Leserinnlegg: Ikke for seint å snu – sålenge bygget står!

TIDLIGERE REKTOR: John Pedersen var rektor ved Revetal ungdomsskole fram til 2011, etter å ha jobba ved skolen siden 1969. Foto: Synne Eggum Myrvang.

LESERINNLEGG: Et bygg som 1986-bygget er akkurat hva ungdommene og ungdomsskolen trenger i Re, med ekstra rom til praktiske fag, musikkrom med mer – som kan brukes både i og utenfor skoletida, mener tidligere rektor John Pedersen.

Det er enda ikke for seint å snu – så lenge bygget står der, mener John Pedersen, tidligere rektor ved Revetal ungdomsskole:

Gratulerer med ny ungdomsskole, men…

Jeg våger å kalle meg veteran – i alle fall i skolesammenheng på Revetal. Først: Gratulerer med ny flott skole! Jeg var med på innvielsen av den gamle i 1969.

Men gratulasjonene følges av noen reservasjoner: Det har i den siste tida kommet flere signaler på at praktiske aktiviteter vil bli vektlagt i større grad igjen.

Revetal hadde sin første utbygging i 1986. Foruten å få plass til flere praktiske fag på skolen, var hovedmotivasjonen å få to skolekjøkken på skolen – så elevene skulle slippe å gå til det gamle skolekjøkkenet på Brår.

Dessuten hadde musikk et stort fokus og skolen var kjent for sitt gode musikkmiljø. Det var til å begynne med 12 timer til valgfag – jeg kan nevne at det til og med kom forslag om å gjøre matematikk til valgfag.

Vi hadde altså bruk for flere rom til praktiske aktiviteter.

Med den bakgrunn fikk vi bygd et sidebygg med to skolekjøkken, musikkrom med øvingsrom og et verksted med teorirom med port til å få inn en bil og et tilfluktsrom og etter hvert full kjeller under hele huset (kunne brukes til kantine).

Hvorfor må et «ressursbygg» rives?

Som rektor var jeg pådriver og medlem av komiteen. Nå skal bygget rives.

Bygningen er frittstående med eget varme og ventilasjonsanlegg. De forskjellige delene av huset kan brukes separat med egne toaletter. Toalettet i underetasjen er nylig pusset opp.

Ellers sier tekniske eksperter jeg har snakket med at det ikke er noe krav til oppgradering av eksisterende bygg.

Ellers hørte jeg at fylkesberedskapssjefen var bekymret fordi det var mangel på tilfluktsrom. Nå legger Re ned ett og fyller hullet med vann!!!

Enhver skole/rektor/personale ville vært lykkelig hvis de hadde hatt et slikt ”ressursbygg” tilgjengelig. Nå skal det rives i Re.

Riv ned og bygg nytt? Nei!

I 1986-bygget har Revetal den ideelle kombinasjonsløsningen. Ekstra rom for skolen når en har behov for litt ekstra areal for grupper eller enkeltelever. Klubblokaler om kvelden. Øvingsrom for små og store grupper.

Nei, riv det ned og bygg nytt, sier flertallspolitikerne i Re. Vedlikeholdet blir for dyrt, sier noen. Det kommer jo an på hvordan driften blir organisert.

Det er enda ikke for seint å snu, sier jeg.

John Pedersen, Revetal ungdomsskole-
lærer fra 1969, også sosiallærer, inspektør – og rektor fra 1979 – 2011.

LA 1986-BYGGET STÅ! Brian Hallingrød (14), Andreas Kongsten Severinsen (14) og Mateusz Wasik (16) vil ha ungdomsklubb på Revetal – og i 1986-bygget ligger alt til rette for mange praktiske aktiviteter. Les hele saken i ReAvisa mai 2016. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om Revetal ungdomsskole under emneknaggen med samme navn. Les også mer om ungdommens ønske om å beholde bygget i ReAvisa på papir mai 2016.

Her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema i Re.

,