å gi oss, ungdomshus skal det bli. Men vi ser at det blir vanskelig å ta kampen for den tomta vi har sett for oss nå, med de innsigelsene som er varsla, sier Eivind Yrjan Stamnes (AP), som fortsatte å snakke direkte til ungdommen:

– Vi SKAL ha ungdomshus på Revetal

– Vi ser dere, vi støtter dere, vi vil ha ungdomshus på Revetal – la det ikke være noen tvil: Vi SKAL ha ungdomshus på Revetal, sier Eivind Yrjan Stamnes (AP).

Bare ikke nå, og ikke slik alle trodde det skulle bli etter sommerens vedtak om å bygge ungdomshus på Revetal.

Høyre vil at både ungdomsråd og eldreråd skal høres når det gjelder alternative plasseringer.

Bekymringer for bråk

Lars Sollie (H) påstår at det har vært mange bekymringer for bråk fra et ungdomshus, fra nabolaget på Revetal. I tillegg til eldreråd, må også nabolaget høres, mener han.

Eivind Yrjan Stamnes (AP) mener ungdommen må høres, først og fremst: – Flertallspartiene ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og MDG legger stor vekt på hva ungdomsrådet sier – vi mener de skal høres og tale tyngst – mens Høyre har stadig fokus på hva eldrerådet mener om ungdomshus.

Heming Olaussen (SV) gir ungdomsrepresentanten fra Arbeiderpartiet honnør: – Ungdommen har venta lenge nok, og det er klart at deres stemme veier tyngst.

Starter på null – igjen

– Jeg beklager sterkt at vi har kommet hit, at det skal gå ungdomsgenerasjon etter ungdomsgenerasjon før vi kommer i mål. Nå er vi altså på null, og skal starte på nytt – forhåpentligvis blir det ikke en ny ørkenvandring.

– Men det er et paradoks at private utbyggere får innfridd alle ønsker uten noe bryderi, mens et hus for ungdom bare blir att og fram og risikerer å aldri bli noe av, mener Heming Olaussen (SV). 

Cathrine Bøhle (SP) understreker at sjøl om den planlagte plasseringa vrakes, så må ungdomshuset plasseres i sentrum. – Det kan ikke ligge i bakgrunn, uten innsyn – da kan det lett bli en utrygg plass.

Over ti år siden ungdomsklubben ble lagt ned

Paradokset er at det i alle tilfellene, ved hver og en alternativ plassering som er nevnt i kommunedirektørens saksframlegg, også trengs omregulering og at det fort kan bli innsigelser fra sentrale myndigheter også der.

Kommunestyrets bestilling til administrasjonen er å komme tilbake med en ny sak, med ny plassering, så snart det lar seg gjøre. Så nå henger ungdomshuset i løse lufta – nok en gang.

Mer enn ti år siden den kommunale ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned – for å få på plass noe nytt og bedre, som det ble sagt den gang av flertallet.

Sist sommer: Her klubbes et nytt ungdomshus.

ATT OG FRAM: Gammel-ordfører i gamle Re kommune stemte i sommer for bygging av ungdomshus på middelaldertomta midt på Revetal. Nå snudde han og gikk med flertallet på å ikke ta sjansen, likevel. Foto: Stian Ormestad.

Et samla ungdomsråd: – Dette fortjener ungdom i Re!

Les flere saker om nytt ungdomshus på Revetal.

Les mer om politikk, styre og stell.

,