– Det er aldri for seint å snu

TVILENDE TIL TØNSBERG: Bente Torun Brekke (FrP) brøyt med sitt eget parti og stemte i mot sammenslåing med Tønsberg. I dag er hun tvilende til hva ei ny regjering kan få til med tanke på skilsmisse, pluss at hun frykter at det uansett kan bli dyrt og vanskelig. – Men det er vel aldri for seint å snu? Foto: Stian Ormestad.

Flere tidligere Re-folkevalgte i mindretall, fra FrP til SV, skulle helst sett at sammenslåinga med Tønsberg ikke ble noe av i første omgang: – Det er trist å se hvordan Re behandles.

Fra arkivet: Folket har talt, og de sier nei til kommunesammenslåing.

Flere steder rundt om i landet skriver lokalaviser om kommende omkamper, nå som ei ny regjering ser ut til å kunne støtte skilsmisser over en lav sko.

ReAvisa spør både lokal- og rikspolitikere som er motstemmer mot sentraliseringspolitikken, som kan tenkes å være villig til å reversere sammenslåinger.

Senterpartiet sentralt er helt åpen for skilsmisser

KAMPSAK: Senterpartiets kampsak i årets stortingsvalget var nei til mer av Høyres sentraliseringspolitikk. På bildet ser vi fersk stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (SP) fra Hillestad og hennes 1. vara Per Asbjørn Andvik fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Vi spør først det nærmeste vi kommer en lokal senterpartist på Stortinget, nyinnvalgte Kathrine Kleveland (SP) fra Hillestad i nabokommunen Holmestrand:

Hun bekrefter at Senterpartiet har programfesta å oppheve sammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013 – 2021:

– Dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det.

Et splitta Senterparti lokalt

– Nå er vi midt inne i mer enn spennende sonderinger og mulige forhandlinger om ny regjering, og hvordan ei ny regjering vil forholde seg til tvangssammenslåinger og regionreformen, ja – dette vil påvirke hva som blir mulig.

Når det gjelder fylkessammenslåinga mellom Vestfold og Telemark, så stemte Kathrine og Senterpartiet i mot den til absolutt siste slutt. Lokalt her i Re var det ganske annerledes når det gjelder Senterpartiet og kommunesammenslåing:

Der stemte bare noen utbrytere i Senterpartiet i mot kommunesammenslåing med Tønsberg.

Et folkekrav? Eller?

Kathrine viser til at det må være et folkekrav bak oppløsning av både kommuner og fylker. Hun er ikke sikker på om det er riktig ressursbruk å oppløse Vestfold og Telemark mer enn tre år etter vedtaket om sammenslåing falt.

– Men om flertallet skulle ønske det, stiller jeg meg selvsagt bak det, sier Kathrine til ReAvisa.

Så da må jo ReAvisa sjekke ut, også her lokalt: Er det et folkekrav å frigjøre Re?

Et delt SP, AP og FrP

HISTORISK: Tre stemmer for et sjølstendig Re i kommunestyremøtet høsten for fem år siden: Ulf Lund Halvorsen (MDG), Heming Olaussen (SV) og Daniel Ims (AP). Flertallet på 22 sitter og stemmer i mot et sjølstendig Re. Foto: Stian Ormestad.

Da våre folkevalgte i tidligere Re kommune skulle stemme over spørsmålet om sammenslåing, stemte tre folkevalgte for et sjølstendig Re: Nei-generalen Heming Olaussen (SV), Ulf Lund Halvorsen (MDG), og Arbeiderparti-utbryteren Daniel Ims (AP).

Videre stemte flere i mot sammenslåing med Tønsberg, og heller sammenslåing i en annen retning: Trygve Ånestad (SP), Heidi Myhre (SP), Ragnar Kirkevold (SP), Lise Firing (SP) og Bente Torun Brekke (FrP) ville til Holmestrand.

Mens Karl Anders Bråten (AP) og Daniel Ims (AP) stemte for en sammenslåing med Horten.

– Trist å se hvordan Re blir behandla

Lokalavisa har hørt med flere av disse om hva de tenker om en omkamp. Og svarene spriker i alle retninger:

– Jeg mener fortsatt at denne type beslutninger må avgjøres av innbyggerne gjennom en rådgivende folkeavstemning. Føler fortsatt det var der vi glapp sist, sier Ulf Lund Halvorsen (MDG) som da bodde på Linnestad, nå i Tønsberg.

Nei-general i sammenslåingsprosessen Heming Olaussen (SV) fra Ramnes mener det er trist å se hvordan Re blir behandla i den nye kommunen.

– Savner den gamle kommunen

NEI-GENERAL – NÅ AKTIV I TØNSBERG-POLITIKKEN: Heming Olaussen (SV), her på et kommunestyremøte på Støperiet i Tønsberg. Heming mener fortsatt at folkeavstemning er greia, også ved en eventuell re-etablering av Re som egen kommune. Foto: Stian Ormestad.

– Det meste skjer på Tønsberg-premisser, slik vi så i saka om Re helsehus, i saka om videreutvikling og boligbygging på Revetal og andre saker som dyrere kulturskole og SFO, nedlegging av NAV og bemanna servicekontor, med mer.

– Løftene om bedre økonomi og hensyn til alt det fine i Re viste seg å være skrevet i sand. Jeg skal ærlig innrømme at jeg savner den tidligere kommunen, med dens samarbeidskultur og felles nevetak til beste for folk.

– Så ja – en eventuell gjenåpning fra ei ny regjering for reversering av sammenslåinger synes jeg er bra, og jeg tenker at det aktualiserer spørsmålet om ei folkeavstemning blant Re kommunes innbyggere om å re-etablere Re som egen kommune.

– Skulle ønske sammenslåinga aldri fant sted

– For dette bør overlates til befolkninga å si sitt om, understreker Heming i prat med ReAvisa – helt enig med Ulf Lund Halvorsen (MDG) da som nå når det gjelder folkeavstemning.

Bente Torun Brekke (FrP) fra Svinevoll skulle ønske at sammenslåinga med Tønsberg aldri fant sted. – Om det er større muligheter for splittelse med ei ny regjering, det er jeg ikke helt sikker på.

– Hva de har lova og hva de kan få til blir spennende og se. Om vi skulle splittes opp, så har vi nå brukt så mye penger på sammenslåinga at jeg veit rett og slett ikke om det er riktig og splitte opp igjen.

– Ting har gått seg til i Tønsberg kommune

VAR I MOT TØNSBERG – MEN IKKE NÅ LENGER: Karl Anders Bråten (AP) mener ting har gått seg til i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

– Men det er aldri for seint og snu, heter det jo, sier Bente til ReAvisa. Det er Karl Anders Bråten (AP) fra Undrumsdal uenig i. Han mener ting har gått seg til i Tønsberg kommune, og at en oppdeling vil koste for mye.

Motstanden hans mot en Tønsberg-sammenslåing er, akkurat som Re kommune, historie:

– Det å dele opp kommunen nå ser jeg ikke som aktuelt, sjøl om muligheten er der.

Prøver å gjøre det beste ut av det

Ragnar Kirkevold (SP), som var en av mange utbrytere i Senterpartiet som stemte i mot en sammenslåing med Tønsberg, ser det også som vanskelig å reversere sammenslåinga. Han sitter i dag i kommunestyret i nye Tønsberg kommune:

– Jeg skal bruke mine krefter på lokale saker, at vi skal beholde skolene og barnehage våre. Trygge skoleveien, håper virkelig at vi skal få til noe i Ramnes sentrum snart for eksempel.

– Det er viktig at vi får inn lokale folk i neste kommunevalg, og at vi beholder samme antall personer fra Re i kommunestyret, sier Ragnar, som heller velger å gjøre det beste ut av det slik det er blitt – mot hans stemme den gang.

Les også: Kan Re bli en egen kommune igjen?

Les også: Rasles det i sablene i Re?

TENKER LOKALT – I NYE TØNSBERG: Ragnar Kirkevold stemte i mot den nye storkommunen han nå styrer. Han mener det er best å gjøre det beste ut av situasjonen slik den er blitt. Foto: Stian Ormestad.

Sjekk også: Her blir Tønsberg valgt – bilde for bilde.

Les mer om kommunesammenslåing.

,