Jo-jo-priser på kommunale avgifter de siste åra: Nå legges det opp til en kraftig prisøkning i 2023

De kommunale avgiftene gikk noe ned for oss i Re, da vi ble til nye Tønsberg kommune – men det var bare fordi prisene hadde skutt i været det siste året som Re kommune. Prisene kan stige med 25 – 30 prosent mer enn det siste normalåret som sjølstendig kommune.

Reagerte på budsjettdebatten: – Særdeles arrogant!

Det var Tønsbergs blad (ekstern lenke, bak betalingsmur) som først omtalte avgiftsøkningen for hele den nye storkommunen, fra og med 1. januar 2022.

Da øker de kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon for en normalhusstand med til sammen nesten 650 kroner. Men det er bare en forsiktig start.

Billigere etter sammenslåing?

ENDA ET ARGUMENT FALLER: Billigere blir det ikke i den nye storkommunen – på lang sikt. Gammel-ordfører i gamle Re kommune Thorvald Hillestad (SP) er nestleder i utvalget med ansvar for de tekniske gebyrene. Bildet er tatt i et tidligere kommunestyremøte, dagens møte ble holdt på Teams. Arkivfoto: Stian Ormestad.

For det skal bli enda dyrere: Fra og med 1. januar 2023 skal avgiften for vann øke med hele 936 kroner aleine, og avgiften for avløp øke med hele 1.377 kroner.

Økningen for 2022 er vedtatt og vil bli satt i verk, mens økningen neste år der igjen skal ses nærmere på, ble det bestemt i dagens budsjettmøte.

Ironisk nok var kommunale avgifter ett av få eksempler på noe som ble billigere for folk i Re med sammenslåinga med Tønsberg.

På Re-nivå anno 2018 – i 2022

Dette er nemlig gangen, hvis vi ser tre år tilbake: Fra 2018 til 2019 ble prisene justert betraktelig opp i gamle Re kommune i det siste året som sjølstendig kommune, «for å harmonisere prisene med Tønsberg-nivå», redegjorde den gamle rådmannen i gamle Re kommune Trond Wifstad.

Så ble prisene kraftig redusert igjen da vi ble en del av Tønsberg kommune. Men summa summarum var vi da så å si tilbake på Re-nivå anno 2018, bare så vidt over 600 kroner rimeligere.

Og nå skal prisen økes med litt over 600 kroner – da er vi spot on Re-nivå anno 2018 – i 2022.

Prisøkning på tredve prosent

Så billigere har det ikke blitt, men akkurat samme prisen for oss i Re. Får forslaget for 2023 fotfeste, blir det betraktelig dyrere med godt over 2.000 kroner mer i avgifter for en normalhusstand enn det gamle Re-nivået før «harmonisering» med Tønsberg.

Grunnen er at selvkostfonnene fra de to gamle kommunene er brukt opp, og det sikrer ikke mot eventuelle framtidige underskudd på driftsområdene. Det er blitt investert stort, også her i Re med blant annet Søbyholmen renseanlegg.

En konsekvens kan bli bratt prisstigning: «Gebyrene ser ut til å øke med 30,1 prosent for vann, og 25,6 prosent for avløp fra 2022 til 2023», skriver kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Det er i så fall ikke småtteri med svingninger i prisnivået over en femårsperiode: Fra år til år har prisen variert så mye som 3.700 kroner, og over femårsperioden 2018 – 2023 kan differansen fra laveste til høyeste årspris for en normalhusstand bli så mye som 6.000 kroner her i Re.

Les også: Her blir det ikke ungdomshus, likevel.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Les mer om kommunesammenslåing.