Tønsberg kommune gikk 254 mill i overskudd

OVERRASKENDE OVERSKUDD: Kommunedirektør Egil Johansen har mer penger på bok enn han turte drømme om. Istedenfor å ta ut av kommunens sparekonto, kan vi sette inn det tidobbelte. Arkivfoto: Stian Ormestad.

– 2021 ble et jubelår, men det er viktig å huske at jubelår inntreffer ganske sjeldent, sier kommunedirektør Egil Johansen om det overraskende overskuddet.

Reagerte på budsjettdebatten: – Særdeles arrogant!

Tønsberg kommune melder i ei pressemelding om et overraskende overskudd, der 25 millioner som skulle bli tatt fra sparekontoen heller blir snudd til å sette inn over 250 millioner på sparekontoen.

Mer robust økonomi

Årsregnskapet for 2021 er nemlig klart, og det viser at kommunen gikk med 254 millioner kroner i overskudd i fjor. Samla inntekter for kommuner var i overkant av 5 milliarder kroner. 

– Dette er svært gode nyheter for kommunen og innbyggerne. Det gode resultatet gjør økonomien mer robust, og vil gjøre det lettere for oss å håndtere de utfordringene vi står overfor i åra som kommer, sier kommunedirektør Egil Johansen.

Han understreker samtidig at det er behov for å videreføre arbeidet med å effektivisere og omstille driften i kommunen.

Står bedre rusta

– Vi kommer til å bli flere eldre i samfunnet vårt de kommende åra, og det er både behov for flere stillinger og nye investeringer for å gi innbyggerne de tjenestene de skal ha. Men med et styrket fond står vi litt bedre rusta til å møte utfordringene.

Våre folkevalgte vedtok tidligere å bruke 25 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond. I stedenfor styrkes det med 254 millioner kroner.

Disposisjonsfondet utgjør nå 587 millioner kroner.

Flere grunner

Så hvorfor ble resultat så vanvittig mye bedre enn forventa? – Det handler selvfølgelig om god kostnadskontroll og økonomistyring i kommunen, men vinden har i tillegg blåst vår vei på mange områder:

– Vi har hatt en større befolkningsvekst og betydelig høyere skatteinntekter enn forventa. Utsatt virkningsdato for lønnsoppgjøret har i tillegg medført at vi har spart lønnskostnader, og samtidig har vi fått bedre avkastning enn forventa på plasserte midler.

– Pensjonsutgiftene ble også lavere enn forventa, og i tillegg har vi fått en kompensasjon for utgifter knytta til korona-pandemien som godt og vel dekker de utgiftene vi har hatt, sier kommunedirektøren.

Stang inn

Han advarer likevel mot å tro at resultatene vil bli like positive i åra som kommer. – Vi kan ikke belage oss på like mye stang inn hvert år.

– Vi må regne med at rentene vil stige, og vi kan heller ikke ta det for gitt at skatteinntektene fortsetter å vokse i samme tempo. Når vi jobber med budsjettet og beregner forventede skatteinntekter, tar vi utgangspunkt i prognosene som regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet.

– I 2021 var det mange kommuner som opplevde at inntektene ble høyere enn forventa.

Regnskap og årsberetning for 2021 legges fram for kommunestyret før sommeren.

ReAvisa spør sine lesere: Burde Re blitt en egen kommune igjen?

Du kan velge ett alternativ, og du kan stemme en gang.

Burde Re blitt en egen kommune igjen?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les også: Millionene som aldri blir brukt på Re-ungdommen.

Les også: Tjenester nær folk? Ikke i skranken på Revetal.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.