Jakten på gamle bomberom

– HER VEITU! Odny Barth har jobba ved Solerød skole i 33 år og veit hvor alt er – også bomberommet i kjelleren. – Det skal være fint mulig å rydde og sette i stand godt innafor de forskriftsmessige 72 timene. Foto: Stian Ormestad.

ReAvisas kjappe kartlegging viser at eldre offentlige bygg har bomberom, om enn ikke helt oppe og gå. Men nyere skolebygg, som Revetal ungdomsskole og Røråstoppen skole, mangler tilfluktsrom. Det gjør også Re helsehus.

Les også: – Alle vi besøkte ville hjelpe. Alle ga noe, og noen ga veldig mye. Og noen ga veldig, veldig, VELDIG mye!

Lokalavisa besøker bomberommet til Solerød skole, i forbindelse med forsøket på å kartlegge tilfluktsrom i Re. Kjelleren bærer preg av å ha vært en friplass for kreative sprell opp gjennom åra.

En vegg er pryda med fargerik tagging: «Bomberom».

Lekerom, lager og vaskerom

NED I MØRKET: Odny viser vei. Foto: Stian Ormestad.

Gulvet er malt i sjakkruter, der elever har lekt med gangetabellen med klosser med tall på. Her har det blitt hoppa paradis og tidligere var det en digg sofa å slappe av i her.

Rundt om står leker, stoler og annet som er lagra her. På stolpene rundt om har elever fra tidligere kull, også langt tilbake i tid, skrivi navna sine og små hilsener.

I egne avlukker er det et toalett som har sett sine bedre dager, pluss en bås med dusj, så det er både vann og avløp tilgjengelig.

Innafor den første ståldøra av to er det enda en dusj. Dette rommet funker som et ekstra vaskerom per i dag.

Rommet er godt kjent

LOMMEKJENT: Odny konstaterer at dette rommet mest sannsynlig kan ryddes og settes i stand på kort tid. Foto: Stian Ormestad.

Det er også ventilasjon i kjelleren, og en liten luke ut til friluft forma som et lite vindu med ei plate foran. Det er lite som tyder på annet enn at dette tilfluktsrommet kan tas i bruk på kort varsel.

Odny Barth viser lokalavisa rundt på vegne av Solerød skole – her har hun jobba i 33 år og er ganske så lommekjent i alle kriker og kroker av skolen.

Hun forteller at bomberommet er godt kjent både blant ansatte og elever.

Bomberom var en del av diskusjonen

TAGGING: Ingen tvil om hva dette er, hele den ene veggen er pryda med tagging. Foto: Stian Ormestad.

ReAvisas rundspørring til Re-rektorene viser at alle de gamle skolene har tilfluktsrom av samme type, mer eller mindre klare til bruk: Ramnes skole, Kirkevoll skole og nevnte Solerød skole.

De nye skolebygga har ikke tilfluktsrom: Røråstoppen skole og Revetal ungdomsskole. Det samme gjelder for den private Bjerkely skole – den gamle skolebygningen hadde bomberom, ikke den nye.

Når det gjelder den nyeste offentlige skolen her i Re, Revetal ungdomsskole, var bomberom en del av diskusjonen da de gamle skolebygningene ble rivi.

Mangel på bomberom i Re

ASFALTERT IGJEN: Her, under asfalten på Revetal ungdomsskole, ligger det gamle bomberommet – som i dag fungerer som overvannsbasseng. Foto: Stian Ormestad.

Avdøde John Pedersen, Revetal ungdomsskole-rektor gjennom flere tiår, argumenterte i et leserinnlegg for fem år siden, da kampen om 1986-bygget sto, for beredskapen:

«Fylkesberedskapssjefen var bekymra fordi det var mangel på tilfluktsrom. Nå legger Re ned ett og fyller hullet med vann!!!», skreiv den pensjonerte rektoren den gang i ReAvisa.

Bomberommet under 1986-bygget – som ble rivi til store protester også fra lærere og elever – ble asfaltert over og blir nå brukt til overvannsbasseng.

Ingen fullstendig oversikt per nå

GODT SIKRA: To svære ståldører må du gjennom for å komme ned i denne kjelleren, akkurat som forskriftene for tilfluktsrom krevde i sin tid. Dette ble bygd på 1960-tallet. Foto: Stian Ormestad.

De gamle sjukehjemmene i Re, både Krakken i Fon og Re sjukehjem i Våle, hadde bomberom. Sjukehjemmet i Våle er fortsatt i kommunalt eie, og her skal bomberommet være på stell fortsatt.

Men nye Re helsehus, som sto ferdig på tampen av 2014, har ikke noe tilsvarende tilfluktsrom.

En fullstendig oversikt over alle tilfluktsrom i Re har vi ikke lykkes å få.

Skal de være til nytte, må folk vite om det

Alle tilfluktsrom i Re, på gamle skoler, samfunnshus, forsamlingslokaler og nedlagte sjukehjem, regnes som «private», sjøl om de skulle være en del av et offentlig bygg.

Det er fordi disse tilfluktsrommene er ment til de som er på huset, ikke for alle og enhver. Derfor er det korte svaret fra kommunalsjefen når ReAvisa spør om offentlige tilfluktsrom i Re at det er ingen.

ReAvisa har fått nyss om at det jobbes med en oversikt over de «private» tilfluktsrommene i Re. Hvis ikke folk veit om de, så er de vel til liten nytte hvis de skulle trengs.

Les også: – I Re er det ingen offentlige tilfluktsrom.

GAMMELT OG GODT: Odny Barth viser vei til bomberommet på Solerød skole. Det er å regne som «privat», sjøl om det er i et offentlig kommunalt eid bygg. Det er fordi tilfluktsrommet er beregna på elever og ansatte på skolen. Foto: Stian Ormestad.

Fra arkivet: Ikke for seint å snu – sålenge bygget står!

Sjekk også: Her lastes første lass med Ukraina-hjelp fra Re.

, ,