Samler troppene i Re: – Vi streiker som ett samla Unio!

FELLES FRONT: Lærere fra barneskoler til videregående skoler og sjukepleiere samler seg til markeringer på Revetal. De er godt synlig, hver dag – akkurat som målet deres er. Foto: Julianne Joakimsen Sperle-Rydberg.

Du ser streikende lærere og sjukepleiere overalt i bygdebyen vår. – Vi opplever stor støtte.

Streiker, men må på jobb: – Dette viser jo bare hvor viktige vi er!

De har marsjert til Tønsberg, aksjonert i rundkjøringene, troppa opp langs Bispeveien med plakater, og fylt Revetalparken med kampklare folk.

TIL RE: Fylkesleder i NSF kom til Re helsehus for å støtte opp om de streikende ved helsehuset Hege Sørensen Ramberg og Petter Dahlgren. Foto: Privat.

I dag er de ute og plukker søppel, godt uniformerte med Unio-T-skjorter og en plakat aldri langt unna rekkevidde.

Understreker slagordet: «De uunnværlige»

Her om dagen kom Randi Askjer, fylkesleder NSF Vestfold og Telemark, for å markere sin støtte til de som streiker ved Re helsehus; Hege Sørensen Ramberg og Petter Dahlgren.

ReAvisa skreiv tidligere om at de ble søkt og innvilga disp for allerede ved første vakt, fordi det er fare for liv og helse.

Det understreker bare poenget i slagordet for streiken: «De uunnværlige», mener sjukepleierforbundet.

Rammer offentlige virksomheter i Re

LANG, LANG REKKE: Har du et ærend på Revetal om dagen, kan du ikke unngå å se alle de streikende. Og det er meninga å være så synlig som bare mulig. Foto: Privat.

De streikende sjukepleierne har teama opp med de streikende lærerne, ikke bare i kampen for høyere lønn og økt rekruttering, men også i det praktiske med streiken.

UNIFORMERT: Små og store har budskapet klart og tydelig på T-skjorter og plakater: Streik! Foto: Privat.

Fra og med andre streikeuttak denne uka stiller også barnehage- og barneskoleansatte seg i rekkene.

Alle offentlige skoler i Re er per i dag stengt, og vil være det så lenge streiken varer.

Fortsatt stor streikevilje

– Vi streiker for kunnskap og trygghet, understreker de streikende i prat med ReAvisa.

Christoffer Skjold Sørensen er tillitsvalgt på Re videregående skole og er glad for at de streikende møtes og står samla på tvers av skoler og fag:

– Målet er å vise seg fram og spre budskapet om hvorfor vi er i streik. Streikeviljen og motivasjonen er fremdeles stor!

Stor støtte

Og de forteller om stor støtte fra de som kjører forbi og alle som stopper opp for å ta en prat.

– Veldig mange tuter for de uunnværlige som er i streik.

– Og vi prater gjerne hvis folk lurer på noe.

Sjekk også: Alle skoler streike-stengt i Re.

REVETALPARKEN: Overalt ser du de streikende. De krever høyere lønn for økt rekruttering. Foto: Privat.

Stor streikevilje blant Re-lærerne: – Nå er det nok!

Les også: – Målet er å være mest mulig synlig.

Les mer om skole og utdanning i Re.

, , ,