Leserinnlegg: Ungdomshus – en investering i framtida

Det er en del som stiller spørsmålet: Har vi råd til dette? Spørsmålet vi heller bør stille er kanskje: Har vi råd til å la være?, skriver Renathe Fekene, Eivind Yrjan Stamnes og Lars Jørgen Ormestad (alle AP) i dette leserinnlegget:

Les også: Et sjumilssteg nærmere nytt ungdomshus.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Tønsberg Arbeiderparti er for et ungdomshus på Revetal. Arbeiderpartiet har hatt dette i partiprogrammet i mange år, og endelig ser det ut til at dette vil bli en realitet. Det er flott at de fleste partiene nå ønsker å prioritere dette.

Vi har hørt på ungdommen, både den gangen vi satte det i programmet og nå – ungdomsrådet er enige om at det er viktig for ungdommen med et ungdomshus på Revetal.

Ungdommen kommer også med mange gode poeng i sin sak i ReAvisa – vi er stolt av den flinke ungdommen vi har i kommunen.

Dette skal være et lavterskeltilbud, hvor all ungdom skal ha muligheten til å være – uavhengig av om de driver med organisert idrett eller kultur.

Forskning viser at uorganiserte ungdomstilbud som ungdomshus og ungdomsklubb treffer de gruppene som trenger det mest, best. De som har det tøft hjemme, de som ikke har råd til å være med på aktiviteter som koster penger og de som sliter psykisk.

Når ungdataundersøkelsen viser at vi har økende psykisk uhelse, så må vi gjøre noe.

Vi ser på dette ungdomshuset som en investering i framtida. Hvis vi kan forebygge psykisk uhelse hos bare en eller to ungdommer, så vil samfunnet tjene på dette i det lange løp.

Dette vil være et tilbud for all ungdommen i nye Tønsberg, selv om tiltaket er plassert på Revetal – og naturlig nok vil ha flest besøkende ungdommer fra tidligere Re kommune.

Dette vil gjøre tilbudet Tønsberg har mot ungdommen bedre, og være et godt tiltak som supplerer tilbudene vi har i ungdomsklubbene i Conradisgate, på Eik, på Sem, i Slagen – og de flotte tiltakene frivillige driver i låven på Vear, Undris i Undrumsdal og på Kulturhuset Elverhøy.

Fordelene med å plassere ungdomshuset på Revetal er flere. Her vil ungdommen ses – de vil ikke bli gjemt bort. Det vil ligge nær helsehuset, som gir oss muligheten til at unge og eldre kan se hverandre og kanskje også bidra for hverandre?

Det vil også gi mulighet for å på sikt etablere den Revetalhagen som flere har snakket varmt om.

Det er også det stedet i tidligere Re hvor flest busser er innom – og kort vei for ungdomsskoleelevene etter skolen.

Det er en del som stiller spørsmålet: Har vi råd til dette? Spørsmålet vi heller bør stille er kanskje: Har vi råd til å la være?

Har vi råd til at vi ikke gjør mest mulig for å forhindre at ungdom får psykisk uhelse eller at de starter med mindre ønskelige aktiviteter?

Renathe Fekene, Eivind Yrjan Stamnes og Lars Jørgen Ormestad,
medlemmer i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse,
Tønsberg Arbeiderparti

NYTT FORSØK: Ti år etter at den kommunale ungdomsklubben ble lagt ned, skal det nok en gang diskuteres en ny ungdomsklubb, med bygging av et splitter nytt ungdomshus på Revetal. Dette har vært en av de aller største kampsakene til Arbeiderpartiet i Re gjennom alle år. Illustrasjon: Re arkitektur / Tønsberg kommune.

Et samla ungdomsråd: – Dette fortjener ungdom i Re!

Sjekk det nye forslaget til ungdomshus på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.