– I Re er det ingen offentlige tilfluktsrom

ASFALTERT IGJEN: Her, under asfalten på Revetal ungdomsskole, ligger det gamle bomberommet – som i dag fungerer som overvannsbasseng. Foto: Stian Ormestad.

Mange lokalavis-lesere har den siste tida lurt på om ikke ReAvisa kan lage en oversikt over offentlige tilfluktsrom i Re. Svaret er ingen.

Les også: – Alle vi besøkte ville hjelpe. Alle ga noe, og noen ga veldig mye. Og noen ga veldig, veldig, VELDIG mye!

Jan R. Eide, kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, svarer på ReAvisas spørsmål kort og presist:

– I Re er det ingen offentlige tilfluktsrom.

Litt snaut?

I den nye storkommunen Tønsberg er det fem offentlige tilfluktsrom, alle i gamle Tønsberg kommune, og de rommer til sammen 2.977 personer.

Satt opp mot et innbyggertall i Re aleine på rundt 10.000 og hele den nye storkommunen på over 57.000, blir det litt snaut?

Så kommer mange private tilfluktsrom i tillegg, de kan romme snaut 22.000 – men her er det ikke fritt fram for alle å søke tilflukt.

Færre og færre tilfluktsrom i Re

– Det skilles mellom offentlige tilfluktsrom og private tilfluktsrom, forklarer kommunalsjefen i dialog med ReAvisa:

Private tilfluktsrom kan også være eid av kommunen, men disse er i utgangspunktet ment for de personer som oppholder seg i bygget.

Disse «private» tilfluktsrommene har det blitt færre av her i Re de siste åra.

– John Pedersen hadde rett

En av mange som har henvendt seg til ReAvisa i sakens anledning, er Arne Nåtedal fra Hengsrød. – For første gang på mange tiår har nordmenn begynt å tenke på tilfluktsrom. Men noen her i bygda har tenkt på det hele tida, viser Arne til:

Han mener at avdøde John Pedersen, Revetal ungdomsskole-rektor gjennom ei lang årrekke, hadde rett i sin tid. I et leserinnlegg i kampen for 1986-bygget skreiv John Pedersen:

«Fylkesberedskapssjefen var bekymra fordi det var mangel på tilfluktsrom. Nå legger Re ned ett og fyller hullet med vann!!!»

Bomberommet var et argument for å beholde bygget

For i kampen om 1986-bygget på ungdomsskole-tomta, var også bomberommet et argument. Det ble bygd på tampen av i ei tid da det var krav om tilfluktsrom av en viss type og størrelse.

Det gamle bomberommet ble asfaltert over og fungerer som overvannsbasseng. Og det ble aldri bygd noe tilfluktsrom på den nye ungdomsskolen, får ReAvisa bekrefta fra Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen.

– Jeg veit ikke om John Pedersen hadde noe av det som som skjer nå i tankene, sier Arne Nåtedal, – men hadde bygget blitt bevart så hadde Revetal hatt et bomberom.

Tønsberg kommune er mer enn bare byen

– Jeg vil nødig skremme noen – men tilfluktsrom er vel som medisiner og forsvarsvåpen, synd at de trengs, men bra at de finnes, understreker Arne Nåtedal.

– Vi skal vel ikke behøve å dra te by’n om det en gang skulle bli så gæli at flyarlarmen går?, sier Arne i prat med ReAvisa:

– Håper bare ikke Tønsberg kommune har glemt – igjen – at Tønsberg nå er større enn bare byen?

Gamle skolebygg har bomberom, nyere har det ikke

ReAvisa har denne uka spurt alle rektorene ved skolene i Re, og det viser seg at de gamle skolebyggene som fortsatt er i drift har bomberom. Mens de nyere skolebyggene ikke har det:

– Vi har gammelt tilfluktsrom, men det er ikke godkjent til opphold, forteller Anne Gry Kaldager, rektor ved Ramnes skole. – Det mener jeg vi har, men det er ikke operativt, forteller Rikke Lillebø, rektor ved Kirkevoll skole.

– Ja, vi har et bomberom, svarer Kristoffer Aas, rektor ved Solerød skole. Mens vår nyeste offentlige barneskole, Røråstoppen, har ikke noe tilfluktsrom, får vi til svar fra Røråstoppen-rektor Anne Husby.

Ingen full oversikt å finne

På den private barneskolen Bjerkely var det bomberom på den gamle skolen i Hengsrudveien, men det var aldri noe krav til det da den nye skolen langs gamle E18 ble tatt i bruk. – Nei, det er ikke noe slikt på den nye, bekrefter Bjerkely-rektor Mathias Døvik.

Og som nevnt, Revetal ungdomsskole mista sitt tilfluktsrom da 1986-bygget ble rivi og det aldri ble bygd noe nytt tilfluktsrom på den nye skolen, det bekrefter Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen.

Oppdatert liste over offentlige tilfluktsrom finner du på DSB sine nettsider og kommunens nettsider – men disse har vi ingen av her i Re. Oversikten over «private» tilfluktsrom – som fortsatt kan være offentlige bygg – er mer vrien å finne.

De gamle sjukehjemmene hadde – nye Re helsehus har det ikke

Det finnes bomberom i Våle samfunnshus og i flere forsamlingslokaler rundt om i Re, men disse er da som «private» å regne og kan benyttes av de som skulle være på huset da de eventuelt trengs.

Det ble bygd bomberom på de gamle sjukehjemmene, både på Krakken i Fon, som er solgt til en privat aktør, og Re sjukehjem i Våle, som fortsatt er i kommunalt eie.

Det ble ikke bygd tilfluktsrom på Re helsehus, som sto innflytningsklart på tampen av 2014.

Ingen tilfluktsrom tegna inn på kartet i Re

På Tønsberg kommune sine nettsider finnes det et kart over tilfluktsrom (ekstern lenke), men der er ingen «private» tilfluktsrom tegna inn i Re, og man finner heller ingen informasjon om disse.

Vi finner i skrivende stund åtte tilfluktsrom på kartet, så det mangler mange – også i gamle Tønsberg – hvis oversikten skulle vært komplett. ReAvisa har fått nyss om at det jobbes med en oversikt i disse dager – over alle tilfluktsrom.

Slike tilfluktsrom har liten nytte hvis folk ikke veit om dem, eller de ikke er brukanes. Kravet fra myndighetene er at de skal kunne settes i stand på 72 timer.

Kort om tilfluktsrom:

  • Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon.
  • Det er 206 tilfluktsrom i Tønsberg med til sammen 24.060 plasser. Det er 21.883 private plasser, og 2.977 offentlige plasser.
  • Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varsla gjennom tyfonanleggene, medier og kommunens kanaler.
  • Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Kilde: Tønsberg kommune.

Sjekk også: Jakten på gamle bomberom i Re.

GODT MERKA: Ingen tvil om hva dette er, hele den ene veggen i bomberommet på Solerød skole er pryda med tagging. Foto: Stian Ormestad.

Fra arkivet: Ikke for seint å snu – sålenge bygget står!

Sjekk også: Her lastes første lass med Ukraina-hjelp fra Re.

, ,