To Re-sjukepleiere er tatt ut i streik, men må jobbe likevel: – Dette viser jo bare hvor viktige vi er!

STREIKER – EGENTLIG: Sjukepleierne Petter Dahlgren og Hege Sørensen Ramberg er tatt ut i streik, som de to eneste på Re helsehus – men begge måtte likevel møte på jobb. – Det sier jo sitt, mener de i prat med ReAvisa. Foto: Stian Ormestad.

Av alle som jobber på Re helsehus, er bare to tatt ut i streik. Likevel må de troppe opp på jobb, på grunn av fare for liv og helse. – Det understreker bare vårt streike-slagord: «De uunnværlige».

Les også: – Målet er å være mest mulig synlig.

I første streikeuttak ble to tatt ut i streik ved Re helsehus, og i andre uttak, fra og med i morgen onsdag, er det ingen ytterligere som blir tatt ut.

– Vi mener jo at dette er et forsvarlig uttak – to stykker. Men så viser det seg at det allerede da ble søkt – og innvilga – disp.

De uunnværlige – til de grader

STREIKEVAKT: Petter og Hege kjemper for høyere lønn og økt rekruttering til sjukepleierfaget. Og stiller seg solidariske til kravet fra alle de Unio-streikende. Foto: Stian Ormestad.

Det betyr at sjukepleier Hege Sørensen Ramberg måtte jobbe sin kveldsvakt i går, som var hennes første vakt som streikende. Og sjukepleierkollega Petter Dahlgren måtte jobbe halve dagvakta i dag, til tross for at han er i streik.

Disp innvilges når «det er fare for liv og helse». Unio mener det sier mye om sjukepleiermangelen, når det søkes disp allerede fra første vakt: – Vi har fokuset «de uunnværlige» i vår streikekampanje.

– At det er søkt disp allerede sier jo noe om problemet vi har når landet mangler 7.000 sjukepleiere per i dag. Det er spådd en sjukepleiermangel på 38.000 i 2035, orienterer Hanna Bollæren Sandvik på vegne av mediagruppa i Vestfold og Telemark sjukepleierforbund.

FORSVARLIG UTTAK? Sjukepleierne Petter Dahlgren og Hege Sørensen Ramberg er i streik – egentlig. Sjøl om Unio ser det som et forsvarlig streikeuttak, er det allerede søkt og innvilget disp. Foto: Stian Ormestad.

Disp fra første vakt

– Det er 606 sjukepleiere i streik på landsbasis, og det er mottatt 331 dispensasjonssøknader totalt så langt, forteller Hanna. Her i Re jobber de streikende nesten som vanlig:

– Det betyr vel at det er ikke er mye å gå på til vanlig, heller ikke på Re helsehus?

– Ja, det er vel en grunn til at disp-søknadene kommer – og blir innvilga. Og det viser hvor viktige vi er, siden dette skjer med en gang – fra første vakt, poengterer Hege og Petter i prat med ReAvisa.

– Føler at folk heier på oss

De kjenner på en stor støtte fra folk flest, i kampen for bedre lønn og derigjennom økt rekruttering til sjukepleierfaget:

– Den store majoriteten virker til å ha stor sympati og stor forståelse for hvorfor vi streiker.

– Vi føler at folk heier på oss.

I STREIK – MEN MÅ JOBBE: Begge sjukepleierne som er tatt ut i streik måtte likevel møte til vakt som normalt på Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om Re helsehus.

Les mer om streiken.

,