Regjeringsskiftet: Minimale muligheter for Re-vansje

For de som øyner et håp om å reversere sammenslåinga mellom Re og Tønsberg med ei ny regjering, er det håpet klart svekka med formuleringene i regjeringsplattformen.

Les også: Rasles det i sablene i Re?

Den nye regjeringa vil la sammenslåtte kommuner bli oppløst, melder VG (ekstern lenke) – som Senterpartiet gikk lengst i å love før valget.

Den nye kommunen må oppløse seg sjøl

Men – det lar seg gjøre bare hvis kommunestyrene i de aktuelle kommunene fatter vedtak om det, har Senterpartiet blitt enig med Arbeiderpartiet om.

Dermed må den nye sammenslåtte kommunen ønske å oppløse seg sjøl. Der er Re-representanter i et klart mindretall, og de som per i dag ønsker en reversering av sammenslåinga er i et enda mer marginalt mindretall.

Og det må skje innen kort tid, uten et nytt lokalvalg først: Fristen er ifølge VG satt til 1. juli 2022.

Les mer om en eventuell Re-vansje:

Se hva folk som protesterte i mot sammenslåingsprosessen mener i dag.

Se hva folkevalgte som stemte i mot sammenslåing mener i dag.

Les også om en eventuell Re-vansje i dagens papiravis.

ALT HÅP UTE? Skal Re igjen bli en egen kommune, må flertallet i kommunestyret i nye Tønsberg stemme for det. Der er det som kjent en stor overvekt med Tønsberg-representanter. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om kommunesammenslåing.